Energiayhtiöiden tiedonvaihtojärjestelmä Datahub

Datahub on energiayhtiöiden (sähkönmyynti- ja sähkönsiirtoyhtiö) yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otetaan käyttöön helmikuun lopulla 2022. 

Järjestelmä parantaa sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa tarjoamalla kaikille osapuolille ajantasaista tietoa niin sopimuksista kuin sähkömittarilta saatavista tiedoista. Jatkossa kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä Datahubin kautta.

Tavallinen sähkönkäyttäjä löytää Datahubista sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten soman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimus- ja asiakastiedot. 

Kaikki edellä mainitut tiedot siirretään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään Datahubiin helmikuun loppuun 2022 mennessä.

Kysymyksiä ja vastauksia Datahubista

Mikä on Datahub?
Datahub on energiayhtiöiden yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otetaan käyttöön helmikuun lopulla 2022. Datahubista asiakas löytää sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimustiedot ja asiakastiedot. Kaikki edellä mainitut tiedot siirretään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään Datahubiin helmikuun loppuun 2022 mennessä. Jatkossa kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä Datahubin kautta.

Mitä minun tulee asiakkaana tehdä?
Muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta eli sinun ei tarvitse tehdä mitään. Datahub, joka on energiayhtiöiden yhteinen järjestelmä, parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua, kun tiedonvaihto eri osapuolten välillä on reaaliaikaista.

Näkyykö muutos laskulla?
Laskulla oleva käyttöpaikkatunnus muuttuu 18-numeroiseksi GSRN-tunnukseksi. Muutos ei vaikuta laskujen maksuun.

Mitä tietoja Datahubista oikein löytyy?
Asiakas voi seurata kaikkien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä, Datahubista, riippumatta jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä. Esimerkiksi jos sinulla on koti ja kesämökki eri paikkakunnalla, näet jatkossa molempien käyttöpaikkojen tiedot samasta paikasta eli Datahubista.

Kuka ylläpitää Datahub-palvelua?
Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö. 

Mistä saan lisätietoa Datahubista?
Lisää tietoa Datahubista löytyy mm. Fingridin sivuilta: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub