Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, alueverkko

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, suurjännitteinen sähköverkko

Suurjännitteisessä sähköverkossa toimivat suuret sähkönkäyttäjät ovat suurteollisuuslaitoksia, datakeskuksia tai muita paljon sähköä käyttäviä toimijoita. Suuret sähköntuottajat ovat erilaisia suuren mittakaavan voimalaitoksia.

Verkkoon liittyminen

Sähkönsiirtoa varten tarvitaan ensin sähköliittymä. Tarjoamme alueverkon suurasiakkaille suurteollisuuden käyttöön suunniteltuja liittymätuotteita sekä niihin liittyviä palveluita.

Suurteollisuuden sähköliittymät

Katso tästä yhteystietomme.

Suurjänniteverkossa toimiva sähköliittymä sopii toimijalle, joka tarvitsee runsaasti sähkötehoa, esimerkiksi teollisuuslaitokselle tai palvelinkeskukselle. Liittymä sähköverkkoomme voidaan avata myös toiselle sähköverkkoyhtiölle.

Asiakkaan otettua meihin yhteyttä pyrimme tarkentamaan sähköntarpeen ja selvittämään suunniteltavan laitoksen liitettävyyden ja teknisen ratkaisun. Laadimme kustannusarvion ja alustavan toimitusaika-arvion.

Uudesta liittymästä sovitaan liittymissopimuksella, jossa kuvataan liittymän rakennusprosessi ja sovitaan toteuttamisen yksityiskohdista sekä kuvataan liittymän tilaajan vastuut ja velvollisuudet.

Suurjänniteverkossa toimiva sähköntuotannon liittymä sopii suurelle sähköntuotantolaitokselle, kuten tuuli- bio-, kaasu- tai CHP-voimalalle.

Asiakkaan otettua yhteyttä pyrimme tarkentamaan liittymätarpeen, selvittämään suunniteltavan voimalaitoksen liitettävyyden ja teknisen ratkaisun. Laadimme kustannusarvion ja alustavan toimitusaika-arvion.

Uudesta liittymästä sovitaan sähköntuotannon liittymissopimuksella, jossa kuvataan liittymän rakennusprosessi ja sovitaan toteuttamisen yksityiskohdista sekä kuvataan liittymän tilaajan vastuut ja velvollisuudet.

Palvelut

Neuvontapalvelustamme saa opastusta sähköliittymän valintaan tarpeenne mukaan. Annamme myös tietoa sähköverkkoon liittymisen yksityiskohdista ja aikataulusta.

Liittymän suunnittelua tarvitsette, kun kiinteistöön halutaan uusi liittymä tai olemassa olevaa liittymää halutaan suurentaa, eikä uusi liittymä ole kytkettävissä sähköverkkoon ilman verkon rakentamista tai vahvistamista. Liittymän suunnittelua varten tarvitsette ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan.

Asiakaspalvelumme neuvoo liittymän suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Rakennamme sähköverkon sovittuun liittämiskohtaan, yleensä tontin rajalle, kun liittymissopimus on tehty. Pyytäkää valitsemaanne sähköurakoitsijaa tutustumaan urakoitsijaohjeisiimme. Niistä löytyy tietoa muun muassa liittymisjohdon rakentamisesta, asennustarkastuksista sekä energiamittauksesta.

Urakoitsijanne on tilattava sähköverkkoon kytkeminen meiltä hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden kokoa, joka ilmoitetaan ampeereina. Jos sähkön käyttötarve kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon myötä, nykyistä liittymisoikeutta voi korottaa maksamalla lisäliittymismaksun. Liittymisoikeutta ei voi pienentää.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Palvelu suurjänniteverkossa toimiville sähköliittymille. Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurinta sallittua näennäistehoa, joka lasketaan muuntajan näennäistehon mukaan ja ilmoitetaan kilovolttiampeereina. Jos sähkön kulutus- tai tuotantotarve kasvaa, nykyistä liittymisoikeutta voi korottaa sopimalla siitä erikseen Caurnan kanssa.

Mikäli omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, myös sähköliittymä vaihtaa yleensä omistajaa. Sähköliittymä ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti.

Helpoin tapa ilmoittaa meille omistajan muutoksesta on täyttää ilmoitus verkkosivuillamme tai soittaa asiakaspalveluumme. Ilmoittakaa meille erikseen liittymän siirrosta mahdollisimman pian kiinteistökaupan tapahduttua, koska tieto kauppakirjasta ei tule meille automaattisesti.

Ilmoituksen omistajanvaihdoksesta voi tehdä verkkosivultamme löytyvästä linkistä.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirtotuote valitaan teollisuuslaitoksen sähköntarpeen mukaan. Apua sopivan tuotteen valintaan saa asiakaspalvelustamme tai henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltä.

Suurteollisuuden sähkönsiirtotuotteet

Voitte valita kahdesta alueverkon sähkönsiirtotuotteestamme sen, joka parhaiten soveltuu tarpeisiinne. Siirrosta perittävät maksut ovat kiinteä maksu, kulutusmaksu ja kuormitusmaksu.

Suurteollisuuslaitokset 1 -tuotteessa on alhaisempi kiinteä vuosimaksu ja korkeammat kulutusperusteiset maksut. Maksujen suuruuden voi tarkistaa suurjännitteisen sähköverkon hinnastosta.

Tuote on käytössä suurimmalla osalla suurjänniteverkon asiakkaistamme. Tyypillisiä asiakkaita ovat verkkoamme käyttävät muut verkkoyhtiöt, datakeskukset, teollisuus sekä suuret sähköntuottajat, kuten voimalaitokset.

Siirtotuotetta voi vaihtaa veloituksetta kerran kalenterivuoden aikana.

Voitte valita kahdesta alueverkon sähkönsiirtotuotteestamme sen, joka parhaiten soveltuu tarpeisiinne. Siirrosta perittävät maksut ovat kiinteä maksu, kulutusmaksu ja kuormitusmaksu.

Suurteollisuuslaitokset 2 -tuote on suunnattu niille isoille alueverkkoasiakkaillemme, joilla on vain yksi liittymispiste. Tässä tuotteessa on korkeampi kiinteä vuosimaksu ja alhaisemmat kulutusperusteiset maksut. Maksujen suuruuden voi tarkistaa suurjännitteisen sähköverkon hinnastosta.

Siirtotuotetta voi vaihtaa veloituksetta kerran kalenterivuoden aikana.

Sähköturvallisuus

Autamme sinua toimimaan turvallisesti sähköverkon läheisyydessä.

Lisää tietoa turvallisesta työskentelystä ja neuvoja saat asiakaspalvelustamme.

Ottakaa Carunaan yhteyttä hyvissä ajoin, kun suunnittelette esimerkiksi kaivutöitä alueelle, jossa kulkee sähkökaapeleita. Tarjoamme erilaisia maksuttomia ja maksullisia palveluita taataksemme turvallisen työskentelyn sähköverkon lähellä. Näitä ovat muun muassa neuvonta, valvonta, kaapeleiden väliaikainen suojaus, tukeminen tai siirtäminen sekä jännitekatkot.

Sähköverkon muutostyöt

Sähköverkkoyhtiönä vastaamme kaikista muutostöistä, jotka kohdistuvat sähköverkkoomme tai sähkömittareihin.

Jos kiinteistöön on asennettu uusi mittauskeskus, mutta sähkömittari on edelleen vanhassa keskuksessa, siirrämme sähkömittarin uuteen keskukseen. Uudiskohteessa asennamme sähkömittarin pääkeskukseen.

Valitsemanne sähköurakoitsija tilaa meiltä sähkömittarin asennuksen tai siirron täyttämällä verkkosivuillamme yleistietolomakkeen (urakoitsijan työtilaus). Mittareihin kohdistuvia töitä voi tehdä vain valtuuttamamme sähköasentaja.

Taloyhtiön sähkösaneerauksessa uusitaan yleensä taloyhtiön mittauskeskus, jolloin kaikkien huoneistojen sähkömittarit vaihdetaan keskukselta toiselle. Samassa yhteydessä huoneistojen vanhat yksivaiheiset sähkömittarit saatetaan vaihtaa kolmivaiheisiin.

Sähköntoimitus voidaan katkaista ja sähkömittari kytkeä väliaikaisesti pois verkosta esimerkiksi ulkoseinän remontin tai puunkaadon vuoksi tai laitteiston vian selvittämiseksi. Jos kiinteistön sähkölaitteistoon ei tehdä muutoksia, huoltokatkon voi tilata sähkön loppukäyttäjä suoraan. Jos sähkölaitteistoon ollaan tekemässä muutoksia, ottakaa yhteys sähköurakoitsijaanne, joka tilaa jännitekatkon meiltä.

Jos kiinteistöön ei tarvita enää sähköä, nyt tai tulevaisuudessa, kannattaa sähköliittymä purkaa. Pelkkä muutto ei vaadi liittymän purkamista, vaan tällöin riittää sähkönmyyntiyhtiön kanssa tehdyn sähkösopimuksen irtisanominen. Sähkönjakelun voidaan keskeyttää lyhytaikaisesti asettamalla liittymän ylläpitoon.

Liittymän purun voi tilata tilauslomakkeella. Tarvitsette liittymätunnuksen ja tiedon liittymän koosta. Nämä tiedot saatte asiakaspalvelustamme.

Liittymän irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Jos haluatte ottaa liittymän uudelleen käyttöön, tarvitaan siihen uusi liittymissopimus kanssamme. Tästä perimme hinnaston mukaisen liittymismaksun.

Liittymiskaapeli on liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja mittauskeskuksen välinen johto-osuus. Sen asentamisesta vastaa sähköurakoitsijasi, joka tilaa myös liittymiskaapelin kytkennän yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus).

Määritämme tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymiskaapeliin. Kaapelin uusimisen myötä päivitämme liittymissopimuksen, uuden liittymiskaapelin kunnossapitovastuu ja omistus jäävät asiakkaalle.

Kytkemme uuden liittymis kaapelin sähköverkkoon noin kahden (2) viikon kuluessa kytkentätilauksen vastaanottamisesta.

Voimme siirtää sähköpylvään, ilmalinjan, kaapelin, jakokaapin tai muun sähköverkon komponentin esimerkiksi, kun paikalle ollaan rakentamassa tie tai rakennus.
 
Jos haluatte muuttaa sähköverkon sijaintia, pyytäkää muutostyöstä tarjous meiltä hyvissä ajoin. Ilmoittakaa mahdollisimman tarkka kuvaus muutostarpeesta esimerkiksi hahmottelemalla toive asemakaavakuvaan tai kartalle ja lähettäkää se meille. Selvitämme vaihtoehdot muutoksen toteuttamiselle, teemme sinulle tarjouksen ja annamme työlle toimitusajan. Tarjouksen tekeminen vaatii usein paikan päällä tehtävää suunnittelutyötä. Hyväksyttyänne tekemämme tarjouksen, tilamme työn urakoitsijaltamme. Laskutamme muutostyön tarjouksen mukaisesti työn valmistuttua.
 
Huomioittehan, että siirrosta tulee olla yhteydessä myös muihin mahdollisiin johdonomistajiin (esim. puhelinjohtojen ja katuvalojen osalta).

Tieto- ja neuvontapalvelut

Tieto- ja neuvontapalveluistamme saatte apua kaikissa sähkönsiirtoon liittyvissä asioissa. Teille nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa koko asiakkuudesta.

Keskeytykset ja viat

Automaattinen karttapalvelumme näyttää tiedossamme olevat runkoverkon häiriötilanteet ja suunnitellut työkeskeytykset verkkoalueillamme. Kartassa näkyy myös vian arvioitu kestoaika.

Karttapalvelu saa ilmoitukset runkoverkon sähkökatkoista automaattisesti. Karttapalvelussa eivät näy pienjänniteverkon viat, jotka sijaitsevat jakelumuuntajan ja sähkönkäyttöpaikan välillä.

Ota keskeytysilmoitukset käyttöösi tästä.

Haluaisitteko tiedon sähkökatkoista myös puhelimeen tai sähköpostiin? Ottakaa käyttöönj maksuttomat Caruna Sähkövahti -ilmoitukset. Saatte ilmoituksen suunnitelluista työkeskeytyksistä sekä yllättävistä sähkökatkoista runkoverkossa puhelimeen tai sähköpostiin. Ilmoitukset voi tilata useampaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Voitte ilmoittaa sähkönjakelun viasta maksuttomaan vikailmoitusnumeroomme, joka on auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Voitte myös täyttää vikailmoituslomakkeen verkkosivuillamme. Ennen vikailmoituksen tekemistä on kuitenkin hyvä tarkistaa omat sulakkeet.

Esimerkkejä ilmoitettavista vikatilanteista ovat:

 • sähköt ovat kokonaan tai osittain pois
 • puu makaa sähkölinjalla
 • sähköjohto on poikki tai liian alhaalla
 • maakaapelit näkyvät maan pinnalla
 • sähköpylväs on poikki tai kallistunut
 • auto on osunut jakokaappiin
 • nollavika (valot vilkkuvat, himmenevät tai kirkastuvat, sähkölaitteet käyttäytyvät oudosti tai rikkoutuvat, sähköiskuja suihkussa)
 • muu sähköön liittyvä hengenvaara.

Laskut, sopimukset ja kulutus

Jos kulutuksenne on lisääntynyt, eikä kasvulle ole ilmeistä syytä, kulutusneuvonta auttaa selvittämään mahdollisia syitä sähkönkulutuksen kasvun tai kulutuspiikin taustalla.

Kohonneen sähkönkulutuksen voi aiheuttaa esimerkiksi remontointi, uusi sähkölaite, sähköisen lattialämmityksen tai varaavan lämmitysjärjestelmän säädöt tai vikaantuminen, runsas saunan käyttö tai öljylämmityksen sähkövastus.

Mikäli tarvitset kulutusneuvontaa, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Lue lisää sähkönsiirtotuotteista ja tuotteen vaihtamisesta.

Sähkönsiirtotuotteet on jaoteltu sähkönkulutuksen mittaus- ja hinnoittelutavan mukaan Yleis-, Kausi-, Yö- ja Tehosiirtoon. Oikea tuote ja mittaustapa kannattaa valita sähköntarpeen ja kulutuksen mukaan.

Sähkönsiirtotuotetta voi vaihtaa kerran vuodessa. Muutos voi olla tarpeen, jos sähkönkulutukseen tulee selkeitä muutoksia, esimerkiksi rakennuksen laajentamisen tai remontin yhteydessä tai jos kiinteistöön on hankittu useampi uusi laite, jotka yhdessä nostavat sähkönkulutusta. Myös lämmitysjärjestelmän muuttuessa voi olla aiheellista vaihtaa mittaustapaa. Jos sähkönkulutus vähenee, yö- tai kausisiirrolle ei välttämättä enää ole tarvetta.

Jos nykyinen sulakekoko ei vastaa kulutustanne, on järkevää päivittää sulakekoko käyttötarpeisiin sopivaksi. Voimme päivittää sulakekoon liittymisoikeutesi puitteissa.

Pääsulakepohjien muutoksen tekee oma sähköurakoitsijasi, joka ilmoittaa muutoksen meille yleistietolomakkeella. Muutos 63 ampeerista suurempaan sulakekokoon, tai päinvastoin, vaikuttaa yleensä mittaustapaan. Tarvittaessa urakoitsijamme vaihtaa mittalaitteen suoraksi tai epäsuoraksi. Oma sähköurakoitsijanne tekee tarvittavat muutokset sähköpääkeskukseen.

Tässä palvelussa muutamme yhteystietojanne tai esimerkiksi päivitämme liittymän haltijan nimen. Voitte ilmoittaa myös muutoksen sähkösopimukseen liittyviin tietoihin, kuten ilmoittaa uuden laskutusosoitteen, lisätä laskulle tai sopimukselle viitetiedot tai muuttaa sopimuksen aloitus- tai päättymispäivää.

Lue tästä lisää laskutuksesta.

Laskuneuvonnasta saatte tietoa sähkönsiirtolaskusta ja voitte tehdä muutoksia laskutukseen. Vastaamme kysymyksiin muun muassa laskun eräpäivästä, laskutusjaksosta, seuraavan laskun erääntymisestä ja laskutuksen epäselvyyksistä.

Laskutusrytmi määräytyy sähkönkulutuksenne mukaan. Voitte valita haluatteko neljä, kuusi vai kaksitoista laskua vuodessa ja vaihtaa laskutusrytmiä milloin tahansa. Jos ette voi maksaa laskua viimeistään eräpäivänä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme ennen laskun erääntymistä.

Muu neuvonta

Suurjänniteverkossa toimiville avainasiakkaille nimetään henkilökohtainen yhteyshenkilö, joka vastaa asiakkuudesta kokonaisuudessaan.

Suurteollisuuden huoltovarmuuspalvelu sopii varayhteyksistä, käytöstä ja kunnossapidosta tapauskohtaisesti. Palvelun sisältö ja ehdot määritetään erikseen sopimuksissa.

Annamme sähköverkkoyhtiön näkökulmasta lausunnon maakunta- ja yleiskaavoihin sekä tuulivoimahankkeiden kaavoihin. Tuomme kaavaprosessissa esille verkkoyhtiön tarpeet sekä mahdolliset rajoitteet hankkeiden toteutukseen liittyen.

Jos sähkömittarinne näyttää mielestänne todellista kulutusta korkeampia lukuja, sähkömittarin toiminta voidaan tarkistaa. Ensisijaisesti pyrimme selvittämään, onko kohonneelle kulutukselle luonnollinen syy. Nykyaikaiset etäluettavat sähkömittarit ovat erittäin luotettavia ja mittarivirheet harvinaisia.

Mittarin tarkistuksen suorittaa aina puolueeton kolmas osapuoli, ja tarkistuksesta toimitetaan asiakkaalle pöytäkirja. Jos tarkistuksessa osoittautuu, että mittari oli viallinen, korvaamme liikaa veloitetut siirtomaksut. Jos taas osoittautuu, että vanha mittari on mitannut sähkönkulutusta oikein, veloitamme mittarin vaihtomaksun hinnaston mukaisesti.

Annamme tietoja sähkönkäyttöpaikasta sähkönsiirtosopimuksen haltijalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. Yleisimmin kysyttyjä tietoja ovat:

 • sähkönkäyttöpaikan liittymän koko
 • pääsulakekoko
 • kulutusmäärä vuodessa
 • sähkönkäyttöpaikan numero
 • mittarinumero
 • onko sähköt kytketty vai katkaistu
 • onko voimassa olevaa sopimusta
 • onko sähkömittari asennettu vai poistettu

Asiakaspalvelustamme saa opastusta kaikissa sähkönsiirtoon ja Carunan asiakkuuteen liittyvissä asioissa.

Olemme keränneet verkkosivuillemme vastauksia meiltä useimmin kysyttyihin kysymyksiin – käy tutustumassa niihin täällä. Useimmat sähkönsiirtoon liittyvät asiat voi hoitaa kätevästi verkkosivujemme lomakkeiden kautta.