Palvelumaksut – Carunan palvelumaksuhinnasto

Sovellamme palvelumaksuhintoja kaikilla verkkoalueillamme. Jos asentajan käyntiä vaativa työ tehdään työajan (arkisin klo 8–16) ulkopuolella, veloitamme palvelumaksun kaksinkertaisena.

Maksuttomat palvelut

  • Verkkopalvelutuotteen vaihto (kerran vuodessa).
  • Mittarinluenta normaalissa luentarytmissä ja muuton yhteydessä.
  • Mittarin poisto.
  • Puunkaatoneuvonta.
  • Sähköjen jälleenkytkentä muuton yhteydessä.
  • Kaapelinäyttö, kun tilaus on tehty vähintään kolme työpäivää aiemmin. Carunan verkkoalueiden ulkopuolisten kaapeleiden näytöistä veloitamme todelliset kustannukset.

Erääntyneiden laskujen perintää hoitaa Intrum Oy. Perintätoimenpiteistä veloitetaan saatavien perinnästä annetun lain mukaiset kulut. Intrum Oy:n suorittamien perintätoimenpiteiden kustannusten määrässä huomioidaan myös perintävaiheessa tehtävät sähkömarkkinalain mukaiset toimenpiteet (esimerkiksi katkaisuvaroituksen lähettäminen).

Kertakorvauksena laskutettavat palvelut

Palvelu Hinta, euroa
Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarinvaihto tai tarkistus, kun mittari tarkistuksessa toimii oikein 200,00

Työmaa- tai tilapäiskeskuksen mittarointi, kytkentä ja irrotus

- Yksi kaapeli
- Lisäkaapelit

 

500,00
150,00

Mittarin siirto paikasta toiseen asiakkaan pyynnöstä

- Erillistyönä
- Muun työn yhteydessä

 

150,00
50,00

Laitteiston irrottaminen verkosta tai uudelleen kytkeminen 150,00
Maksujen laiminlyönnin vuoksi tehty sähköntoimituksen keskeytys (alv 0 %) ¹ 40,00
Maksujen laiminlyönnin vuoksi tehty sähköntoimituksen takaisinkytkentä 40,00
Maksumuistutuksen lähettäminen (alv 0 %) ² 5,00
Maksusopimuksen tekeminen 5,00
Asentajan asiakaskäynti 120,00
Toimistotyön tuntiveloitus 50,00
Tuntimittauksen paikallisluenta 100,00
Pulssilähdön käyttöönotto 10,00
Työtilauksen pikatoimitus 310,00
1) Sähköntoimituksen keskeytys sähkönmyyjän tilaamana laskutetaan sähkönmyyjältä arvonlisäverollisena palveluna 49,60 € (alv 24 %).
2) Myöhästyneestä maksusuorituksesta veloitamme korkolain mukaisen viivästyskoron.
3) Laskutamme verkkopalvelun ylläpitomaksun, jos asiakas haluaa keskeyttää sähkönkäytön, mutta pitää liittymissopimuksen edelleen voimassa. Jos liittymää ei ole kytketty verkkoon kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun liittymä on Carunan puolesta kytkettävissä jakeluverkkoon, Carunalla on oikeus katsoa yllääpitosopimus solmituksi ja laskuttaa ylläpitomaksu kulloinkin voimassa olevan verkkopalveluhinnaston mukaisesti.

Kuukausittain laskutettavat palvelut

Palvelu Hinta, euroa/kk

Verkkopalvelun ylläpitomaksu enintään 63 A liittymillä ³

- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

 

9,00
15,00

Verkkopalvelun ylläpitomaksu yli 63 A liittymillä (0,4 kV)

- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

 

60,00
130,00

Verkkopalvelun ylläpitomaksu 20 kV liittymillä

- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

 

310,00
450,00

Asentajan asiakaskäynti
Veloitetaan, jos Carunan yhteistyöurakoitsija ei voi tehdä työtä sovittuna ajankohtana mahdollisten asennuspuutteiden takia tai vikatöissä, jos vian todetaan olevan asiakkaan verkon puolella.

Laitteiston irrottaminen verkosta tai uudelleen kytkeminen
Veloitetaan kerran per työ/liittymä, kun laitteiston tulee olla hetkellisesti jännitteetön, tai kun liittymisjohtoon tehdään muutoksia asiakkaan urakoitsijan toimesta. Veloitetaan myös, kun ylläpitoliittymä kytketään takaisin käyttöön alle vuoden kuluttua liittymän ylläpitoon laitosta.

Mittarin siirto 
Veloitetaan, kun sähkömittari siirretään paikasta toiseen. Esimerkiksi keskuksen uusimisen yhteydessä mittari siirretään olemassa olevasta keskuksesta uuteen.

Pikatoimitus
Liittymän kytkentä tai muu palvelutyö pikatoimituksena 1-3 työpäivän sisällä. Pikatoimituksen mahdollisuus tarkistetaan aina tapauskohtaisesti.

Toimistotyön tuntiveloitus
Veloitetaan tapauskohtaisesti, kun erillisestä pyynnöstä tehdään laajempia tietopoimintoja, jotka ovat satavilla asiakkaan itsepalvelukanavissa. Veloitetaan myös, jos asiakas peruu liittymätilauksen ja tilausta varten on tehty jo työtä.