Sähkövero ja sähköveroluokka - Lue mihin luokkaan kuulut

Sähkövero ja sähköveroluokat

Sähkönsiirtolasku sisältää sähköveron, joka on aina sähkönjakeluyhtiön laskutettavana. Sähkövero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää. Sähkövero veloitetaan kulutuksen perusteella ja sen määrä on ilmoitettu laskussa samanmuotoisena komponenttina, kuin siirtohinta. 

Sähköveroluokat

Sähköveroluokkia on kaksi erilaista;

Sähkövero 1.7.2018 alkaen

Veroluokka 1: 2,79372 c/kWh
Veroluokka 2: 0,87172 c/kW

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Sähköveron muutoksista tulee aina ilmoittaa Carunalle lomakkeella, jonka löydät tältä sivulta. Veroluokka 2 kuuluu vain yritysasiakkaille, henkilöasiakkaat ovat aina veroluokassa 1. 

Yrityksen käyttöpaikalla suoritettava toiminta määrittää kohteen veroluokan. Yrityksen tulisi varmistaa, että kyseisessä kohteessa harjoitettava toiminta on veroluokan 2 mukaista. Veroluokan 2 piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa kuten tietyt teollisuusyritykset sekä ammatillinen kasvihuoneviljely. Yrityksen tulee toimittaa Carunalle kirjallinen vakuutus veroluokan muutoksesta, jos se on oikeutetta alempaan veroluokkaan. 

Lisätietoa TOL-luokasta

Veroluokan muutoshakemuksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan yrityksen toimialan TOL-luokka. Lomakkeella tulee ilmoittaa päätoimiala luokka sekä mahdollinen sivutoimiala luokka. Yrityksen päätoimialan ei tarvitse olla oikeutettu alempaan veroluokkaan. TOL-luokan tulisi olla B- tai C-luokkaa, jotta yritys on oikeutettu alempaan veroluokkaan. 

Mittaus sekä lukemien ilmoitus

Mikäli kohteella harjoitetaan toimintaa, joka on osittain oikeutettu alempaan veroluokkaan, tulee alemman veroluokan sähkönkulutus mitata erikseen. Oma sähköurakoitsija vastaa alamittauksen asentamisesta ja tarvittavista sähkötöistä kiinteistössä. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa Carunalle oman alamittauksen mittaustiedot vuosittain. Lähetämme pyynnön ilmoittaa lukemat lukemakortilla. Jos kohde on kokonaisuudessaan oikeutettu alempaan veroluokkaan, niin ei takamittausta tarvita. 

Mikäli tarvitset lisätietoja sähköveroluokan muutokseen liittyen, niin voit olla suoraan yhteydessä meihin osoitteessa: yrityspalvelu(at)caruna.fi