Sähkövero ja sähköveroluokka - Lue mihin luokkaan kuulut

Sähkövero ja sähköveroluokat

Sähkölaskun sisältämät verot muodostuvat sähköverosta ja arvonlisäverosta, jotka paikallinen sähkönjakeluyhtiö, kuten Caruna, laskuttaa aina sähkön siirtohinnan yhteydessä. Koko sähkölaskun loppusummasta verojen osuus on noin 30 prosenttia.

Sähköveroluokat

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole muuta ilmoittaneet.

Sähkövero 1.7.2018 alkaen

Veroluokka 1: 2,79372 c/kWh (sis. alv 24 %)
Veroluokka 2: 0,87172 c/kWh (sis. alv 24 %)

Yrityksen on selvitettävä Verohallinnolta, onko sen toiminta veroluokkaan 2 oikeuttavaa. Veroluokan 2 piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Jos yritys on Verohallinnon mukaan oikeutettu alempaan veroluokkaan 2, sen on toimitettava tästä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.

Sähköveroluokan ilmoituksen voi tehdä Carunalle oheisella lomakkeella.