Sähköurakoitsija

Sähköurakoitsija

Sähköurakoitsijat ovat esimerkiksi talonrakentajien tai rakennusyhtiöiden palkkaamia sähkötöiden ammattilaisia. Tärkein yhteydenpitovälineesi meihin on sähköisestä palvelustamme löytyvä yleistietolomake (urakoitsijan työtilaus), jolla voit antaa tietoa urakkakohteesta ja tilata meiltä sähköverkkoomme liittyviä töitä.

Verkkoon liittyminen

Tarjoamme erilaisia asiakkaasi sähköliittymään ja verkkoon kytkeytymiseen liittyviä palveluita.

Palvelut

Neuvontapalvelustamme saa opastusta sähköliittymän valintaan tarpeenne mukaan. Annamme myös tietoa sähköverkkoon liittymisen yksityiskohdista ja aikataulusta.

Liittymän suunnittelua tarvitsette, kun kiinteistöön halutaan uusi liittymä tai olemassa olevaa liittymää halutaan suurentaa, eikä uusi liittymä ole kytkettävissä sähköverkkoon ilman verkon rakentamista tai vahvistamista. Liittymän suunnittelua varten tarvitsette ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan.

Asiakaspalvelumme neuvoo liittymän suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Rakennamme sähköverkon sovittuun liittämiskohtaan, yleensä tontin rajalle, kun liittymissopimus on tehty. Pyytäkää valitsemaanne sähköurakoitsijaa tutustumaan urakoitsijaohjeisiimme. Niistä löytyy tietoa muun muassa liittymisjohdon rakentamisesta, asennustarkastuksista sekä energiamittauksesta.

Urakoitsijanne on tilattava sähköverkkoon kytkeminen meiltä hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden kokoa, joka ilmoitetaan ampeereina. Jos sähkön käyttötarve kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon myötä, nykyistä liittymisoikeutta voi korottaa maksamalla lisäliittymismaksun. Liittymisoikeutta ei voi pienentää.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Palvelu keskijänniteverkossa toimiville sähköliittymille. Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurinta sallittua näennäistehoa, joka ilmoitetaan kilovolttiampeereina. Jos sähkön kulutus- tai tuotantotarve kasvaa, nykyistä liittymisoikeutta voidaan korottaa sopimalla siitä erikseen Carunan kanssa.

Lue lisää sähköliittymän suurentamisesta.

Palvelu suurjänniteverkossa toimiville sähköliittymille. Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurinta sallittua näennäistehoa, joka lasketaan muuntajan näennäistehon mukaan ja ilmoitetaan kilovolttiampeereina. Jos sähkön kulutus- tai tuotantotarve kasvaa, nykyistä liittymisoikeutta voi korottaa sopimalla siitä erikseen Caurnan kanssa.

Mikäli omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, myös sähköliittymä vaihtaa yleensä omistajaa. Sähköliittymä ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti.

Helpoin tapa ilmoittaa meille omistajan muutoksesta on täyttää ilmoitus verkkosivuillamme tai soittaa asiakaspalveluumme. Ilmoittakaa meille erikseen liittymän siirrosta mahdollisimman pian kiinteistökaupan tapahduttua, koska tieto kauppakirjasta ei tule meille automaattisesti.

Ilmoituksen omistajanvaihdoksesta voi tehdä verkkosivultamme löytyvästä linkistä.

Sähköturvallisuus

Jos suunnittelet tontille kaivuu- tai rakennustöitä tai aiot kaataa puita sähköjohtojen lähellä, ota meihin yhteyttä. Autamme sinua toimimaan turvallisesti sähköverkon läheisyydessä.

Kun teette kaivutöitä, velvollisuutenne on varmistaa, ettei kaivureitillä ole aiemmin asennettuja maakaapeleita tai muita sähköverkon osia. Kaapeleiden sijainnin voi selvittää tilaamalla meiltä kaapelinäytön. Saatte sijaintitiedot noin kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta.

Jos suunnittelette puun kaatamista kiinteistöllä ilmajohtojen läheisyydessä, ottakaa yhteyttä paikalliseen metsuriin, joka arvioi, miten työ voidaan suorittaa turvallisesti. Ottakaa sen jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme noin kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista. Annamme pienjännitejohdon lähellä sijaitseville puille kaatoluvan puhelimitse.

Jos metsuri arvioi, että sähkölinja pitää kaadon ajaksi laskea alas tai että puut sijaitsevat keskijännitelinjojen (pylväässä kolme johdinta) läheisyydessä, lähetämme asentajan paikalle puunkaadon ajaksi. Puunkaadon suorittaa aina valitsemasi ammattitaitoinen metsuri.

Lisää tietoa turvallisesta työskentelystä ja neuvoja saat asiakaspalvelustamme.

Ottakaa Carunaan yhteyttä hyvissä ajoin, kun suunnittelette esimerkiksi kaivutöitä alueelle, jossa kulkee sähkökaapeleita. Tarjoamme erilaisia maksuttomia ja maksullisia palveluita taataksemme turvallisen työskentelyn sähköverkon lähellä. Näitä ovat muun muassa neuvonta, valvonta, kaapeleiden väliaikainen suojaus, tukeminen tai siirtäminen sekä jännitekatkot.

Sähköverkon muutostyöt

Joskus kiinteistön tai asuinrakennuksen remontointi tai uudisrakentaminen edellyttävät muutoksia sähköverkkoomme tai sähkömittariin.

Jos kiinteistöön on asennettu uusi mittauskeskus, mutta sähkömittari on edelleen vanhassa keskuksessa, siirrämme sähkömittarin uuteen keskukseen. Uudiskohteessa asennamme sähkömittarin pääkeskukseen.

Valitsemanne sähköurakoitsija tilaa meiltä sähkömittarin asennuksen tai siirron täyttämällä verkkosivuillamme yleistietolomakkeen (urakoitsijan työtilaus). Mittareihin kohdistuvia töitä voi tehdä vain valtuuttamamme sähköasentaja.

Taloyhtiön sähkösaneerauksessa uusitaan yleensä taloyhtiön mittauskeskus, jolloin kaikkien huoneistojen sähkömittarit vaihdetaan keskukselta toiselle. Samassa yhteydessä huoneistojen vanhat yksivaiheiset sähkömittarit saatetaan vaihtaa kolmivaiheisiin.

Sähköntoimitus voidaan katkaista ja sähkömittari kytkeä väliaikaisesti pois verkosta esimerkiksi ulkoseinän remontin tai puunkaadon vuoksi tai laitteiston vian selvittämiseksi. Jos kiinteistön sähkölaitteistoon ei tehdä muutoksia, huoltokatkon voi tilata sähkön loppukäyttäjä suoraan. Jos sähkölaitteistoon ollaan tekemässä muutoksia, ottakaa yhteys sähköurakoitsijaanne, joka tilaa jännitekatkon meiltä.

Jos kiinteistöön ei tarvita enää sähköä, nyt tai tulevaisuudessa, kannattaa sähköliittymä purkaa. Pelkkä muutto ei vaadi liittymän purkamista, vaan tällöin riittää sähkönmyyntiyhtiön kanssa tehdyn sähkösopimuksen irtisanominen. Sähkönjakelun voidaan keskeyttää lyhytaikaisesti asettamalla liittymän ylläpitoon.

Liittymän purun voi tilata tilauslomakkeella. Tarvitsette liittymätunnuksen ja tiedon liittymän koosta. Nämä tiedot saatte asiakaspalvelustamme.

Liittymän irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Jos haluatte ottaa liittymän uudelleen käyttöön, tarvitaan siihen uusi liittymissopimus kanssamme. Tästä perimme hinnaston mukaisen liittymismaksun.

Liittymiskaapeli on liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja mittauskeskuksen välinen johto-osuus. Sen asentamisesta vastaa sähköurakoitsijasi, joka tilaa myös liittymiskaapelin kytkennän yleistietolomakkeella (urakoitsijan työtilaus).

Määritämme tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymiskaapeliin. Kaapelin uusimisen myötä päivitämme liittymissopimuksen, uuden liittymiskaapelin kunnossapitovastuu ja omistus jäävät asiakkaalle.

Kytkemme uuden liittymis kaapelin sähköverkkoon noin kahden (2) viikon kuluessa kytkentätilauksen vastaanottamisesta.

Voimme siirtää sähköpylvään, ilmalinjan, kaapelin, jakokaapin tai muun sähköverkon komponentin esimerkiksi, kun paikalle ollaan rakentamassa tie tai rakennus.
 
Jos haluatte muuttaa sähköverkon sijaintia, pyytäkää muutostyöstä tarjous meiltä hyvissä ajoin. Ilmoittakaa mahdollisimman tarkka kuvaus muutostarpeesta esimerkiksi hahmottelemalla toive asemakaavakuvaan tai kartalle ja lähettäkää se meille. Selvitämme vaihtoehdot muutoksen toteuttamiselle, teemme sinulle tarjouksen ja annamme työlle toimitusajan. Tarjouksen tekeminen vaatii usein paikan päällä tehtävää suunnittelutyötä. Hyväksyttyänne tekemämme tarjouksen, tilamme työn urakoitsijaltamme. Laskutamme muutostyön tarjouksen mukaisesti työn valmistuttua.
 
Huomioittehan, että siirrosta tulee olla yhteydessä myös muihin mahdollisiin johdonomistajiin (esim. puhelinjohtojen ja katuvalojen osalta).

Tieto- ja neuvontapalvelut

Tieto- ja neuvontapalveluistamme saat apua kaikissa sähkönsiirtoon liittyvissä asioissa. Tärkeimmät tietopalvelumme ovat urakoitsijapalvelu ja sähköisessä palvelussamme täytettävä yleistietolomake (urakoitsijan työtilaus).

Keskeytykset ja viat

Automaattinen karttapalvelumme näyttää tiedossamme olevat runkoverkon häiriötilanteet ja suunnitellut työkeskeytykset verkkoalueillamme. Kartassa näkyy myös vian arvioitu kestoaika.

Karttapalvelu saa ilmoitukset runkoverkon sähkökatkoista automaattisesti. Karttapalvelussa eivät näy pienjänniteverkon viat, jotka sijaitsevat jakelumuuntajan ja sähkönkäyttöpaikan välillä.

Ota keskeytysilmoitukset käyttöösi tästä.

Haluaisitteko tiedon sähkökatkoista myös puhelimeen tai sähköpostiin? Ottakaa käyttöönj maksuttomat Caruna Sähkövahti -ilmoitukset. Saatte ilmoituksen suunnitelluista työkeskeytyksistä sekä yllättävistä sähkökatkoista runkoverkossa puhelimeen tai sähköpostiin. Ilmoitukset voi tilata useampaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Voitte ilmoittaa sähkönjakelun viasta maksuttomaan vikailmoitusnumeroomme, joka on auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Voitte myös täyttää vikailmoituslomakkeen verkkosivuillamme. Ennen vikailmoituksen tekemistä on kuitenkin hyvä tarkistaa omat sulakkeet.

Esimerkkejä ilmoitettavista vikatilanteista ovat:

 • sähköt ovat kokonaan tai osittain pois
 • puu makaa sähkölinjalla
 • sähköjohto on poikki tai liian alhaalla
 • maakaapelit näkyvät maan pinnalla
 • sähköpylväs on poikki tai kallistunut
 • auto on osunut jakokaappiin
 • nollavika (valot vilkkuvat, himmenevät tai kirkastuvat, sähkölaitteet käyttäytyvät oudosti tai rikkoutuvat, sähköiskuja suihkussa)
 • muu sähköön liittyvä hengenvaara.

Muu neuvonta

Urakoitsijapalvelu on suunnattu loppuasiakkaan sähköurakoitsijalle tai sähkösuunnittelijalle. Palvelua voi käyttää myös verkkoyhtiön urakoitsija.

Palvelusta saa neuvoja sähköverkkotyön tekniseen toteutukseen sekä tietoa sähköverkosta, kaapelien sijainnista ja tyypistä, Carunan järjestelmistä tai asiakkaan tilauksen vaiheesta eli kaikista verkkoon liittyvistä asioista, joihin urakoitsijalla ei ole suoraa pääsyä. Verkkoyhtiön yhteistyöurakoitsijat saavat palvelusta tietoa alueellisista projekteista ja voivat välittää meille tietoja näihin liittyen.

Yhteydenotto tapahtuu urakoitsijoiden puhelinsarjan tai sähköpostin kautta. Katso yhteystiedot verkkosivultamme.

Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija voi tilata meiltä sähköverkkoon liittyvän työn, kytkennän tai muutoksen, kuten uuden liittymän kytkennän, työmaa-aikaisen liittymän kytkennän, mittalaitteen siirron tai vaihdon tai tuotantolaitteiston kytkennän.

Yleistietolomake täytetään verkkosivuillamme ja se löytyy täältä.

Lomakkeella urakoitsija voi antaa meille tarkempia tietoja kohteesta, tarkentaa työn luonnetta, vahvistaa, että sisäasennukset ja tontin sisäpuoliset kaapelivedot on tehty standardien mukaisesti, tai ilmoittaa käyttöpaikan uuden pääsulakekoon.

Ilmoitamme loppuasiakkaalle suoraan työn mahdollisista kustannuksista ja tilaamme työn valtuuttamaltamme urakoitsijalta.

Jos sähkömittarinne näyttää mielestänne todellista kulutusta korkeampia lukuja, sähkömittarin toiminta voidaan tarkistaa. Ensisijaisesti pyrimme selvittämään, onko kohonneelle kulutukselle luonnollinen syy. Nykyaikaiset etäluettavat sähkömittarit ovat erittäin luotettavia ja mittarivirheet harvinaisia.

Mittarin tarkistuksen suorittaa aina puolueeton kolmas osapuoli, ja tarkistuksesta toimitetaan asiakkaalle pöytäkirja. Jos tarkistuksessa osoittautuu, että mittari oli viallinen, korvaamme liikaa veloitetut siirtomaksut. Jos taas osoittautuu, että vanha mittari on mitannut sähkönkulutusta oikein, veloitamme mittarin vaihtomaksun hinnaston mukaisesti.

Annamme tietoja sähkönkäyttöpaikasta sähkönsiirtosopimuksen haltijalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. Yleisimmin kysyttyjä tietoja ovat:

 • sähkönkäyttöpaikan liittymän koko
 • pääsulakekoko
 • kulutusmäärä vuodessa
 • sähkönkäyttöpaikan numero
 • mittarinumero
 • onko sähköt kytketty vai katkaistu
 • onko voimassa olevaa sopimusta
 • onko sähkömittari asennettu vai poistettu

Asiakaspalvelustamme saa opastusta kaikissa sähkönsiirtoon ja Carunan asiakkuuteen liittyvissä asioissa.

Olemme keränneet verkkosivuillemme vastauksia meiltä useimmin kysyttyihin kysymyksiin – käy tutustumassa niihin täällä. Useimmat sähkönsiirtoon liittyvät asiat voi hoitaa kätevästi verkkosivujemme lomakkeiden kautta.

Oman sähkön tuottaminen

On yhä yleisempää tuottaa osa sähköstä itse esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla. Jos asiakas ei kuluta itse kaikkea tuottamaansa sähköä, ylimääräisen osuuden voi myydä sähkönmyyntiyhtiölle, jolloin siirrämme tuotetun sähkön sähköverkkoon.

Lisätietoja:

Sähkönkäyttöpaikkaan voi liittää sähkön pientuotantolaitteiston, esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän. Pienimuotoiselle sähköntuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan pääosin itse. Sähkön, jota asiakas ei itse käytä, voi myydä eteenpäin valitsemalleen sähkönmyyntiyhtiölle.

Mikäli tuotantolaitteisto on kooltaan useampia kilowatteja, ottakaa meihin etukäteen yhteyttä, jotta voimme arvioida laitteistosi liitettävyyden etukäteen. Samalla varmistamme, että sähköliittymän koko ja jakeluverkkomme mitoitus ovat riittäviä.

Sähköurakoitsija lähettää tuotantolaitteiston tiedot meille. Kun olemme varmistaneet laitteiston liitettävyyden jakeluverkkoon, annamme käyttöönottoluvan ja hoidamme mittaus- ja sopimusasiat kuntoon. Sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä voi tehdä valitun sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Siirrämme pientuotannossa tuotetun ylimääräisen sähkön jakeluverkossamme. Kun tuotantolaitteisto tuottaa hetkellisesti enemmän sähköä kuin käyttöpaikka kuluttaa, yli jäävä tuotanto siirtyy automaattisesti jakeluverkkoon.

Mittaamme kaksisuuntaisesti sähkönsiirron sähkönkäyttöpaikkasi ja jakeluverkon välillä. Sähkö, joka otetaan jakeluverkosta ja joka syötetään jakeluverkkoon, mitataan erikseen samalla sähkömittarilla. Mittaustiedot tallennetaan mittaustietokantaamme ja ovat nähtävissä energiaseurantapalvelussamme.

Jos tuotantolaitteiston teho on yli 100 kVA, veloitamme hinnastomme mukaisen tuotannon siirtomaksun sähköstä, jonka syötät verkkoon. Enintään 100 kVA:n laitteistotehon pientuottajilta ei veloiteta tuotannon siirtomaksua.

Opastamme pientuotantolaitteiston, kuten aurinkosähköjärjestelmän, liittämisessä turvallisesti omalle sähköliittymälle. Neuvomme myös pientuotannon sopimuksiin, sähkönmittaukseen ja laskutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköurakoitsija arvioi tuotantolaitteiston liitettävyyden kiinteistön sähköverkkoon ja vastaa sähköverkon kytkennöistä. Pientuotantolaitteiston toimittaja neuvoo laitteistoon liittyvissä kysymyksissä.