Sähköliittymän hinta ja liittymän hintaan liittyvät tekijät

Tarvitset sähköliittymän, jotta saat oikeuden liittyä sähköverkkoon, liitettyä sähköt tonttisi rajalle ja sähkömittarin käyttöösi.

Liittymismaksu kattaa keski- ja pienjänniteverkkoon sekä jakelumuuntamoihin liittyviä rakentamiskustannuksia jakeluverkon liittämiskohtaan saakka. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa ja se sijaitsee yleensä tontin tai rakennuspaikan rajalla. Lisäksi liittymän hintaan vaikuttavat pääsulakekoko ja liittymävyöhyke eli kohteen etäisyys lähimpään 20 kilovoltin kaapeliin tai jakelumuuntajaan.

Tarkempia tietoja liittymävyöhykkeiden määräytymisestä näet alta. Sähköliittymien hintatiedot löydät hinnastoista tämän sivun alalaidasta. Carunalla on kaksi verkkoyhtiötä; Caruna Espoo Oy ja Caruna Oy. Valitse hinnasto sen mukaan, kumman verkkoalueella tonttisi sijaitsee.

Liittymätarjouksen toimitusajat

Asiakaspalvelustamme saat suullisen liittymätarjouksen useimmista vyöhykehinnoitelluista kohteista. Laajaa etukäteisselvittelyä vaativissa kohteissa tarjouksemme toimitusaika on yleensä enintään yksi kuukausi. Niihin kuuluvat esimerkiksi vyöhykkeillä 2+ ja 3 (katso vyöhykejaottelu alempana) sijaitsevat liittymät sekä keskijännite- ja tuotantoliittymät, tai tilanteet, joissa verkkoa joudutaan vahvistamaan pitkiä matkoja.

Vyöhykejaottelu

Sähköliittymien hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymävyöhykkeen määrittää etäisyys lähimpään 20 kilovoltin johtoon tai jakelumuuntajaan. 

Kuvista näet vyöhykkeiden jaotteluperusteet Caruna Espoo Oy:n sekä Caruna Oy:n verkkoalueilla.

Caruna Espoo Oy:n verkkoalueen vyöhykkeet:

n verkkoalueen vyöhykkeet.

Caruna Oy:n verkkoalueen vyöhykkeet:

n verkkoalueen vyöhykkeet.

Vyöhyke 1

 • Liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin (kV) kaapelista (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) tai muuntamosta on suoraan mitattuna enintään 300 metriä.
 • Taajamien asemakaavoitetun alueen liittymät kuuluvat aina vyöhykkeelle 1. Rantakaava-alueilla sovelletaan etäisyyteen perustuvaa vyöhykehinnoittelua.

Vyöhyke 2

 • Liittymän pääsulakekoko on enintään 3x63 A.
 • Liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin (kV) kaapelista (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) tai muuntamosta on suoraan mitattuna 300—600 metriä.

Vyöhyke 2+

 • Käytössä vain Caruna Oy:n verkkoalueella.
 • Liittymän pääsulakekoko on enintään 3x35 A.
 • Liittämiskohdan etäisyys olemassa olevasta 20 kilovoltin (kV) kaapelista on suoraan mitattuna yli 600 metriä, mutta enintään 800 metriä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

Vyöhyke 3

 • Käytössä vain Caruna Oy:n verkkoalueella.
 • Liittymän pääsulakekoko on enintään 3x25 A.
 • Liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin (kV) kaapelista (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) tai muuntamosta on suoraan mitattuna enintään 1000 metriä
 • Vyöhykkeellä 3 liittymismaksu on tapauskohtainen, kuitenkin enintään hinnastossa mainitun suuruinen. Useamman liittyjän tapauksessa määritellään aluehinta.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelun piiriin kuuluvat muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2, 2+ tai 3 kuuluvat pienjänniteliittymät. Liittymismaksu on tapauskohtainen ja siihen vaikuttaa liittyjien määrä.

Määräaikaisen sähköliittymän hinta

Laskutamme määräaikaisesta sähköliittymästä hinnastomme mukaisen maksun työmaa-/tilapäiskeskuksen mittaroinnista ja kytkennästä sekä irrotuksesta (yksi kaapeli).

Kun määräaikaistä sähköliittymä käytetään enintään 3x63 A pääsulakkeilla, siirtotuotteena on Yleissiirto, ja siirron perusmaksun veloitamme kaksinkertaisena. Yli 3x63 A pääsulakkeilla siirtotuotteena on Tehosiirto 1 PJ, jolloin veloitamme kaksinkertaisena sekä perus- että tehomaksun. Keskijännitekohteilla tuote on Tehosiirto 1 KJ.

Määräaikainen sähköliittymä on aina määräaikainen, eikä sitä varten allekirjoiteta erillistä liittymissopimusta. Sopimus voidaan tehdä korkeintaan kahdeksi vuodeksi.