Vahingot ja korvaukset

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Korvaukset sähkökatkoista

Maksamme vakiokorvauksen yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta verkkopalvelun keskeytymisestä automaattisesti sopimusehtojen mukaisesti. Keskeytys alkaa siitä, kun vika on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

12-24 tuntia

10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

24-72 tuntia

25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

72-120 tuntia

50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

120-192 tuntia

100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

192-288 tuntia

150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Yli 288 tuntia

200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 1500 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos saamasi vakiokorvaus ei vastaa käsitystäsi sähkökatkon pituudesta tai korvausta ei näy seuraavalla kahdella laskulla, voit lähettää vakiokorvauksen tarkastuspyynnön.

Vahingonkorvaukset

Voit itse valita haetko korvauksia verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi vakuutusturvastasi riippuen. Pyynnöstäsi lähetämme vahinkoilmoituslomakkeen ja täyttöohjeen myös postitse. Tee hakemus kohtuullisessa ajassa vahingon havaitsemisesta (2-3 kuukautta).

Verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita).

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit. Laitteet pitää testata tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).