Energiayhtiöiden tiedonvaihtojärjestelmä Datahub

Datahub on Fingridin tiedonvaihtojärjestelmä, jota energiayhtiöt (sähkönmyynti- ja siirtoyhtiö) hyödyntävät. Datahub otetaan käyttöön helmikuun lopulla 2022. 

Järjestelmä parantaa sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa tarjoamalla kaikille osapuolille ajantasaista tietoa niin sopimuksista kuin sähkömittarilta saatavista tiedoista. Jatkossa kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä Datahubin kautta.

Sähkönkäyttäjä löytää Datahubista sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimus- ja asiakastiedot. 

Kaikki edellä mainitut tiedot siirretään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään Datahubiin helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu ja tietoihin on pääsy vain niillä, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.

Kysymyksiä ja vastauksia Datahubista

Mikä on Datahub?
Datahub on energiayhtiöiden yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otetaan käyttöön helmikuun lopulla 2022. Datahubista asiakas löytää sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimustiedot ja asiakastiedot. Kaikki edellä mainitut tiedot siirretään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään Datahubiin helmikuun loppuun 2022 mennessä. Jatkossa kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä Datahubin kautta. Asiakkaalla ei ole pääsyä samaan datahub-järjestelmään kuin energiayhtiöillä, vaan asiakkaiden käyttöön tulee webbiportaali.

Mitä minun tulee asiakkaana tehdä?
Muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta eli sinun ei tarvitse tehdä mitään. Datahub, joka on energiayhtiöiden yhteinen järjestelmä, parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua, kun tiedonvaihto eri osapuolten välillä on reaaliaikaista.

Näkyykö muutos laskulla?
Laskulla oleva käyttöpaikkatunnus muuttuu 18-numeroiseksi GSRN-tunnukseksi. Muutos ei vaikuta laskujen maksuun.

Mitä tietoja Datahubista oikein löytyy?
Asiakas voi seurata kaikkien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä, Datahubin asiakasportaalista, riippumatta jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä. Esimerkiksi jos sinulla on koti ja kesämökki eri paikkakunnalla, näet jatkossa molempien käyttöpaikkojen tiedot samasta paikasta eli Datahubin asiakasportaalista.

Muuttuuko asiakastietojeni käsittely Datahubin vuoksi?
Jatkossa kaikki tiedonvaihto myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä kulkee keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmän eli Datahubin kautta. Keskitetyn järjestelmän käyttö on sähkönmyyjien ja siirtoyhtiöiden lakisääteinen velvoite.

Tiedonvaihtotavan muutos ei vaikuta asiakkaasta käsiteltäviin tietoihin, ja tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä.

Datahubin käyttöönoton myötä asiakkaat yksilöidään luotettavasti. Yhteisten asiakastietojen (nimi, henkilötunnus, postiosoite sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) pääasiallinen päivitysvastuu Datahubiin on asiakkaan sähkönmyyjällä. 

Kuka ylläpitää Datahub-palvelua?

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö. 

Mistä saan lisätietoa Datahubista?
Lisää tietoa Datahubista löytyy Fingridin verkkosivuilta: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub

Katso Fingridin esittelyvideo Datahubista: