Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimukset - Muistilista sekä usein kysytyt kysymykset

Henkilötietojen käsittely Lue lisää henkilötietojen käsittelystä hankinta- ja maankäyttörekisterissä. Rekisteriseloste >

Maankäyttösopimukset

Sähköverkkomme reitillä olevat maa-alueet ja puusto eivät ole meidän omistuksessamme, vaan kuuluvat maanomistajalle. Projektikartaltamme näet, millä alueilla rakennamme ja parannamme sähköverkkoamme.

Teemme sähköjohtojen sijoittamisesta aina kirjallisen johtoaluesopimuksen tai suostumuksen maanomistajan kanssa. Sopimus antaa meille oikeuden käyttää aluetta sähköverkon sijoittamiseen ja mahdollistaa samalla rajoitusten asettamisen maanomistajalle. Suostumusta käytetään silloin, kun maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia.

Sopimuksen laatiminen ja korvauksen maksaminen

Maankäyttösopimuksia laaditaan aina kaksi kappaletta, toinen Carunalle ja toinen maanomistajalle. Meidän puolestamme sopimuksen allekirjoittaa valtuuttamamme urakoitsija. Jos maa-alueella on monta omistajaa, sopimukseen tarvitaan kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Asiakas voi allekirjoittaa sopimuksen joko sähköisesti tai paperisena.

Sähköinen allekirjoitus tehdään turvallisessa yhteydessä verkkopankkitunnistautumisen avulla. Lähetämme asiakkaalle sähköpostilla linkin, josta allekirjoittamisen voi tehdä. Jotta voimme lähettää sähköisen allekirjoituslinkin, urakoitsija pyytää asiakkaalta sähköpostiosoitteen ja henkilötunnuksen. Verkkopankkikirjautuminen ja henkilötunnus yhdessä muodostavat vahvan ja turvallisen tunnistautumistavan. Emme käytä henkilötunnuksia muihin tarkoituksiin. Jotta sähköistä allekirjoituspalvelua voi käyttää, tulee asiakkaalla olla käytössään suomalainen pankkipalvelu.

Jos sopimus allekirjoitetaan paperisena, urakoitsija toimittaa maanomistajalle sopimuksen ja sen liitteenä palautuskuoren, jossa on valmiina palautusosoite ja jonka postimaksu on maksettu. Mahdolliset liitteet, kuten valtakirjat, tulee lähettää sopimuksen mukana.

Korvauksen maksaminen

Sähköjohtojen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta maksamme maanomistajalle sopimuksen mukaisen kertakorvauksen. Maksamme sopimuskorvauksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet alkuperäisen, allekirjoitetun sopimuksen ja rakennustyöt on aloitettu.

Neuvoja maanomistajalle

Maanomistaja ja meidän valtuuttamamme urakoitsija sopivat yhdessä sähköjohtojen sijoittamisesta. Urakoitsija on yhteydessä maanomistajaan, jonka maille sähköverkon sijoittamista suunnitellaan.

Maanomistajan on hyvä valmistautua urakoitsijan kanssa käytäviin keskusteluihin sähköverkon sijoittamisesta oheisen muistilistan avulla.

Sähköverkon sijainnin kartoittaminen

Mikä olisi paras sijainti sähköjohdoille? Jakeluverkkoa rakennetaan yhteiskunnan nykyisiin ja tuleviin sähkönkäytön tarpeisiin. Maanomistajana sinun kannattaa miettiä sähköverkolle jo etukäteen sellainen sijoituspaikka, jossa se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa tulevaisuudessa.

Salaojien sijainnit

Missä salaojat sijaitsevat? Olemassa olevien salaojien sijainnit on selvitettävä, jotta urakoitsijamme voi kaivutöiden yhteydessä välttää niitä. Jaa mahdolliset kartat salaojista urakoitsijan kanssa.

Sisäänajoluiskat

Missä pelloille ja metsäpalstoille vievät sisäänajoluiskat sijaitsevat? Urakoitsijamme voi tarvittaessa käyttää näissä paikoissa suojaputkea tai kaivaa kaapelit syvemmälle, jotta mekaanisen rasituksen aiheuttamilta kaapelivaurioilta vältytään tulevaisuudessa. Kerrothan urakoitsijalle myös toiveesi jakokaappien ja muuntamoiden sijoittamisesta, jotta ne eivät tule nykyisten tai tulevien sisäänajoluiskien tielle.

Kaivuolosuhteet

Missä olisi helpointa kaivaa ja mitä alueita pitäisi varoa? Jos sinulla on tiedossa alueita, joissa on paljon louhosta tai kalliota, tai missä kaivuolosuhde on muutoin huono, kerrothan siitä urakoitsijallemme. Kerrothan urakoitsijallemme myös, mikäli alueella on kohteita, joita tulisi varoa kaivutöissä. Näitä voivat olla esimerkiksi suojelukohteet kuten muinaismuistot, suojeltava kasvillisuus, eläin tai lähde.

Eläinaitausten sijainnit

Missä eläinaitaukset sijaitsevat? Jakeluverkko sijoitetaan aitausten ulkopuolelle aina, kun se on mahdollista. Jaa mahdolliset kartat aitauksista urakoitsijan kanssa.

Peltoalueilla työskentely

Milloin peltoalueellasi olisi paras aika työskennellä? Kerrothan urakoitsijallemme suunnittelemasi peltojen puinti- ja kylvöajat, jotta urakoitsijamme voi aikatauluttaa kaivuita ja liikkumista näillä alueilla toiveittesi mukaan. Ilmoitathan myös, jos sinulla on tiedossa jokin muu toimenpide, joka voi rajoittaa urakoitsijamme toimintaa pelloillasi.

Vuokratut maa-alueet

Oletko itse vuokralla tai oletko vuokrannut maa-alueitasi muille? Etsi valmiiksi vuokralaisen tai varsinaisen maanomistajan yhteystiedot, niin varmistat sujuvan tiedonkulun ja helpotat suunnittelua.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö- ja johtoaluesopimuksista

Mistä saan lisätietoja sähköverkon rakentamisurakasta tai sen aikataulusta?

Parhaimman ja ajantasaisimman tiedon urakasta ja sen aikataulusta saat ottamalla yhteyttä sähköverkkoa rakentavaan urakoitsijaamme. Urakoitsijamme vastaa suunnittelun ja rakentamisen aikaisesta yhteistyöstä maanomistajien kanssa. Urakoitsijan yhteystiedot ovat helposti löydettävissä esimerkiksi työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä.

Miksi korvausta tekemästäni johtoaluesopimuksesta ei ole vielä maksettu?

Maksamme johtoaluesopimuskorvaukset kahden kuukauden kuluessa rakentamistöiden aloittamisesta edellyttäen, että allekirjoitettu sopimus on toimitettu meille. Kun olemme vastaanottaneet sopimuksen, tiliöimme sopimuskorvauksen ja korvaus etenee maksulistalle. Maksamme korvauksia kaksi kertaa kuukaudessa, kuun puolivälissä ja lopussa.

Mihin otan yhteyttä, jos olen tyytymätön kaivutöistä jääneisiin jälkiin?

Urakoitsijamme vastaa kaivupaikan muokkaamisesta alkuperäiseen kuntoon. Mikäli haluat keskustella työjäljestä, ota yhteyttä urakoitsijaamme ja sovi asiasta suoraan urakoitsijan kanssa. Hyvä selostus ja valokuvat helpottavat urakoitsijan työtä. Viimeistelytöiden suhteen on hyvä huomioida, että kaivujäljen maastoutuminen ympäristöön vie noin vuoden.

Miten haen vahingonkorvausta työmaalla aiheutetuista vahingoista?

Mikäli urakoitsijamme aiheuttaa työn aikana vahinkoja, sovi niistä ensisijaisesti urakoitsijan kanssa. Caruna maksaa maanomistajalle sähkökaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta sopimuksen mukaisen kertakorvauksen, mutta mahdolliset työn aikaiset vahingot korvaa ensisijaisesti urakoitsija. Osoita siis sähköverkon suunnittelun ja rakentamisen aikaiset reklamaatiot suoraan urakoitsijalle. Mikäli et saa sovittua asiasta urakoitsijamme kanssa, täytä Carunan vahinkoilmoituslomake, ja palaamme asiaan kahden viikon kuluessa.

 

Mitä pitäisi tehdä, kun pitkäaikainen johtoaluesopimus on päättymässä?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Mikäli sähkölinjaa ei ehditä kaapeloimaan ennen sopimuskauden päättymistä, teemme uuden sopimuksen. Asiakaspalvelumme ohjaa yhteydenottosi eteenpäin.

Voidaanko pihani poikki kulkeva sähkölinja siirtää?

Sähkölinjan siirtäminen saattaa olla mahdollista. Sekä suulliset että kirjalliset johtoaluesopimukset sitovat paitsi sopimuksen tehnyttä maanomistajaa, myös maa-alueen myöhempiä omistajia. Voit kuitenkin saada tarjouksen sähkölinjan siirrosta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Keneen otan yhteyttä, jos haluan ostaa tiilikoppimuuntamon?

Jos tiilikoppimuuntamo on poistettu käytöstä, se on joissakin tilanteissa mahdollista myydä kiinteistön omistajalle. Tämä edellyttää, että tiilikoppimuuntamo on luovutuskelpoinen. Tässäkin tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Voinko saada alun perin suullisesti solmitun johtoaluesopimuksen kirjallisena?

Suullisesti tehty sopimus on mahdollista vahvistaa kirjalliseksi, mutta alun perin suullisesti sovitusta maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia. Sopimus sitoo myös maa-alueen myöhempää omistajaa riippumatta siitä, onko se tehty suullisesti vai kirjallisesti.

Milloin vanhat sähköjohdot puretaan?

Vanhat sähköjohdot puretaan vasta, kun niitä korvaava uusi sähköverkko on käytössä. Purkutyöt tehdään yleensä talvella.

Mitä tietoja minun tulee selvittää, ennen kuin otan yhteyttä asiakaspalveluun?

Maankäyttösopimuksia koskevissa kysymyksissä tarvitsemme yleensä tarkempia tietoja kiinteistöstäsi. Jos et tiedä kiinteistötunnustasi, tieto sijaintikunnasta ja kiinteistön nimestä tai osoitteesta riittää.