Sähköverkon muutostyöt

Sähkömittari

Lähes jokainen sähkömittari Suomessa on etäluettava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mittarilukemia ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan ne saadaan tiedonsiirtoyhteyden avulla toimitettua mittarilta aina meidän järjestelmiimme saakka. Etäluennan myötä myös laskutus perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.

Näin luet sähkömittaria

A: Pieni tunnus T1 tai T2 kertoo, mikä laskuri on parhaillaan käytössä.
B: Laskulaite vaihtuu painamalla mittarin näytön vaihtopainiketta:
 
T0 näyttää yleissähkön kulutuslukeman, eli kilowattituntien määrän (kWh).
T1 näyttää päivä- tai talvipäiväajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
T2 näyttää yö- tai muun ajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
AIKA näyttää kellonajan.
PVM näyttää päivämäärän.
TARF näyttää käytössä olevan sähkönsiirtotuotteen, eli tariffin.
 
C: Kuormanohjausreleen päällä/pois-tilan osoitin.
D: Punaiset valot vilkkuvat kulutuksen mukaan.

Katkaise sähkö mittarista poissaolon ajaksi

Jos haluat varmistua siitä, että kaikki sähkölaitteesi on kytketty pois päältä poissaolosi ajaksi, katkaise virta sähkömittarin 0-painikkeesta. Ethän katkaise virtaa asunnon pääkytkimestä, sillä se katkaisee sähkömittarin tiedonsiirtoyhteyden. Jos yhteys katkeaa, emme saa mittarilta tietoja muun muassa mahdollisista sähkökatkoista. Katkaisemalla sähköt mittarin 0-painikkeesta, saat ajantasaiseen sähkönkulutukseen perustuvan laskun.

Sininen merkkivalo osoittaa, että sähköt on katkaistu. Tiedonsiirtoyhteys kuitenkin säilyy. Valo sammuu, kun kytket sähköt päälle I-painikkeesta. Sähkötöiden, kuten sulakkeen vaihdon, ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

Mittarin vaikutus yösähköön ja sähkölaitteiden ohjaukseen

Mittarin vaikutus yösähköön ja sähkölaitteiden ohjaukseen

Yösähköä käyttävien laitteiden, esimerkiksi lämminvesivaraajan ja varaavan lattialämmityksen automaattisia kytkentäaikoja porrastetaan yösähkön alkamisajan ja puolenyön välille. Näin vältetään tilanne, jossa kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät yhtäaikaisesti päälle ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta sähköverkkoon. Tämän vuoksi "releen napsahdus" ei tarkoita yösähköajan alkamista.

Sähkölaitteiden kytkentäajan ryhmä (kuormanohjausryhmä) löytyy sähkömittarista. Paina vaihtopainiketta kunnes näyttöön tulee teksti "RELE". Tekstin perässä oleva numero kertoo, mihin ryhmään kytkentäaika sijoittuu. Tämä toiminnallisuus on käytössä kaikilla, jotka käyttävät yö- tai kausisähköä ja sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita.

Sähkölaitteiden kytkentäajat Carunan verkkoalueilla

Yösähköaika on klo 22.00-7.00 ympäri vuoden.

  Päälle ryhmä 1 Päälle ryhmä 2 Päälle ryhmä 3 Pois päältä
Maanantai 22.00 23.00 00.00 7.00
Tiistai 23.00 00.00 22.00 7.00
Keskiviikko 00.00 22.00 23.00 7.00
Torstai 22.00 23.00 00.00 7.00
Perjantai 00.00 23.00 22.00 7.00
Lauantai 23.00 22.00 00.00 7.00
Sunnuntai 23.00 00.00 22.00 7.00

Sähkönkulutustietojen yksityisyys

Keräämme mittareilta saatavat energiankulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin pääsevät vain työntekijämme ja yhteistyökumppanimme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Carunan energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain niiden käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähköverkkosopimus. Jos käyttöpaikka on ollut aiemmin toisen henkilön omistuksessa, et näe tämän ajanjakson kulutustietoja. Kulutustiedot siirtyvät salattuina ja automaattisesti mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Voit tarkastella omia energiankulutustietojasi sekä sähkölaskusta että reaaliaikaisesta Carunan energiaseurantapalvelusta. Kulutustietojen seurantapalvelu ja sen taustajärjestelmät ovat läpäisseet tietoturvatarkastuksen, jossa on varmistettu, että kukin asiakas pääsee näkemään vain omat kulutustietonsa.

Siirry tästä Carunan energiaseurantapalveluun.

Keskittimet keräävät tietoa sähkönkäytöstä

Keskittimet asennetaan ulos tai asuntojen kellaritiloihin, jotta pystymme huoltamaan niitä vapaasti. Etäluettavat sähkömittarit lähettävät sähkönkulutustiedot sähköverkkoa pitkin (PLC-tekniikka) keskittimille, joista tiedot lähetetään mobiiliverkossa (3G/GPRS) eteenpäin kerran vuorokaudessa. Mittarit eivät siis lähetä tietoa mobiiliverkossa suoraan. Mittarit ja keskittimet toimivat asetettujen standardien mukaisesti sähköverkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitetulla taajuuksilla.

Sähkömittarit ja keskittimet ovat EMC-standardin (Electromagnetic compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia. Standardin mukaiset sähkölaitteet eivät saa häiriintyä eivätkä häiritä muiden laitteiden toimintaa sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari ei häiritse esimerkiksi sydämentahdistimen toimintaa.

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut internetsivuillaan kodin laitteisiin liittyviä säteilytietoja, joissa käsitellään myös etäluettavien sähkömittareiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä. Lisätietoa aiheesta on saatavissa Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta.