Caruna

Tele- tai viestintäverkkoyhtiö

Tele- ja viestintäverkkoyhtiöt ovat isoja sähkönkuluttajia, joilla on useita sähkönkäyttökohteita ympäri verkkoaluettamme, sekä kumppaneitamme yhteisrakentamisessa. Tarjoamme tele- ja viestintäverkkoyhtiöille personoituja henkilökohtaisia avainasiakaspalveluita, joilla varmistamme palveluiden laadun ja toimivuuden sekä sujuvan yhteistyön.

Verkkoon liittyminen

Sähkönsiirtoa varten tarvitaan ensin sähköliittymä. Palvelumme kattavat erilaiset liittymätuotteet tavallisista sähköliittymistä teollisen mittakaavan liittymiin. Liittymien lisäksi tarjoamme niihin liittyviä palveluita.

Sähköliittymät

 • Tutustu tästä sähköliittymätilauksen tekemiseen.
 • Sähköliittymien hinnat löytyvät täältä.

Sähköverkkoon liittymiseen tarvitaan sähköliittymä. Sen avulla siirrämme sähkön tontin rajalle. Sen jälkeen voitte tehdä sähkösopimuksen valitsemanne sähkönmyyjän kanssa. Lisäksi tarvitsette mittauskeskuksen ja liittymisjohdon, jotka voitte tilata valitsemaltanne sähköurakoitsijalta.
    
Jos olette rakentamassa uutta kiinteistöä, sähkötehon tarve kannattaa selvittää sähkösuunnittelijalta ja arvioida tulevaa kulutusta, jotta löydämme sopivimman liittymäkoon ja siirtotuotteen. Tilatkaa uusi sähköliittymä heti rakentamisen alkuvaiheessa. Sähköverkon rakentaminen kestää keskimäärin yhdestä kolmeen kuukautta liittymissopimuksen allekirjoituksesta.

Pienliittymä sopii sähkönkulutukseltaan hyvin pienelle laitteistolle, esimerkiksi yksittäiselle mainostaululle. Liittymää ei ole tarkoitettu pysyväksi.

Pienliittymissä emme rakenna kohteeseen verkkoa, vaan valitsemanne sähköurakoitsija rakentaa verkon antamaamme liittymispisteeseen. Pienliittymään ei asenneta sähkömittaria, vaan laskutus tapahtuu kiinteällä summalla liitetyn laitteiston tehon mukaan.

Pienliittymän enimmäisteho on 25 A. Jos sähköntarve on suurempi kuin pienliittymän sallittu teho, tilatkaa pienliittymän sijaan normaali sähköliittymä.

Tilapäinen sähköliittymä soveltuu väliaikaiseen sähkönkäyttöön, kuten työmaan sähköistämiseen tai rakentamisen ajaksi.

Tilapäissähkö on hyvä ratkaisu esimerkiksi silloin, kun pysyvän sähköverkon rakentaminen on vielä kesken, tai jos tarvitsette rakennusvaiheessa enemmän sähköä kuin lopullisessa sähköliittymä. Sähköurakoitsija rakentaa väliaikaisen sähköverkon, asentaa sähkökeskuksen ja tilaa meiltä kytkennän yleistietolomakkeella.

Teollisuuden sähköliittymät

Keskijänniteverkossa toimiva teollisuuden sähköliittymä sopii kiinteistöihin, joissa sähkönkäyttö on suurta. Asiakkaan vastuulla on huolehtia muuntamosta ja oman sähköverkon rakennuttamisesta määrittelemäämme liittymispisteeseen saakka. Kytkennän voit tilata yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus).

Kun tiedätte tarvitsevanne suuren sähköliittymän, ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä asiakaspalveluumme. Nimeämme yhteyshenkilön, joka hoitaa liittymän rakentamisen alusta loppuun.

Tilapäinen keskijänniteverkossa toimiva sähköliittymä soveltuu väliaikaiseen suureen sähkönkäyttöön kuten suuren työmaan sähköistämiseen tai rakentamisen ajaksi. Saatatte tarvita tilapäissähköä esimerkiksi, kun pysyvän sähköverkon rakentaminen on vielä kesken, tai jos rakennusvaiheessa tarvitaan enemmän sähköä kuin lopullisessa sähköliittymässä.

Vastuullanne on huolehtia muuntamosta ja oman väliaikaisen sähköverkon rakennuttamisesta määrittelemäämme liittymispisteeseen saakka. Kytkennän voi tilata yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus).

Sähköliittymä enintään 2 MVA:n tuotantolaitokselle.

Kun kaavailette uutta sähköliittymää sähköntuotantolaitokseen tai suunnitteltu sähköntuotantolaitos ylittää nykyisen sähköliittymäsi koon, sovimme kanssasi sähköntuotannon liittymästä. Yleisimmin sähköä tuotetaan pienimuotoisesti aurinko- ja tuulienergialla, mutta myös esimerkiksi vesivoimalla, biokaasulla ja puuperäisillä polttoaineilla.

Liitämme teholtaan enintään 2 MVA:n sähköntuotantolaitoksen sen koosta riippuen joko pien- tai keskijänniteverkkoon. Sähköntuotannon liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisesti rakentamis- ja liittämiskustannusten mukaan.

Sähköliittymä yli 2 MVA:n tuotantolaitokselle.

Kun jakeluverkkoon halutaan liittää yli 2 MVA:n sähköntuotantolaitoksen, sovimme kanssanne sähköntuotannon liittymästä. Liitämme yli 2 MVA:n ja enintään 5 MVA:n tuotantolaitoksen keskijänniteverkkoon.

Yli 5 MVA:n tuotantolaitosten liittymispiste selvitetään tapauskohtaisesti. Tällaisia tuotantolaitoksia ovat esimerkiksi teollisen kokoluokan tuuli- ja CHP-voimalat, joissa sähköä tuotetaan ammattimaisesti. Sähköntuotannon liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisesti rakentamis- ja liittämiskustannusten sekä kapasiteettivarausmaksun perusteella.

Palvelut

Neuvontapalvelustamme saa opastusta sähköliittymän valintaan tarpeenne mukaan. Annamme myös tietoa sähköverkkoon liittymisen yksityiskohdista ja aikataulusta.

Liittymän suunnittelua tarvitsette, kun kiinteistöön halutaan uusi liittymä tai olemassa olevaa liittymää halutaan suurentaa, eikä uusi liittymä ole kytkettävissä sähköverkkoon ilman verkon rakentamista tai vahvistamista. Liittymän suunnittelua varten tarvitsette ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan.

Asiakaspalvelumme neuvoo liittymän suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Rakennamme sähköverkon sovittuun liittämiskohtaan, yleensä tontin rajalle, kun liittymissopimus on tehty. Pyytäkää valitsemaanne sähköurakoitsijaa tutustumaan urakoitsijaohjeisiimme. Niistä löytyy tietoa muun muassa liittymisjohdon rakentamisesta, asennustarkastuksista sekä energiamittauksesta.

Urakoitsijanne on tilattava sähköverkkoon kytkeminen meiltä hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden kokoa, joka ilmoitetaan ampeereina. Jos sähkön käyttötarve kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon myötä, nykyistä liittymisoikeutta voi korottaa maksamalla lisäliittymismaksun. Liittymisoikeutta ei voi pienentää.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Palvelu keskijänniteverkossa toimiville sähköliittymille. Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurinta sallittua näennäistehoa, joka ilmoitetaan kilovolttiampeereina. Jos sähkön kulutus- tai tuotantotarve kasvaa, nykyistä liittymisoikeutta voidaan korottaa sopimalla siitä erikseen Carunan kanssa.

Mikäli omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, myös sähköliittymä vaihtaa yleensä omistajaa. Sähköliittymä ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti.

Helpoin tapa ilmoittaa meille omistajan muutoksesta on täyttää ilmoitus verkkosivuillamme tai soittaa asiakaspalveluumme. Ilmoittakaa  meille erikseen liittymän siirrosta mahdollisimman pian kiinteistökaupan tapahduttua, koska tieto kauppakirjasta ei tule meille automaattisesti.    

Ilmoituksen omistajanvaihdoksesta voi tehdä verkkosivultamme löytyvästä linkistä.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirtotuote valitaan sähkönkäyttöpaikan ja sähköntarpeen mukaan. Teollisuuden siirtotuotteet on tarkoitettu teollisuuden sähköliittymiin. Apua sopivan tuotteen valintaan saa asiakaspalvelustamme tai henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltä.

Sähkönsiirtotuotteet

Tavallisin sähkönsiirtopalvelumme on asuin- ja pienrakennusten sähkönsiirto. Se on yleisesti käytössä kotitalouksilla ja pienyrityksillä, joilla ei ole poikkeuksellisen suurta sähköntarvetta.

Voit valita jonkin kolmesta siirtotuotteesta:

 • Yleissiirron hinta on sama vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta.
 • Kausisiirrossa on edullisempi hinta kesäajalle, talviöille ja sunnuntaille.
 • Yösiirrossa on edullisempi hinta yöajalle (klo 22―7), ja esim. lämminvesivaraaja voidaan ohjata kytkeytymään päälle vain öisin.

Sähkönkäyttöpaikan pääsulakekoko on enintään 63 A.

Pienjänniteverkon pienin sähköliittymä sopii esimerkiksi puhelinvahvistimiin, valotauluihin, antureihin, sensoreihin ja muihin kohteisiin, joiden kulutus on pientä ja liittymisteho enintään 500 W.

Pienten erikoiskohteiden sähkönsiirrossa kohteeseen ei liitetä sähkömittaria kulutuksen seuraamiseksi, vaan laskutus perustuu liitettävän laitteen tehoon.

Sähkönkäyttöpaikan pääsulakekoko on alle 25 A.

Kysy pienliittymistä lisää asiakaspalvelustamme.

Lue lisää sähköliittymistä ja -siirtotuotteista.

Jos sähköntarve pienjänniteverkossa on suuri, tämä on oikea tuote kiinteistölle. Tyypillinen kohde on esimerkiksi tuotantoyritys, maatila, teollisuuslaitos tai muu toimija, jonka kulutus on yleensä alle 100 MWh vuodessa.

Tehosiirrossa kulutuksen mittausjakso on yksi tunti, ja maksu määräytyy kuukausittaisen huipputehon mukaan. Minimiveloitus on 40 kW:n tehon mukaan. Voitte valita kahdesta siirtotuotteesta. Tehosiirto 1 PJ:n hinta on sama vuorokauden- ja vuodenajasta riippumatta. Tehosiirto 2 PJ:ssä on edullisempi hinta kesäajalle, talviöille ja sunnuntaille.

Sähkönkäyttöpaikan pääsulakekoko on yli 63 A.

Palvelut

Lue lisää tilapäisestä sähköliittymästä verkkosivultamme.

Tilapäisen sähköliittymä sopii esimerkiksi työmaan sähköistämiseen tai rakentamisen ajaksi, kun tontilla ei vielä ole omaa sähköliittymää. Tilapäissähköä saatetaan tarvita myös silloin, kun pysyvän sähköverkon rakentaminen on vielä kesken.

Tilapäinen sähkönsiirto soveltuu väliaikaiseen käyttöön, eikä edellytä varsinaisen liittymissopimuksen solmimista. Siirtotuotteena on isommissa kohteissa aina Yleissiirto tai Tehosiirto 1 PJ. Tilapäisessä sähkönsiirrossa perusmaksu veloitetaan kaksinkertaisena.

Sähköurakoitsijanne rakentaa väliaikaisen sähköverkon, asentaa sähkökeskuksen ja tilaa kytkennän yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus).

Lue lisää liittymän ylläpidosta.

Sähköliittymä voidaan sulkea väliaikaisesti ja asettaa ylläpitoon, jolloin sähkönjakelu keskeytyy, mutta liittymä on edelleen voimassa. Kun liittymä on asetettu ylläpitoon, haemme sähkömittarin pois käyttöpaikalta. Sähkömittari palautetaan, kun liittymä otetaan taas käyttöön. Ylläpidon aikana veloitamme normaalia perusmaksua halvempaa ylläpitomaksua.

Sähköliittymä voidaan asettaa automaattisesti ylläpitoon, jos uutta sähköliittymää ei ole kytketty jakeluverkkoon kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun liittymä on ollut verkkoyhtiön puolesta kytkettävissä.

Jos uudiskohteen tai remonttikohteen sähköt ovat olleet pois käytöstä, kytkemme ne päälle, kun saamme tiedon sähkösopimuksen voimaantulosta. Sähköt on kytkettävä päälle myös tilanteessa, jossa maksamaton lasku on aiheuttanut sähköjen katkaisun tai huoneiston edellinen asukas on katkaissut sähköt.

Uudiskohteissa suoritamme kytkennän paikan päällä. Kytkennän tilaa sähköurakoitsijasi yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus). Jos kohteessa on jo voimassa oleva sähkösopimus, kytkentä tehdään automaattisesti, esimerkiksi kun maksamaton sähkölasku on maksettu.

Teollisuuden sähkönsiirtotuotteet

Tutustu tästä sähkönsiirtotuotteisiin tarkemmin.

Keskijänniteverkossa tapahtuva sähkönsiirto soveltuu suureensähkönkutulutkseen – tyypillinen kohde on esimerkiksi iso tuotantolaitos. Tehosiirto 1 KJ sopii kohteeseen, jossa tehotarve on yli 600 kW (alhaisempi perusmaksu, korkeammat siirtomaksut). Tehosiirto 2 KJ sopii puolestaan kohteeseen, jossa tehotarve on yli 1000 kW ja vuosienergiankäyttö yli 5000 MWh (korkeampi perusmaksu, alhaisemmat siirtomaksut).

Teollisuuden sähkönsiirrossa sähkö toimitetaan 20 kilovoltin keskijännitteellä. Tehomaksun mittausjakso on yksi tunti, ja maksu määräytyy kuukausittaisen huipputehon mukaan. Tehomaksua veloitetaan vähintään 200 kW:n tehon mukaan. Kohteessa on oltava oma muuntamo, jonka käytöstä ja asennuksista vastaa sähkönsiirron tilaaja.

Otamme tuotetun sähkön siirrettäväksi sähköverkossa.

Jos tuotantolaitoksen nimellisteho on 100 kVA–1 MVA,  asiakkaan vastuulla on mitata oman tuotannon kulutus, eli se osuus laitoksen tuottamasta sähköstä, jonka asiakas kuluttaa itse. Jos nimellisteho on yli 1 MVA, vastaamme myös oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta. Oman tuotannon kulutusmaksu veloitetaan itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä (muu kulutus kuin tuotannon omakäyttö).

Palvelu on suunnattu esimerkiksi suuremmille tuuli-, aurinko- ja biovoimaloille sekä vesivoimaloille.

Teollisuuden palvelut

Lue lisää liittymän ylläpidosta.

Sähköliittymä voidaan sulkea väliaikaisesti ja asettaa ylläpitoon, jolloin sähkönjakelu keskeytyy, mutta liittymä on edelleen voimassa. Kun liittymä on asetettu ylläpitoon, haemme sähkömittarin pois käyttöpaikalta. Sähkömittari palautetaan, kun liittymä otetaan taas käyttöön. Ylläpidon aikana veloitamme normaalia perusmaksua halvempaa ylläpitomaksua laitteiston huollosta ja ylläpidosta.

Liittymä asetetaan automaattisesti ylläpitoon, jos uutta sähköliittymää ei ole kytketty jakeluverkkoon kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun liittymä on ollut verkkoyhtiön puolesta kytkettävissä.

Sähköturvallisuus

Jos suunnittelette kaivuu- tai rakennustöitä alueelle, jossa kulkee maakaapeleita tai aiotte kaataa puita sähköjohtojen lähellä, ottakaa meihin yhteyttä. Autamme toimimaan turvallisesti sähköverkon läheisyydessä.

Kun teette kaivutöitä, velvollisuutenne on varmistaa, ettei kaivureitillä ole aiemmin asennettuja maakaapeleita tai muita sähköverkon osia. Kaapeleiden sijainnin voi selvittää tilaamalla meiltä kaapelinäytön. Saatte sijaintitiedot noin kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta.

Jos suunnittelette puun kaatamista kiinteistöllä ilmajohtojen läheisyydessä, ottakaa yhteyttä paikalliseen metsuriin, joka arvioi, miten työ voidaan suorittaa turvallisesti. Ottakaa sen jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme noin kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista. Annamme pienjännitejohdon lähellä sijaitseville puille kaatoluvan puhelimitse.

Jos metsuri arvioi, että sähkölinja pitää kaadon ajaksi laskea alas tai että puut sijaitsevat keskijännitelinjojen (pylväässä kolme johdinta) läheisyydessä, lähetämme asentajan paikalle puunkaadon ajaksi. Puunkaadon suorittaa aina valitsemasi ammattitaitoinen metsuri.

Lisää tietoa turvallisesta työskentelystä ja neuvoja saat asiakaspalvelustamme.

Ottakaa Carunaan yhteyttä hyvissä ajoin, kun suunnittelette esimerkiksi kaivutöitä alueelle, jossa kulkee sähkökaapeleita. Tarjoamme erilaisia maksuttomia ja maksullisia palveluita taataksemme turvallisen työskentelyn sähköverkon lähellä. Näitä ovat muun muassa neuvonta, valvonta, kaapeleiden väliaikainen suojaus, tukeminen tai siirtäminen sekä jännitekatkot.

Sähköverkon muutostyöt

Sähköverkkoyhtiönä vastaamme kaikista muutostöistä, jotka kohdistuvat sähköverkkoomme tai sähkömittareihin.

Jos kiinteistöön on asennettu uusi mittauskeskus, mutta sähkömittari on edelleen vanhassa keskuksessa, siirrämme sähkömittarin uuteen keskukseen. Uudiskohteessa asennamme sähkömittarin pääkeskukseen.

Valitsemanne sähköurakoitsija tilaa meiltä sähkömittarin asennuksen tai siirron täyttämällä verkkosivuillamme yleistietolomakkeen (urakoitsijan työtilaus). Mittareihin kohdistuvia töitä voi tehdä vain valtuuttamamme sähköasentaja.

Taloyhtiön sähkösaneerauksessa uusitaan yleensä taloyhtiön mittauskeskus, jolloin kaikkien huoneistojen sähkömittarit vaihdetaan keskukselta toiselle. Samassa yhteydessä huoneistojen vanhat yksivaiheiset sähkömittarit saatetaan vaihtaa kolmivaiheisiin.

Sähköntoimitus voidaan katkaista ja sähkömittari kytkeä väliaikaisesti pois verkosta esimerkiksi ulkoseinän remontin tai puunkaadon vuoksi tai laitteiston vian selvittämiseksi. Jos kiinteistön sähkölaitteistoon ei tehdä muutoksia, huoltokatkon voi tilata sähkön loppukäyttäjä suoraan. Jos sähkölaitteistoon ollaan tekemässä muutoksia, ottakaa yhteys sähköurakoitsijaanne, joka tilaa jännitekatkon meiltä.

Jos kiinteistöön ei tarvita enää sähköä, nyt tai tulevaisuudessa, kannattaa sähköliittymä purkaa. Pelkkä muutto ei vaadi liittymän purkamista, vaan tällöin riittää sähkönmyyntiyhtiön kanssa tehdyn sähkösopimuksen irtisanominen. Sähkönjakelun voidaan keskeyttää lyhytaikaisesti asettamalla liittymän ylläpitoon.

Liittymän purun voi tilata tilauslomakkeella. Tarvitsette liittymätunnuksen ja tiedon liittymän koosta. Nämä tiedot saatte asiakaspalvelustamme.

Liittymän irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Jos haluatte ottaa liittymän uudelleen käyttöön, tarvitaan siihen uusi liittymissopimus kanssamme. Tästä perimme hinnaston mukaisen liittymismaksun.

Liittymiskaapeli on liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja mittauskeskuksen välinen johto-osuus. Sen asentamisesta vastaa sähköurakoitsijasi, joka tilaa myös liittymiskaapelin kytkennän yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus).

Määritämme tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymiskaapeliin. Kaapelin uusimisen myötä päivitämme liittymissopimuksen, uuden liittymiskaapelin kunnossapitovastuu ja omistus jäävät asiakkaalle.

Kytkemme uuden liittymis kaapelin sähköverkkoon noin kahden (2) viikon kuluessa kytkentätilauksen vastaanottamisesta.

Voimme siirtää sähköpylvään, ilmalinjan, kaapelin, jakokaapin tai muun sähköverkon komponentin esimerkiksi, kun paikalle ollaan rakentamassa tie tai rakennus.
 
Jos haluatte muuttaa sähköverkon sijaintia, pyytäkää muutostyöstä tarjous meiltä hyvissä ajoin. Ilmoittakaa mahdollisimman tarkka kuvaus muutostarpeesta esimerkiksi hahmottelemalla toive asemakaavakuvaan tai kartalle ja lähettäkää se meille. Selvitämme vaihtoehdot muutoksen toteuttamiselle, teemme sinulle tarjouksen ja annamme työlle toimitusajan. Tarjouksen tekeminen vaatii usein paikan päällä tehtävää suunnittelutyötä. Hyväksyttyänne tekemämme tarjouksen, tilamme työn urakoitsijaltamme. Laskutamme muutostyön tarjouksen mukaisesti työn valmistuttua.
 
Huomioittehan, että siirrosta tulee olla yhteydessä myös muihin mahdollisiin johdonomistajiin (esim. puhelinjohtojen ja katuvalojen osalta).

Tieto- ja neuvontapalvelut

Tieto- ja neuvontapalveluistamme saatte apua kaikissa sähkönsiirtoon sekä kaavoitukseen ja yhteistyöhankkeisiin liittyvissä asioissa.

Keskeytykset ja viat

Automaattinen karttapalvelumme näyttää tiedossamme olevat runkoverkon häiriötilanteet ja suunnitellut työkeskeytykset verkkoalueillamme. Kartassa näkyy myös vian arvioitu kestoaika.

Karttapalvelu saa ilmoitukset runkoverkon sähkökatkoista automaattisesti. Karttapalvelussa eivät näy pienjänniteverkon viat, jotka sijaitsevat jakelumuuntajan ja sähkönkäyttöpaikan välillä.

VIRKA-kartta

VIRKA-kartta on viranomaisten käyttöön suunniteltu karttapalvelu.

Ota keskeytysilmoitukset käyttöösi tästä.

Haluaisitteko tiedon sähkökatkoista myös puhelimeen tai sähköpostiin? Ottakaa käyttöönj maksuttomat Caruna Sähkövahti -ilmoitukset. Saatte ilmoituksen suunnitelluista työkeskeytyksistä sekä yllättävistä sähkökatkoista runkoverkossa puhelimeen tai sähköpostiin. Ilmoitukset voi tilata useampaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Voitte ilmoittaa sähkönjakelun viasta maksuttomaan vikailmoitusnumeroomme, joka on auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Voitte myös täyttää vikailmoituslomakkeen verkkosivuillamme. Ennen vikailmoituksen tekemistä on kuitenkin hyvä tarkistaa omat sulakkeet.

Esimerkkejä ilmoitettavista vikatilanteista ovat:

 • sähköt ovat kokonaan tai osittain pois
 • puu makaa sähkölinjalla
 • sähköjohto on poikki tai liian alhaalla
 • maakaapelit näkyvät maan pinnalla
 • sähköpylväs on poikki tai kallistunut
 • auto on osunut jakokaappiin
 • nollavika (valot vilkkuvat, himmenevät tai kirkastuvat, sähkölaitteet käyttäytyvät oudosti tai rikkoutuvat, sähköiskuja suihkussa)
 • muu sähköön liittyvä hengenvaara.

Laskut, sopimukset ja kulutus

Lue lisää ja ota energiaseuranta käyttöösi jo nyt!

Energianseurannan avulla voitte seurata sähkönkulutustietojanne eri sähkönkäyttöpaikoissa. Tietoja voi tutkia kirjautumalla omilla tunnuksilla sähköisiin palveluihimme.  

Palvelu auttaa selvittämään, mihin sähköä kuluu. Sähkönkulutustietoja voi tarkastella eri ajanjaksoilla koko sähkönsiirtosopimuksen voimassaolon ajalta, jopa tunnin tarkkuudella. Energiaseuranta näyttää kulutustietonne myös euroina.

Palvelusta voi tilata erilaisia hälytyksiä, esimerkiksi kun kulutus ylittää asettamanne rajan. Kulutustietoihin voi myös lisätä merkintöjä ja muistilappuja, esimerkiksi kulutuspiikkikohtiin.

Voitte seurata sähkönkulutustanne maksuttomassa energiaseurantapalvelussa ja saada apua sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

Jos kulutuksenne on lisääntynyt, eikä kasvulle ole ilmeistä syytä, kulutusneuvonta auttaa selvittämään mahdollisia syitä sähkönkulutuksen kasvun tai kulutuspiikin taustalla.

Kohonneen sähkönkulutuksen voi aiheuttaa esimerkiksi remontointi, uusi sähkölaite, sähköisen lattialämmityksen tai varaavan lämmitysjärjestelmän säädöt tai vikaantuminen, runsas saunan käyttö tai öljylämmityksen sähkövastus.

Mikäli tarvitset kulutusneuvontaa, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Lue lisää sähkönsiirtotuotteista ja tuotteen vaihtamisesta.

Sähkönsiirtotuotteet on jaoteltu sähkönkulutuksen mittaus- ja hinnoittelutavan mukaan Yleis-, Kausi-, Yö- ja Tehosiirtoon. Oikea tuote ja mittaustapa kannattaa valita sähköntarpeen ja kulutuksen mukaan.

Sähkönsiirtotuotetta voi vaihtaa kerran vuodessa. Muutos voi olla tarpeen, jos sähkönkulutukseen tulee selkeitä muutoksia, esimerkiksi rakennuksen laajentamisen tai remontin yhteydessä tai jos kiinteistöön on hankittu useampi uusi laite, jotka yhdessä nostavat sähkönkulutusta. Myös lämmitysjärjestelmän muuttuessa voi olla aiheellista vaihtaa mittaustapaa. Jos sähkönkulutus vähenee, yö- tai kausisiirrolle ei välttämättä enää ole tarvetta.

Jos nykyinen sulakekoko ei vastaa kulutustanne, on järkevää päivittää sulakekoko käyttötarpeisiin sopivaksi. Voimme päivittää sulakekoon liittymisoikeutesi puitteissa.

Pääsulakepohjien muutoksen tekee oma sähköurakoitsijasi, joka ilmoittaa muutoksen meille yleistietolomakkeella. Muutos 63 ampeerista suurempaan sulakekokoon, tai päinvastoin, vaikuttaa yleensä mittaustapaan. Tarvittaessa urakoitsijamme vaihtaa mittalaitteen suoraksi tai epäsuoraksi. Oma sähköurakoitsijanne tekee tarvittavat muutokset sähköpääkeskukseen.

Tässä palvelussa muutamme yhteystietojanne tai esimerkiksi päivitämme liittymän haltijan nimen. Voitte ilmoittaa myös muutoksen sähkösopimukseen liittyviin tietoihin, kuten ilmoittaa uuden laskutusosoitteen, lisätä laskulle tai sopimukselle viitetiedot tai muuttaa sopimuksen aloitus- tai päättymispäivää.

Lue tästä lisää laskutuksesta.

Laskuneuvonnasta saatte tietoa sähkönsiirtolaskusta ja voitte tehdä muutoksia laskutukseen. Vastaamme kysymyksiin muun muassa laskun eräpäivästä, laskutusjaksosta, seuraavan laskun erääntymisestä ja laskutuksen epäselvyyksistä.

Laskutusrytmi määräytyy sähkönkulutuksenne mukaan. Voitte valita haluatteko neljä, kuusi vai kaksitoista laskua vuodessa ja vaihtaa laskutusrytmiä milloin tahansa. Jos ette voi maksaa laskua viimeistään eräpäivänä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme ennen laskun erääntymistä.

Muu neuvonta

Tele- ja viestintäverkkoyhtiöille nimetään oma yhteyshenkilö, joka vastaa asiakkuudesta kokonaisuudessaan.

Pyrimme yhteisrakentamisen kautta lisäämään kustannustehokkuutta sekä sähköverkon että tele- ja viestintäverkon rakentamisessa. Aktiivisella yhteydenpidolla ja hankkeiden oikealla ajoituksella voidaan välttää katujen kaivaminen auki turhaan.

Osallistumme aktiivisesti keskusteluun operaattoreiden kanssa ja jaamme tietoa omista tulevaisuuden rakentamishankkeistamme. Pyrimme sijoittamaan omat investointimme operaattoreiden hankkeisiin ja löytämään kaikille osapuolille mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun.

Tarjoamme sähköverkkoon liittyvää neuvontaa teleoperaattoreiden kriittisten kohteiden sähkönjakelun varmistamiseksi erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Jos sähkömittarinne näyttää mielestänne todellista kulutusta korkeampia lukuja, sähkömittarin toiminta voidaan tarkistaa. Ensisijaisesti pyrimme selvittämään, onko kohonneelle kulutukselle luonnollinen syy. Nykyaikaiset etäluettavat sähkömittarit ovat erittäin luotettavia ja mittarivirheet harvinaisia.

Mittarin tarkistuksen suorittaa aina puolueeton kolmas osapuoli, ja tarkistuksesta toimitetaan asiakkaalle pöytäkirja. Jos tarkistuksessa osoittautuu, että mittari oli viallinen, korvaamme liikaa veloitetut siirtomaksut. Jos taas osoittautuu, että vanha mittari on mitannut sähkönkulutusta oikein, veloitamme mittarin vaihtomaksun hinnaston mukaisesti.

Annamme tietoja sähkönkäyttöpaikasta sähkönsiirtosopimuksen haltijalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. Yleisimmin kysyttyjä tietoja ovat:

 • sähkönkäyttöpaikan liittymän koko
 • pääsulakekoko
 • kulutusmäärä vuodessa
 • sähkönkäyttöpaikan numero
 • mittarinumero
 • onko sähköt kytketty vai katkaistu
 • onko voimassa olevaa sopimusta
 • onko sähkömittari asennettu vai poistettu

Asiakaspalvelustamme saa opastusta kaikissa sähkönsiirtoon ja Carunan asiakkuuteen liittyvissä asioissa.

Olemme keränneet verkkosivuillemme vastauksia meiltä useimmin kysyttyihin kysymyksiin – käy tutustumassa niihin täällä. Useimmat sähkönsiirtoon liittyvät asiat voi hoitaa kätevästi verkkosivujemme lomakkeiden kautta.

Oman sähkön tuottaminen

On yhä yleisempää tuottaa osa sähköstä itse esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla. Jos asiakas ei kuluta itse kaikkea tuottamaansa sähköä, ylimääräisen osuuden voi myydä sähkönmyyntiyhtiölle, jolloin siirrämme tuotetun sähkön sähköverkkoon.

Lisätietoja:

Sähkönkäyttöpaikkaan voi liittää sähkön pientuotantolaitteiston, esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän. Pienimuotoiselle sähköntuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan pääosin itse. Sähkön, jota asiakas ei itse käytä, voi myydä eteenpäin valitsemalleen sähkönmyyntiyhtiölle.

Mikäli tuotantolaitteisto on kooltaan useampia kilowatteja, ottakaa meihin etukäteen yhteyttä, jotta voimme arvioida laitteistosi liitettävyyden etukäteen. Samalla varmistamme, että sähköliittymän koko ja jakeluverkkomme mitoitus ovat riittäviä.

Sähköurakoitsija lähettää tuotantolaitteiston tiedot meille. Kun olemme varmistaneet laitteiston liitettävyyden jakeluverkkoon, annamme käyttöönottoluvan ja hoidamme mittaus- ja sopimusasiat kuntoon. Sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä voi tehdä valitun sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Siirrämme pientuotannossa tuotetun ylimääräisen sähkön jakeluverkossamme. Kun tuotantolaitteisto tuottaa hetkellisesti enemmän sähköä kuin käyttöpaikka kuluttaa, yli jäävä tuotanto siirtyy automaattisesti jakeluverkkoon.

Mittaamme kaksisuuntaisesti sähkönsiirron sähkönkäyttöpaikkasi ja jakeluverkon välillä. Sähkö, joka otetaan jakeluverkosta ja joka syötetään jakeluverkkoon, mitataan erikseen samalla sähkömittarilla. Mittaustiedot tallennetaan mittaustietokantaamme ja ovat nähtävissä energiaseurantapalvelussamme.

Jos tuotantolaitteiston teho on yli 100 kVA, veloitamme hinnastomme mukaisen tuotannon siirtomaksun sähköstä, jonka syötät verkkoon. Enintään 100 kVA:n laitteistotehon pientuottajilta ei veloiteta tuotannon siirtomaksua.

Opastamme pientuotantolaitteiston, kuten aurinkosähköjärjestelmän, liittämisessä turvallisesti omalle sähköliittymälle. Neuvomme myös pientuotannon sopimuksiin, sähkönmittaukseen ja laskutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköurakoitsija arvioi tuotantolaitteiston liitettävyyden kiinteistön sähköverkkoon ja vastaa sähköverkon kytkennöistä. Pientuotantolaitteiston toimittaja neuvoo laitteistoon liittyvissä kysymyksissä.