Sähkömittari - Käyttöohjeet ja yleiset tiedot

Carunan sähkömittarit ovat etäluettavia eli mittarilukemia ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Mittarilukemat tulevat tiedonsiirtoyhteyden avulla mittarilta aina meidän järjestelmiimme saakka.

Etäluennan avulla laskutus perustuu aina ajantasaiseen sähkönkäyttöön. Voit tarkastella omaa sähkönkulutustasi Caruna Plussan energiaseurannassa.

Näin käytät sähkömittaria

A Pieni tunnus T1 tai T2 kertoo, mikä laskuri on parhaillaan käytössä.
B Laskulaite vaihtuu painamalla mittarin näytön vaihtopainiketta:

T0 näyttää yleissähkön kulutuslukeman, eli kilowattituntien määrän (kWh).
T1 näyttää päivä- tai talvipäiväajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
T2 näyttää yö- tai muun ajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
AIKA näyttää kellonajan.
PVM näyttää päivämäärän.
TARF näyttää käytössä olevan sähkönsiirtotuotteen, eli tariffin.

C Kuormanohjausreleen päällä/pois -tilan osoitin.
D Punaiset valot vilkkuvat kulutuksen mukaan.

Esimerkkikuva Carunan sähkömittarista:

Carunan sähkömittari ja sen toiminnallisuudet.

Katkaise sähkö mittarista poissaolon ajaksi

Jos haluat varmistua siitä, että kaikki sähkölaitteesi on kytketty pois päältä poissaolosi ajaksi, katkaise virta sähkömittarin 0-painikkeesta.

Ethän katkaise virtaa asunnon pääkytkimestä, sillä se katkaisee sähkömittarin tiedonsiirtoyhteyden. Jos yhteys katkeaa, emme saa mittarilta tietoja muun muassa mahdollisista sähkökatkoista. Katkaisemalla sähköt mittarin 0-painikkeesta saat ajantasaiseen sähkönkulutukseen perustuvan laskun.

Sininen merkkivalo osoittaa, että sähköt on katkaistu. Tiedonsiirtoyhteys kuitenkin säilyy. Valo sammuu, kun kytket sähköt päälle I-painikkeesta. Sähkötöiden, kuten sulakkeen vaihdon, ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

Sähkökuorman ohjauksen vaikutus sähkömittariin

Sähkökuorman ohjauksen avulla sähkökäyttöinen varaava lämmityslaite, kuten lämminvesivaraaja tai varaava lattialämmitys käynnistyy sähkömittarilta ajastetusti.

Kuorman ohjauksen käyttöä varten sähkömittarissa tulee olla rele ja sille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita. Sähkömittarin rele napsahtaa, kun sähkökuorman ohjaus kytkeytyy päälle. Releen napsahdus ei tarkoita sähkönsiirtotuotteen yöajan hintojen alkamista.

Tarjoamme useita kytkentävaihtoehtoja, joista voit valita tarpeisiisi sopivimman. Sähkökuorman ohjauksen kytkentäajat on jaoteltu ryhmiin (1-15). Löydät käytössäsi olevan kytkentäajan ryhmän numeron sähkömittarista. Paina mittarin vaihtopainiketta, kunnes näyttöön tulee teksti "RELE". Tekstin perässä oleva numero kertoo, mihin ryhmään kytkentäaika kuuluu.

Palvelu on maksuton eikä se vaikuta siirtotuotteeseen tai hinnoittelun jakautumiseen.

Tutustu kuormanohjauksen kytkentäaikoihin.

Keräämme mittareilta saatavat sähkönkulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin pääsevät vain työntekijämme ja yhteistyökumppanimme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Kulutustiedot siirtyvät salattuina ja automaattisesti mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Kulutustietojen seurantapalvelu ja sen taustajärjestelmät ovat läpäisseet tietoturvatarkastuksen, jossa on varmistettu, että kukin asiakas pääsee näkemään vain omat kulutustietonsa. Carunan energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain niiden käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähköverkkosopimus. Jos käyttöpaikka on ollut aiemmin toisen henkilön omistuksessa, et näe tämän ajanjakson kulutustietoja. 

Etäluettavat sähkömittarit lähettävät sähkönkulutustiedot sähköverkkoa pitkin keskittimille, joista tiedot lähetetään mobiiliverkossa (3G/GPRS) eteenpäin kerran vuorokaudessa. Mittarit eivät siis lähetä tietoa mobiiliverkossa suoraan. Mittarit ja keskittimet toimivat asetettujen standardien mukaisesti sähköverkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitetulla taajuuksilla. Keskittimet asennetaan ulos tai asuntojen kellaritiloihin, jotta pystymme huoltamaan niitä vapaasti.

Sähkömittarit ja keskittimet ovat EMC-standardin (sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia. Standardin mukaiset sähkölaitteet eivät saa häiriintyä eivätkä häiritä muiden laitteiden toimintaa sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari ei häiritse esimerkiksi sydämentahdistimen toimintaa.

Säteilyturvakeskus on julkaissut verkkosivuillaan kodin laitteisiin liittyviä säteilytietoja, joissa käsitellään myös etäluettavien sähkömittareiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä.