Sähkömittari - Käyttöohjeet ja yleiset tiedot

Lähes jokainen sähkömittari Suomessa on etäluettava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mittarilukemia ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan ne saadaan tiedonsiirtoyhteyden avulla toimitettua mittarilta aina meidän järjestelmiimme saakka.

Etäluennan avulla laskutus perustuu aina ajantasaiseen sähkönkäyttöön. Voit tarkastella omaa sähkönkulutustasi Caruna Plussan energiaseurannassa. 

Näin käytät sähkömittaria

A: Pieni tunnus T1 tai T2 kertoo, mikä laskuri on parhaillaan käytössä.
B: Laskulaite vaihtuu painamalla mittarin näytön vaihtopainiketta:

T0 näyttää yleissähkön kulutuslukeman, eli kilowattituntien määrän (kWh).
T1 näyttää päivä- tai talvipäiväajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
T2 näyttää yö- tai muun ajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
AIKA näyttää kellonajan.
PVM näyttää päivämäärän.
TARF näyttää käytössä olevan sähkönsiirtotuotteen, eli tariffin.

C: Kuormanohjausreleen päällä/pois-tilan osoitin.
D: Punaiset valot vilkkuvat kulutuksen mukaan.

Esimerkkikuva Carunan sähkömittarista:

Carunan sähkömittari ja sen toiminnallisuudet.

Katkaise sähkö mittarista poissaolon ajaksi

Jos haluat varmistua siitä, että kaikki sähkölaitteesi on kytketty pois päältä poissaolosi ajaksi, katkaise virta sähkömittarin 0-painikkeesta.

Ethän katkaise virtaa asunnon pääkytkimestä, sillä se katkaisee sähkömittarin tiedonsiirtoyhteyden. Jos yhteys katkeaa, emme saa mittarilta tietoja muun muassa mahdollisista sähkökatkoista. Katkaisemalla sähköt mittarin 0-painikkeesta saat ajantasaiseen sähkönkulutukseen perustuvan laskun.

Sininen merkkivalo osoittaa, että sähköt on katkaistu. Tiedonsiirtoyhteys kuitenkin säilyy. Valo sammuu, kun kytket sähköt päälle I-painikkeesta. Sähkötöiden, kuten sulakkeen vaihdon, ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

Yösähköä käyttävien laitteiden, esimerkiksi lämminvesivaraajan ja varaavan lattialämmityksen automaattisia kytkentäaikoja porrastetaan yösähkön alkamisajan ja puolenyön välille. Näin vältetään tilanne, jossa kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät yhtäaikaisesti päälle ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta sähköverkkoon. Tämän vuoksi "releen napsahdus" ei tarkoita yösähköajan alkamista.

Sähkölaitteiden kytkentäajan ryhmä (kuormanohjausryhmä) löytyy sähkömittarista. Paina vaihtopainiketta kunnes näyttöön tulee teksti "RELE". Tekstin perässä oleva numero kertoo, mihin ryhmään kytkentäaika sijoittuu. Tämä toiminnallisuus on käytössä kaikilla, jotka käyttävät yö- tai kausisähköä ja sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita.

Sähkölaitteiden kytkentäajat Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueilla

Yösähköaika on klo 22.00-7.00 ympäri vuoden.

  Päälle ryhmä 1 Päälle ryhmä 2 Päälle ryhmä 3 Pois päältä
Maanantai 22.00 23.00 00.00 7.00
Tiistai 23.00 00.00 22.00 7.00
Keskiviikko 00.00 22.00 23.00 7.00
Torstai 22.00 23.00 00.00 7.00
Perjantai 00.00 23.00 22.00 7.00
Lauantai 23.00 22.00 00.00 7.00
Sunnuntai 23.00 00.00 22.00 7.00

Keräämme mittareilta saatavat sähkönkulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin pääsevät vain työntekijämme ja yhteistyökumppanimme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Kulutustietojen seurantapalvelu, energiaseuranta, ja sen taustajärjestelmät ovat läpäisseet tietoturvatarkastuksen, jossa on varmistettu, että kukin asiakas pääsee näkemään vain omat kulutustietonsa. 

Carunan energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain niiden käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähköverkkosopimus. Jos käyttöpaikka on ollut aiemmin toisen henkilön omistuksessa, et näe tämän ajanjakson kulutustietoja. Kulutustiedot siirtyvät salattuina ja automaattisesti mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Etäluettavat sähkömittarit lähettävät sähkönkulutustiedot sähköverkkoa pitkin keskittimille, joista tiedot lähetetään mobiiliverkossa (3G/GPRS) eteenpäin kerran vuorokaudessa. Mittarit eivät siis lähetä tietoa mobiiliverkossa suoraan. Mittarit ja keskittimet toimivat asetettujen standardien mukaisesti sähköverkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitetulla taajuuksilla. Keskittimet asennetaan ulos tai asuntojen kellaritiloihin, jotta pystymme huoltamaan niitä vapaasti. 

Sähkömittarit ja keskittimet ovat EMC-standardin (sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia. Standardin mukaiset sähkölaitteet eivät saa häiriintyä eivätkä häiritä muiden laitteiden toimintaa sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari ei häiritse esimerkiksi sydämentahdistimen toimintaa.

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut verkkosivuillaan kodin laitteisiin liittyviä säteilytietoja, joissa käsitellään myös etäluettavien sähkömittareiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä.