Carunan palvelut asiakasryhmittäin

Palvelut asiakasryhmittäin

Meille on tärkeää, että Carunan verkkosivujen kävijä löytää etsimänsä tiedon tai palvelun helposti. Tälle sivulle olemme listanneet kaikki palvelumme, jaoteltuna eri asiakasryhmien mukaan. Näin asiakas – olipa hän kuluttaja, kunta, suurasiakas tai joku muu – voi löytää tarvitsemansa palvelun helposti.

Kuluttaja

Kuluttaja

Kuluttaja-asiakkaat ovat valtaosin kotitalouksia, jotka tarvitsevat sähkönsiirtoa yleensä asuinrakennukseen, huoneistoon tai vapaa-ajan asuntoon.

PK-yritys

PK-yritys

PK-yritysten ja ammatinharjoittajien sähkönsiirtotarpeet ovat normaalisti vastaavat kuin kotitalouksilla. Jos liiketoimintasi sähköntarve on erityisen suuri, tutustu suurille sähkönkäyttäjille tarjoamiimme palveluihin.

Sähköurakoitsija

Sähköurakoitsija

Sähköurakoitsijat ovat esimerkiksi talonrakentajien tai rakennusyhtiöiden palkkaamia sähkötöiden ammattilaisia. Tärkein yhteydenpitovälineesi meihin on sähköisestä palvelustamme löytyvä yleistietolomake (urakoitsijan työtilaus), jolla voit antaa tietoa urakkakohteesta ja tilata meiltä sähköverkkoomme liittyviä töitä.

Ammattirakennuttaja

Ammattirakennuttaja

Ammattirakennuttajia ovat kaikki ammattimaisesti toimivat rakennusliikkeet. Urakkakohteet voivat vaihdella pientaloista liikekiinteistöihin ja teollisuuslaitoksiin.

Maanomistaja

Maanomistaja

Maanomistaja omistaa maa-alueen, jolla sähköverkkomme sijaitsee tai jolle sitä rakennetaan. Maanomistaja voi olla samanaikaisesti myös esimerkiksi kuluttaja-, yrittäjä- tai kunta-asiakkaamme. Tarjoamme maanomistajille kiinteistön sähköturvallisuuteen liittyviä palveluita sekä tieto- ja neuvontapalveluita.

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, jakeluverkko

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, jakeluverkko

Jakeluverkossa toimivat suuret sähkönkäyttäjät ovat tyypillisesti erilaisia teollisuuslaitoksia tai muita paljon sähköä käyttäviä toimijoita. Suuret sähköntuottajat ovat esimerkiksi aurinko-, tuuli- ja biovoimaloita. Tarjoamme näille asiakkaille sähkönsiirtoa ja muita palveluita pien- ja keskijänniteverkossa.

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, alueverkko

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, alueverkko

Alueverkossa eli suurjänniteverkossa toimivat suuret sähkönkäyttäjät ovat suurteollisuuslaitoksia, datakeskuksia tai muita paljon sähköä käyttäviä toimijoita. Suuret sähköntuottajat ovat erilaisia suuren mittakaavan voimalaitoksia. Tarjoamme näille asiakkaille sähkönsiirtoa ja muita palveluita suurjänniteverkossa.

Kunta tai kaupunki

Kunta tai kaupunki

Toimimme läheisessä yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa kaikissa sähköverkkoon ja kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on sujuva tiedonkulku molempiin suuntiin, mikä parantaa kustannustehokkuutta niin kaavoitusprosessissa kuin sähköverkon hyödyntämisessä ja suunnittelussa.

Tele- tai viestintäverkkoyhtiö

Tele- ja viestintäverkkoyhtiö

Toimimme läheisessä yhteistyössä tele- ja viestintäverkkoyhtiöiden kanssa kaikissa sähköverkkoon liittyvissä asioissa. Pyrimme yhteistyön kautta parempaan kustannustehokkuuteen ja sujuvuuteen kaapeli-infrastruktuurin rakentamisessa ja uusimisessa.

Sähkönmyyntiyhtiö

Sähkönmyyntiyhtiö

Sähkönmyyntiyhtiö on toimija, joka myy sähköä kuluttajille ja yrityksille sähköverkossamme. Tarjoamme sähkönmyyntiyhtiöille sähkönsiirtoon ja sähköverkkoon liittyviä palveluita.

Energiapalvelutoimija

Energiapalvelutoimija

Energiapalvelutoimijoita ovat yritykset, jotka tarjoavat esimerkiksi taloyhtiöille energiankulutukseen liittyviä palvelukokonaisuuksia, kuten sähkösopimusten kilpailutusta tai sähkönkulutuksen optimointia.