Duunienergiaa!

Kesätöitä nuorille yhdessä kuntien kanssa 

Halusimme #Duunienergiaa-kampanjalla mahdollistaa paremmat työllistymisnäkymät nuorille. Kesän aikana autoimme kuntia palkkaamaan nuoria kesätöihin eri puolilla Suomea. Toteutamme #Duunienergiaa-kampanjan yhdessä toimialueemme kuntien kanssa ja tuimme jokaista mukana olevaa kuntaa 4 000 eurolla nuorten työllistämiseksi.

Kesätyöntekijöiden työtehtävät vaihtelivat kunnan tarpeiden mukaan. Kaikilla kampanjan kesätyöntekijöillä oli kuitenkin yksi yhteinen tehtävä: kunnan ja kuntalaisten ilmastotekojen tuominen esiin kunnan sosiaalisen median kanavissa. 

Kampanja tukee kuntien ilmastotyötä 

Vuoden 2021 Duunienergiaa-kampanjassa nuorten työllistämisen lisäksi keskityimme ilmastoon. Halusimme edistää kuntien kiinnostusta ilmastoasioihin ja nostaa esiin kuntalaisten omia ilmastotekoja. Osana Duunienergiaa-kampanjaa nuoret jakoivat tietoa kuntien ja kuntalaisten ilmastoteoista kuntien sosiaalisen median kanavilla.

- Caruna haluaa vauhdittaa asiakkaidensa puhtaan energian ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi. Nuorten kiinnostus ilmastoasioita kohtaan on kasvanut nopeasti, ja on hienoa tarjota nuorille kesätöitä yhdessä verkkoalueemme kuntien kanssa näiden teemojen esiintuomiseksi, kertoo Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Pirilä.

Duunienergiaa-kampanjalla työllistettiin kesätöihin 16–20-vuotiaita nuoria eri puolella Suomea. Kampanjan avulla luotiin kesätyömahdollisuuksia 85 nuorelle yli 30 kunnassa.

”Kesätyö oli mahtava ja ainutlaatuinen kokemus”

Annukka, Aatu ja Jimi saivat kesätöitä Alavuden kaupungin Kulttuuripalveluilta. Kesätyöntekijöiden tehtävänä  oli tuoda Alavuden kulttuurikohteita tutummiksi paikallisille kertomalla niistä sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi kesätyöntekijät toimivat kaupungin ilmastolähettiläinä.

Lue Alavuden kesätyöntekijöiden blogi

Duunienergiaa-kampanja on ehdolla Vuoden rekrytointiteko -palkinnon saajaksi

Vuoden rekrytointitekona palkitaan kuluneen vuoden aikana tehty teko, jolla on rekrytoinnin keinoin saatu suoraan tai välillisesti aikaan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden, yhteisöjen tai yhteiskunnan kannalta. 

"Keväällä 2020 moni nuori menetti kesätyöpaikkansa koronatilanteen takia. Järjestimme kampanjan silloin ensimmäistä kertaa auttaaksemme nuoria pääsemään kiinni ensimmäisiin kesätöihinsä. Kesällä 2021 Duunienergiaa-kampanja toteutettiin jo toisen kerran, mutta tällä kertaa halusimme kohdentaa sen erityisesti kuntien ilmastotoimien esiintuomiseen", kertoo Carunan duunikummi Veera Villikari.

Naantalin kaupungin kesäseikkailija Essi

Duunikummi kesätyöntekijöiden avuksi

Duunikummi Veera Villikari toimi kesätyöntekijöiden apuna ja tukena. Veera auttoi kesätyöntekijöitä sisällöntuotantoon, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa. 

Seuraa #Duunienergiaa-kampanjaa duunienergiaa.fi sekä Carunan Instagramista.