Maankäyttösopimukset - Muistilista sekä usein kysytyt kysymykset

Sähköverkkomme reitillä olevat maa-alueet ja puusto eivät ole Carunan omistuksessa, vaan ne kuuluvat maanomistajalle.

Teemme sähköjohtojen sijoittamisesta aina kirjallisen johtoaluesopimuksen tai suostumuksen maanomistajan kanssa. Sopimus antaa meille oikeuden käyttää aluetta sähköverkon sijoittamiseen ja mahdollistaa samalla rajoitusten asettamisen maanomistajalle. Suostumusta käytetään silloin, kun maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia.

Sopimuksen laatiminen ja korvauksen maksaminen

Maankäyttösopimuksia laaditaan aina kaksi kappaletta, toinen Carunalle ja toinen maanomistajalle. Meidän puolestamme sopimuksen allekirjoittaa valtuuttamamme urakoitsija. Jos maa-alueella on monta omistajaa, sopimukseen tarvitaan kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Asiakas voi allekirjoittaa sopimuksen joko sähköisesti tai paperisena.

Sähköinen allekirjoitus tehdään turvallisessa yhteydessä verkkopankkitunnistautumisen avulla. Lähetämme asiakkaalle sähköpostilla linkin, josta allekirjoittamisen voi tehdä. Jotta voimme lähettää sähköisen allekirjoituslinkin, urakoitsija pyytää asiakkaalta sähköpostiosoitteen ja henkilötunnuksen. Verkkopankkikirjautuminen ja henkilötunnus yhdessä muodostavat vahvan ja turvallisen tunnistautumistavan. Emme käytä henkilötunnuksia muihin tarkoituksiin. Jotta sähköistä allekirjoituspalvelua voi käyttää, tulee asiakkaalla olla käytössään suomalainen pankkipalvelu.

Jos sopimus allekirjoitetaan paperisena, urakoitsija toimittaa maanomistajalle sopimuksen ja sen liitteenä palautuskuoren, jossa on valmiina palautusosoite ja jonka postimaksu on maksettu. Mahdolliset liitteet, kuten valtakirjat, tulee lähettää sopimuksen mukana.

Korvauksen maksaminen

Sähköjohtojen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta maksamme maanomistajalle sopimuksen mukaisen kertakorvauksen. Maksamme sopimuskorvauksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet alkuperäisen, allekirjoitetun sopimuksen ja rakennustyöt on aloitettu.

Neuvoja maanomistajalle

Maanomistaja ja meidän valtuuttamamme urakoitsija sopivat yhdessä sähköjohtojen sijoittamisesta. Urakoitsija on yhteydessä maanomistajaan, jonka maille sähköverkon sijoittamista suunnitellaan.

Maanomistajan on hyvä valmistautua urakoitsijan kanssa käytäviin keskusteluihin sähköverkon sijoittamisesta oheisen muistilistan avulla.

Mikä olisi paras sijainti sähköjohdoille? Jakeluverkkoa rakennetaan yhteiskunnan nykyisiin ja tuleviin sähkönkäytön tarpeisiin. Maanomistajana sinun kannattaa miettiä sähköverkolle jo etukäteen sellainen sijoituspaikka, jossa se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa tulevaisuudessa.

Missä salaojat sijaitsevat? Olemassa olevien salaojien sijainnit on selvitettävä, jotta urakoitsijamme voi kaivutöiden yhteydessä välttää niitä. Jaa mahdolliset kartat salaojista urakoitsijan kanssa.

Missä pelloille ja metsäpalstoille vievät sisäänajoluiskat sijaitsevat? Urakoitsijamme voi tarvittaessa käyttää näissä paikoissa suojaputkea tai kaivaa kaapelit syvemmälle, jotta mekaanisen rasituksen aiheuttamilta kaapelivaurioilta vältytään tulevaisuudessa. Kerrothan urakoitsijalle myös toiveesi jakokaappien ja muuntamoiden sijoittamisesta, jotta ne eivät tule nykyisten tai tulevien sisäänajoluiskien tielle.

Missä olisi helpointa kaivaa ja mitä alueita pitäisi varoa? Jos sinulla on tiedossa alueita, joissa on paljon louhosta tai kalliota, tai missä kaivuolosuhde on muutoin huono, kerrothan siitä urakoitsijallemme. Kerrothan urakoitsijallemme myös, mikäli alueella on kohteita, joita tulisi varoa kaivutöissä. Näitä voivat olla esimerkiksi suojelukohteet kuten muinaismuistot, suojeltava kasvillisuus, eläin tai lähde.

Missä eläinaitaukset sijaitsevat? Jakeluverkko sijoitetaan aitausten ulkopuolelle aina, kun se on mahdollista. Jaa mahdolliset kartat aitauksista urakoitsijan kanssa.

Milloin peltoalueellasi olisi paras aika työskennellä? Kerrothan urakoitsijallemme suunnittelemasi peltojen puinti- ja kylvöajat, jotta urakoitsijamme voi aikatauluttaa kaivuita ja liikkumista näillä alueilla toiveittesi mukaan. Ilmoitathan myös, jos sinulla on tiedossa jokin muu toimenpide, joka voi rajoittaa urakoitsijamme toimintaa pelloillasi.

Oletko itse vuokralla tai oletko vuokrannut maa-alueitasi muille? Etsi valmiiksi vuokralaisen tai varsinaisen maanomistajan yhteystiedot, niin varmistat sujuvan tiedonkulun ja helpotat suunnittelua.

Kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö- ja johtoaluesopimuksista

Parhaimman ja ajantasaisimman tiedon urakasta ja sen aikataulusta saat ottamalla yhteyttä sähköverkkoa rakentavaan urakoitsijaamme. Urakoitsijamme vastaa suunnittelun ja rakentamisen aikaisesta yhteistyöstä maanomistajien kanssa. Urakoitsijan yhteystiedot ovat helposti löydettävissä esimerkiksi työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä.

Maksamme johtoaluesopimuskorvaukset kahden kuukauden kuluessa rakentamistöiden aloittamisesta edellyttäen, että allekirjoitettu sopimus on toimitettu meille. Kun olemme vastaanottaneet sopimuksen, tiliöimme sopimuskorvauksen ja korvaus etenee maksulistalle. Maksamme korvauksia kaksi kertaa kuukaudessa, kuun puolivälissä ja lopussa.

Urakoitsijamme vastaa kaivupaikan muokkaamisesta alkuperäiseen kuntoon. Mikäli haluat keskustella työjäljestä, ota yhteyttä urakoitsijaamme ja sovi asiasta suoraan urakoitsijan kanssa. Hyvä selostus ja valokuvat helpottavat urakoitsijan työtä. Viimeistelytöiden suhteen on hyvä huomioida, että kaivujäljen maastoutuminen ympäristöön vie noin vuoden.

Jos urakoitsijamme aiheuttaa työn aikana vahinkoja, sovi niistä ensisijaisesti urakoitsijan kanssa. Caruna maksaa maanomistajalle sähkökaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta sopimuksen mukaisen kertakorvauksen,  mahdolliset työn aikaiset vahingot korvaa ensisijaisesti urakoitsija.

Osoita siis sähköverkon suunnittelun ja rakentamisen aikaiset reklamaatiot suoraan urakoitsijalle. Jos et saa sovittua asiasta urakoitsijamme kanssa, niin voit täyttää Carunan vahinkolomakkeen.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Mikäli sähkölinjaa ei ehditä kaapeloimaan ennen sopimuskauden päättymistä, teemme uuden sopimuksen. Asiakaspalvelumme ohjaa yhteydenottosi eteenpäin.

Sähkölinjan siirtäminen saattaa olla mahdollista. Sekä suulliset että kirjalliset johtoaluesopimukset sitovat paitsi sopimuksen tehnyttä maanomistajaa, myös maa-alueen myöhempiä omistajia. Voit kuitenkin saada tarjouksen sähkölinjan siirrosta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos tiilikoppimuuntamo on poistettu käytöstä, se on joissakin tilanteissa mahdollista myydä kiinteistön omistajalle. Tämä edellyttää, että tiilikoppimuuntamo on luovutuskelpoinen. Tässäkin tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Suullisesti tehty sopimus on mahdollista vahvistaa kirjalliseksi, mutta alun perin suullisesti sovitusta maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia. Sopimus sitoo myös maa-alueen myöhempää omistajaa riippumatta siitä, onko se tehty suullisesti vai kirjallisesti.

Vanhat sähköjohdot puretaan vasta, kun niitä korvaava uusi sähköverkko on käytössä. Purkutyöt tehdään yleensä talvella.

Maankäyttösopimuksia koskevissa kysymyksissä tarvitsemme yleensä tarkempia tietoja kiinteistöstäsi. Jos et tiedä kiinteistötunnustasi, tieto sijaintikunnasta ja kiinteistön nimestä tai osoitteesta riittää.