Dataa turvallisuudesta

Yleisimmät syyt tapaturmille 2010-2021

Yleisesti tapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi seurantajaksolla. Tilastoista on kuitenkin löydettävissä yleisimmät tapaturmien syntyyn vaikuttavat syyt. 

Yleisimmät syyt tapaturmille: puutteita riskienarvioinnissa, maasto-olosuhteet, ohjeita tai muita vaatimuksia ei noudatettu, epäselvät ohjeet tai menettelyt, sääolosuhteet, puutteita suojavälineiden tai -menetelmien käytössä

Tapaturmien taajuus ja vakavuus

Tapaturmien taajuus ja vakavuus ovat olleet hyvässä laskussa 2015-2020. Tähän on vaikuttanut systemaattisen turvallisuuskulttuurin luominen ja asenteiden muutos. Kehitys on hyvää, tavoitteena on kuitenkin nolla tapaturmaa, joten paljon riittää vielä tehtävää. 

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus 2015-2020

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. 

Viivakuvaaja poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuudesta vuosina 2015-2020. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus laskenut tarkasteluvälillä.

Kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus 2015-2020

Kaikkien tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden. 

Viivakuvaaja kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuudesta vuosina 2015-2020. Kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus laskenut tarkasteluvälillä.

 

Tapaturmien vakavuusaste 2015-2020

Tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden. 

Viivakuvaaja tapaturmien vakavuusasteesta vuosina 2015-2020. Tapaturmien vakavuusaste laskenut vuoteen 2019 asti, ja lähtenyt uudestaan nousuun vuonna 2020.

Sähkötapaturmien osuus kasvussa 

Kaikkien työtapaturmien määrä on vähentynyt, mutta sähkötapaturmien määrä ei. Sähkötapaturmat sattuvat yleensä alan ammattilaisille, kun riskejä vähätellään tai niitä ei tunnisteta. Syinä ovat puutteellinen ohjeiden noudattaminen, työmenetelmien oikominen ja oman turvallisuussuunnittelun laiminlyönti.
Pylväsdiagrammi tapaturmien määristä vuosina 2017-2021. Kaikkien tapaturmien määrät laskeneet, sähkötapaturmien määrä pysynyt lähes ennallaan.

Läheltä piti

Katso tosielämän kertomuksia tiukoista läheltä piti -tilanteista työmailta. 

Sähköturvallisuudesta ei tingitä myrskynkään keskellä