Sähköverkon muutostyöt

Sähköverkon muutostyöt

Sähköverkon muutostyöt

Sähköverkon muutostyöt

Sähköpääkeskuksen muutos

Ota yhteyttä Tukesin valtuuttamaan sähköurakoitsijaan, jos sähköpääkeskuksen uusiminen on ajankohtaista esimerkiksi remontin yhteydessä. Sähköurakoitsija huolehtii keskuksen vaihdosta ja tilaa Carunalta sähkönsyötön katkaisun työn ajaksi yleistietolomakkella.

Teemme myös tarvittavat mittareihin kohdistuvat työt, joita ovat mittarin siirto, poisto, asennus tai vaihto. Sähköurakoitsijasi tilaa mittariin liittyvät työt meiltä yleistietolomakkeella. Laskutamme sinulta työt voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Minne uusi sähköpääkeskus tulee sijoittaa?

Jos teet peruskorjausta kiinteistössäsi ja uusit mittauskeskuksen, se tulee sijoittaa kuten uudiskohteissa. Suositeltavin mittauskeskus on tontin rajalle sijoitettava niin sanottu pihakeskus, joka soveltuu sellaisenaan niin rakennusaikaiseen kuin lopulliseenkin käyttöön. Muita keskuksen sijoitusvaihtoehtoja ovat auringolta ja sateelta hyvin suojattu ulkoseinä tai erillinen tekninen tila, josta on käynti suoraan ulos. Teknisen tilan tulee olla lukittu, mutta meillä sähkönsiirtoyhtiönäsi täytyy olla siihen pääsy. Riittää, jos tila on lukittuna putkilukolla tai tuplapesälukolla. Mittauskeskusta ei tule sijoittaa sähköpylvääseen tai asentaa lukittuun tilaan, kuten eteiseen, autotalliin, varastoon tai autokatokseen.

Sähköpääkeskuksen muutos vaihe vaiheelta

Ennen kuin tilaat sähköpääkeskuksen muutoksen, keskustele sähköurakoitsijasi kanssa. Hän kertoo sinulle tarkemmin sen vaihtotarpeesta.

 • Sähköurakoitsijasi huolehtii perusmaadoituksesta ja ylijännitesuojauksesta sekä tekee sähköjen käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää. Tämän jälkeen sähköurakoitsijasi tilaa meiltä kytkennän ja mittaroinnin.
 • Kun kaikki asiat ovat kunnossa, kytkemme uuden sähköpääkeskuksen sähköverkkoon kahden viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Lähetämme sähköurakoitsijallesi sähköpostitse kopion lähettämästään yleistietolomakkeesta. Sähköurakoitsijasi saa meiltä myös tekstiviestin, kun olemme tilanneet työn yhteistyöurakoitsijaltamme.

Liittymisjohdon muutos

Liittymisjohto on liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välinen johto-osuus. Rakentajana sinun tulee sopia sen rakentamisesta haluamasi Tukesin hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa. 

Kun uusit liittymisjohtosi maakaapeliksi, sähköurakoitsijasi määrittää liittymisjohdon poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi ja kaapelin pituuden mukaan. Sen täytyy kuitenkin olla vähintään 25 mm² alumiinikaapelissa tai 16 mm² kuparikaapelissa.

Sähköurakoitsijasi tilaa liittymisjohdon kytkennän yleistietolomakkeella.

A: Toimitusraja, B: Asiakkaan pääkeskus, C: Asiakkaan liittymisjohto, D: Runkoverkko

Caruna määrittää tarkemman liittämiskohdan, mutta emme tee muutoksia liittymisjohtoosi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, tämä kuuluu sähköurakoitsijasi tehtäviin. Mikäli liittymisjohto uusitaan, ilmalinjaa ei saa päättää seinälle.

Kytkemme uuden liittymisjohdon- tai kaapelin sähköverkkoon kahden viikon kuluessa kytkentätilauksen vastaanottamisesta, kun kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa.

Liittymisjohdon muutos vaihe vaiheelta

 • Sähköurakoitsijasi tekee tilauksen ja tarvittavat muutokset liittymisjohtoon. Hän huolehtii myös perusmaadoituksesta ja ylijännitesuojauksesta sekä tekee sähköjen käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää. Tämän jälkeen sähköurakoitsijasi tekee meille kytkentätilauksen yleistietolomakkeella.
 • Carunan urakoitsija kytkee uuden liittymisjohdon sähköverkkoon kahden viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Kerromme sinulle ja sähköurakoitsijallesi työn etenemisestä tekstiviestillä.
 • Kun työ on valmis, lähetämme sinulle laskun. Muutoksen jälkeen liittymisjohdonkunnossapitovastuu ja omistus ovat sinulla.
Pyydä tarjous

Muut muutostyöt

Jos haluaisit muuttaa Carunan omistuksessa olevan sähköverkon sijaintia, pyydä muutostyöstä tarjous oheisella lomakkeella. Kerro meille mahdollisimman tarkasti, mitä haluat muutettavan ja millaiseksi. On tärkeää, että teet tarjouspyynnön heti suunnittelun alkuvaiheessa, koska tarjouksen laatiminen edellyttää usein aikaa vievää esisuunnittelua.

Jos toivomasi muutos on mahdollista toteuttaa, saat meiltä kirjallisen tarjouksen muutostyöstä kuuden viikon sisällä. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, varaa lisäksi varsinaiselle muutostyölle aikaa vähintään kahdesta kolmeen kuukautta. Muutoksen hinta ja toteutusaika lasketaan aina tapauskohtaisesti ja löydät ne sinulle lähetettävästä tarjouksesta.

Esimerkkejä sähköverkon muutostöistä

Liittämiskohdan siirtäminen

Liittämiskohdalla tarkoitetaan kohtaa, jossa sähköliittymä kytketään liittymiskaapelilla sähkönsiirtoyhtiön sähkönjakeluverkkoon. Liittämiskohdan muutoksesta aiheutuvat muutostyöt toteuttaa aina sähkönsiirtoyhtiö.

Tällaisessa muutostyössä rakennamme uuden liittämiskohdan (maakaapelin pää, pylväs tai jakokaappi) tontin rajalle ja vanha liittymään sähköä syöttävä ilmalinja puretaan pois. Liittymiskaapelin suositeltu pituus on enintään 200 metriä. Laskemme tarjouksen muutoskustannuksista ja toimitamme sen sinulle hyväksyttäväksi.

Koska liittymiskaapelin (liittämiskohdan ja asiakkaan pääkeskuksen välinen kaapeli) rakentaminen tontilla kuuluu asiakkaalle, tähän liittyvät verkkopalvelutyöt veloitamme sinulta voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi mittarointi ja liittymän erotus verkosta, jotka sähköurakoitsijasi voi tilata meiltä yleistietolomakkeella.

Sähköpylvään siirtäminen

Jos haluat rakentaa tontillesi uuden rakennuksen, mutta sähköpylväs sijaitsee suunnittelemallasi paikalla, voit tilata meiltä sähköpylvään siirtämisen.

Yhden haruksettoman tai tukivaijerittoman pienjännitepylvään siirto maksaa 500 euroa (sis. alv), jos siirto on enintään 10 metriä ja tehdään ilmalinjan suuntaisesti.

Ilmalinjan siirtäminen maan alle

Ilmassa kulkeva sähkölinja voi haitata esimerkiksi suurten maatalouskoneiden työtä pellolla. Ilmalinja voidaan vaihtaa maakaapeliksi tai sitä voidaan korottaa halutulta matkalta.

Jos haluat tehdä itse kaapeliojan kaivu- ja peittotyöt omalla tontillasi, katsomme tilanteen aina tapauskohtaisesti. Ilmalinjaa korotetaan vaihtamalla linjaan pidemmät pylväät. Kannattaa tutustua ohjeisiimme kaapelinnäytöstä tällä sivulla.

Muutostyöt vaihe vaiheelta

 • Lähetä meille yksityiskohtainen selvitys muutostarpeesta. Voit hahmotella muutoksen esimerkiksi tontin asemakuvaan ja tehdä sen perusteella tarjouspyynnön.
 • Teemme työlle tarkan esisuunnittelun. Se sisältää hinnoittelua, verkostolaskentaa, toteutuksen suunnittelua sekä aikataulutusta.
 • Lähetämme sinulle tarjouksen hyväksyttäväksi. Palauta allekirjoitettu tarjous meille.
 • Aloitamme työt tekemällä maastosuunnitelman. Lisäksi haemme tarvittavat maankäyttöluvat maanomistajilta. Kun luvat on saatu, yhteistyöurakoitsijamme voi aloittaa työt.
 • Työn valmistuttua lähetämme sinulle muutoksista laskun.

Sähkömittari

Lähes jokainen sähkömittari Suomessa on etäluettava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mittarilukemia ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan ne saadaan tiedonsiirtoyhteyden avulla toimitettua mittarilta aina meidän järjestelmiimme saakka. Etäluennan myötä myös laskutus perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.

Näin luet sähkömittaria

A: Pieni tunnus T1 tai T2 kertoo, mikä laskuri on parhaillaan käytössä.
B: Laskulaite vaihtuu painamalla mittarin näytön vaihtopainiketta:
 
T0 näyttää yleissähkön kulutuslukeman, eli kilowattituntien määrän (kWh).
T1 näyttää päivä- tai talvipäiväajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
T2 näyttää yö- tai muun ajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
AIKA näyttää kellonajan.
PVM näyttää päivämäärän.
TARF näyttää käytössä olevan sähkönsiirtotuotteen, eli tariffin.
 
C: Kuormanohjausreleen päällä/pois-tilan osoitin.
D: Punaiset valot vilkkuvat kulutuksen mukaan.

Katkaise sähkö mittarista poissaolon ajaksi

Jos haluat varmistua siitä, että kaikki sähkölaitteesi on kytketty pois päältä poissaolosi ajaksi, katkaise virta sähkömittarin 0-painikkeesta. Ethän katkaise virtaa asunnon pääkytkimestä, sillä se katkaisee sähkömittarin tiedonsiirtoyhteyden. Jos yhteys katkeaa, emme saa mittarilta tietoja muun muassa mahdollisista sähkökatkoista. Katkaisemalla sähköt mittarin 0-painikkeesta, saat ajantasaiseen sähkönkulutukseen perustuvan laskun.

Sininen merkkivalo osoittaa, että sähköt on katkaistu. Tiedonsiirtoyhteys kuitenkin säilyy. Valo sammuu, kun kytket sähköt päälle I-painikkeesta. Sähkötöiden, kuten sulakkeen vaihdon, ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

Mittarin vaikutus yösähköön ja sähkölaitteiden ohjaukseen

Yösähköä käyttävien laitteiden, esimerkiksi lämminvesivaraajan ja varaavan lattialämmityksen automaattisia kytkentäaikoja porrastetaan yösähkön alkamisajan ja puolenyön välille. Näin vältetään tilanne, jossa kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät yhtäaikaisesti päälle ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta sähköverkkoon. Tämän vuoksi "releen napsahdus" ei tarkoita yösähköajan alkamista.

Sähkölaitteiden kytkentäajan ryhmä (kuormanohjausryhmä) löytyy sähkömittarista. Paina vaihtopainiketta kunnes näyttöön tulee teksti "RELE". Tekstin perässä oleva numero kertoo, mihin ryhmään kytkentäaika sijoittuu. Tämä toiminnallisuus on käytössä kaikilla, jotka käyttävät yö- tai kausisähköä ja sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita.

Sähkölaitteiden kytkentäajat Carunan verkkoalueilla

Yösähköaika on klo 22.00-7.00 ympäri vuoden.

  Päälle ryhmä 1 Päälle ryhmä 2 Päälle ryhmä 3 Pois päältä
Maanantai 22.00 23.00 00.00 7.00
Tiistai 23.00 00.00 22.00 7.00
Keskiviikko 00.00 22.00 23.00 7.00
Torstai 22.00 23.00 00.00 7.00
Perjantai 00.00 23.00 22.00 7.00
Lauantai 23.00 22.00 00.00 7.00
Sunnuntai 23.00 00.00 22.00 7.00

Sähkönkulutustietojen yksityisyys

Keräämme mittareilta saatavat energiankulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin pääsevät vain työntekijämme ja yhteistyökumppanimme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Carunan energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain niiden käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähköverkkosopimus. Jos käyttöpaikka on ollut aiemmin toisen henkilön omistuksessa, et näe tämän ajanjakson kulutustietoja. Kulutustiedot siirtyvät salattuina ja automaattisesti mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Voit tarkastella omia energiankulutustietojasi sekä sähkölaskusta että reaaliaikaisesta Carunan energiaseurantapalvelusta. Kulutustietojen seurantapalvelu ja sen taustajärjestelmät ovat läpäisseet tietoturvatarkastuksen, jossa on varmistettu, että kukin asiakas pääsee näkemään vain omat kulutustietonsa.

Siirry tästä Carunan energiaseurantapalveluun.

Keskittimet keräävät tietoa sähkönkäytöstä

Keskittimet asennetaan ulos tai asuntojen kellaritiloihin, jotta pystymme huoltamaan niitä vapaasti. Etäluettavat sähkömittarit lähettävät sähkönkulutustiedot sähköverkkoa pitkin (PLC-tekniikka) keskittimille, joista tiedot lähetetään mobiiliverkossa (3G/GPRS) eteenpäin kerran vuorokaudessa. Mittarit eivät siis lähetä tietoa mobiiliverkossa suoraan. Mittarit ja keskittimet toimivat asetettujen standardien mukaisesti sähköverkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitetulla taajuuksilla.

Sähkömittarit ja keskittimet ovat EMC-standardin (Electromagnetic compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia. Standardin mukaiset sähkölaitteet eivät saa häiriintyä eivätkä häiritä muiden laitteiden toimintaa sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari ei häiritse esimerkiksi sydämentahdistimen toimintaa.

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut internetsivuillaan kodin laitteisiin liittyviä säteilytietoja, joissa käsitellään myös etäluettavien sähkömittareiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä. Lisätietoa aiheesta on saatavissa Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta.

Ilmoita muutostyöstä

Uuden mittauskohteen lisääminen sähköliittymälle

Jos kiinteistölläsi sijaitsee useampi kuin yksi mittauskohde, kuten rakennus tai huoneisto, joiden sähkönkulutusta haluat jatkossa mitata erikseen, tarvitset jokaiselle mittauskohteelle oman sähkömittarin. Uuteen mittauskohteeseen tuodaan sähkömittari, jonka mittaamasta kulutuksesta laskutetaan erikseen. Tällöin puhutaan lisämittauksesta. Uusi sähkömittari asennetaan samaan sähköpääkeskukseen sähköliittymän muiden mittareiden kanssa.

Sähköurakoitsijasi auttaa selvittämään, mitä uuden mittauskohteen lisääminen edellyttää sähkölaitteistoltasi. Kun urakoitsijasi on tehnyt tarpeelliset muutokset sähkölaitteistoosi, hän tilaa meiltä uuden mittarin yleistietolomakkeella.

Muistathan tehdä ajoissa sähkön myyntisopimuksen haluamasi sähkön myyjän kanssa, jotta tilauksesi etenee ilman viiveitä, ja voimme kytkeä sähköt. Teemme sinulle verkkopalvelusopimuksen, kun saamme tiedon solmimastasi sähkönmyyntisopimuksesta.

Uuden mittauskohteen lisääminen vaihe vaiheelta

Ennen uuden mittauskohteen lisäämistä kiinteistöösi, kannattaa mittaamistarve varmistaa sähköurakoitsijalta. Uuden mittarin lisäämisen voi tilata meiltä klikkaamalla tämän sivun linkkiä "Ilmoita muutostyöstä".

Toimi sen jälkeen näin:

 • Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.
 • Sähköurakoitsijasi huolehtii perusmaadoituksesta ja ylijännitesuojauksesta sekä tekee sähköjen käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää. Tämän jälkeen sähköurakoitsijasi tekee meille asennustilauksen.
 • Kun kaikki sähkösopimukset ovat kunnossa, kytkemme uuden mittarin sähköverkkoon kahden viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Lähetämme sähköurakoitsijallesi sähköpostitse kopion lähettämästään yleistietolomakkeesta. Sähköurakoitsijasi saa meiltä myös tekstiviestin, kun olemme tilanneet työn yhteistyöurakoitsijaltamme

Esimerkkejä uusista mittauskohteista

Lisämittarin tilaus paritaloon

Liittymälle on asennettu paritalokeskus. Rakennusaikana liittymällä on ollut vain yksi sähkömittari. Paritaloon muuttaa asukkaiksi kaksi kotitaloutta, jotka molemmat huolehtivat ainoastaan oman huoneistonsa sähkölaskusta. Asiakas ilmoittaa lisämittauksen tarpeesta oheisella lomakkeella.

Asiakas hankkii sähköurakoitsijan, joka tarkistaa keskuksen lisämittarin asennusta varten ja tilaa asennuksen yleistietolomakkeella. Sähkönsiirtoyhtiö asentaa lisämittarin.

Tontilla on kaksi rakennusta, joista toiseen muuttaa vuokralainen

Molemmat rakennukset ovat saman keskuksen ja mittarin takana, koska ne ovat olleet käytössä yhdellä kotitaloudella. Toiseen rakennukseen tulee vuokralainen, jolle halutaan nyt oma sähkölasku. Asiakas ilmoittaa lisämittarin tarpeesta oheisella lomakkeella, ja pyytää sähköurakoitsijaa tarkistamaan sähkölaitteiston soveltuvuuden kahdelle laskutusperusteiselle mittarille. Urakoitsija toimittaa ja asentaa asiakkaalle uuden keskuksen, mikäli sellainen tarvitaan.

Urakoitsija tilaa lisämittarin asennuksen ja jännitekatkon sähkönsiirtoyhtiöltä yleistietolomakkeella. Sähkönsiirtoyhtiö katkaisee sähköt asennuksen ajaksi, asentaa lisämittarin samaan keskukseen nykyisen mittarin kanssa.

Siirry tilauslomakkeelle

Mittarin poistaminen

Mittarin poistolla tarkoitetaan sähköverkkoyhtiön mittarin poistoa. Selvitä ensin, onko poistettava mittari sähköliittymäsi ainoa sähkömittari. Jos se on kiinteistön ainoa mittari, sähkön liittymissopimus joko irtisanotaan tai laitetaan ylläpitoon. Lue lisää näistä vaihtoehdoista.

Voit tilata mittarin poiston oheisella lomakkeella, jos siihen liitetty sähkölaitteisto on jatkossa tarpeeton. Jos sähkölaitteisto jää käyttöön ja haluat siirtää sen kulutuksen toisen mittarin taakse, tarvitsemme sähköurakoitsijaltasi yleistietolomakkeella tilauksen mittarin poistosta. Poistamme mittarin aina maksutta.

Mittarinpoisto vaihe vaiheelta

Ennen kuin mittari poistetaan, on hyvä selvittää, onko poistettava mittari liittymäsi ainoa sähkömittari. Jos näin on, irtisano liittymä kokonaan tai laita se ylläpitoon. Lue lisää liittymän irtisanomisesta ja ylläpitoon laittamisesta.

Jos liittymälläsi on useampi mittari, joiden kulutukset haluat yhdelle mittarille, ota yhteyttä sähköurakoitsijaasi.

 • Kun olette sähköurakoitsijasi kanssa käyneet muutostarpeet läpi, tee meille muutosilmoitus tämän sivun "Siirry tilauslomakkeelle" -painikkeen kautta. Tarvittaessa sähköurakoitsijasi tekee meille tilauksen mittarin poistamisesta.
 • Poistamme mittarin keskuksesta kahden viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Lähetämme sähköurakoitsijallesi sähköpostitse kopion lähettämästään yleistietolomakkeesta. Sähköurakoitsijasi saa meiltä myös tekstiviestin, kun olemme tilanneet työn yhteistyöurakoitsijaltamme.