Palvelujemme sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Energiateollisuus ry:n suosittelemat sopimusehdot antavat selkeät säännöt asiakkaan ja sähkönjakeluyhtiön välisille sopimuksille. Noudatamme annettuja sopimusehtoja aina liittymis- ja verkkopalvelusopimuksia tehdessämme.

Verkkopalveluehdot

Jos sähkönkäyttöpaikkasi sijaitsee Carunan verkkoalueilla, solmimme kanssasi sähkönjakelun verkkopalvelusopimuksen.

Liittymisehdot

Jos omistat sähköliittymän Carunan verkkoalueilla, liittymisehdot koskevat liittymissopimustasi.

​Sähköntuotannon liittymisehdot

Sähköntuotannon liittymisehdot liitetään liittymissopimukseen. Ehtoja sovelletaan tilanteessa, jossa liittyjän tai liittyjän puolella olevan kolmannen osapuolen sähköntuotantolaitteisto liitetään sähköverkkoon ja toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan syöttää osin tai kokonaan jakeluverkkoon. Edellä mainituissa tapauksissa sähkönsyötöstä on tehtävä sähköntuotannon verkkopalvelusopimus ja mahdollisesta sähkön ostosta samassa pisteessä oma sopimuksensa

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymis- ja verkkopalveluehdot

Nämä ehdot liitetään suurjännitteisen jakeluverkon liittymis- tai sähköverkkosopimukseen.