Yhteisrakentaminen

Rakennamme sähköverkkoa, joka kestää

Rakennamme sähköverkkoa maan alle, jotta voit luottaa, että arkesi rullaa keskeytyksettä joka päivä. Sinulle tämä voi tarkoittaa esimerkiksi etätyöpäivän sujuvuutta, ruoanlaittoa tai muiden arkisten askareiden hoitamista niin, ettei tekeminen keskeydy sähkökatkon vuoksi.

Me rakennamme sähköverkkoa, joka kestää yhä yleistyvämmät myrsky-, tuuli- tai lumituhot. Se kestää sähköautojen latauksen ja kinkun paistamisen lähes miljoonassa kodissa joka joulu. Säävarma sähköverkko varmistaa sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintakyvyn, liikenteen sujuvuuden ja digitaalisten palveluiden käytettävyyden.

Säävarma sähköverkko turvaa sinun arkesi, työntekosi ja terveydenhuoltosi.

Tavoitteenamme on, että asiakas hyötyy verkon uusimisesta niin, että sään aiheuttamat keskeytykset ja katkot vähenevät ja lyhentyvät. Verkonparannustöitä on kohdistettu ensisijaisesti metsissä oleviin keskijännitteisiin ilmajohtoihin ja haja-asutusalueille, joilla asukastiheys ja siirrettävän sähkön määrä ovat suurimpia. Sen lisäksi, että siirrämme ilmassa kulkevia sähkölinjoja maan alle, rakennamme sähköverkkoon myös automatiikkaa ja parannamme sähkönjakelun luotettavuutta erilaisilla huoltotoimenpiteillä.

Tänä vuonna siirrymme parantamaan sähkönjakelua taajama-alueilla. Tulemme siis työkoneinemme lähemmäs tiheämmin asuttuja keskuksia.

Naapurustossasi tapahtuva sähköverkon rakentaminen

Aloitamme kesän 2019 aikana niin kutsutun pienjänniteverkon siirtämisen maan alle. Pienjänniteverkko tarkoittaa sähkölinjaa, joka tulee sinun kotiisi saakka esimerkiksi Carunan muuntajasta tai sähköpylväästä. Puramme vanhan, ilmassa pylväiden varassa kulkevan sähköverkon ja korvaamme sen maanalaisella sähköverkolla. Samalla lisäämme sähköverkkoon automatiikkaa, jonka avulla varmistamme, että esimerkiksi sähköverkon mahdolliset viat on nopeasti havaittu ja korjattu.

Naapurustossasi tulee näkymään merkkejä siitä, että olemme tulleet paikalle parantamaan alueesi sähkönjakelua. Teitä ja ojia kaivetaan auki, raskaat ajoneuvot kuljettavat erilaisia sähköverkkomateriaaleja työmaalle, asentajia ja sähkölinjojen purkajia liikkuu alueella. Pahoittelemme rakennustyöstä aiheutuvaa haittaa!

Työn aikana saattaa esiintyä lyhyitä sähkökatkoja ja muuta huomioitavaa

Kun vanhaa sähköverkkoa puretaan tai uutta otetaan käyttöön, saattaa sähkönjakelussa esiintyä lyhyitä katkoksia. Tiedotamme mahdollisista sähkökatkoista etukäteen. Onhan sinullakin jo käytössäsi Carunan Sähkövahti, minkä kautta saat tiedon sähkökatkosta alueellasi joko matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi?

Voimme myös joutua järjestämään kävelijöille ja autoilijoille väliaikaisia kulkureittejä. Reitit on merkitty.

Otathan turvallisuuden aina huomioon, kun liikut työmaan läheisyydessä! Sähkölinjojen lähelle ei saa mennä omin päin, sillä se ei ole turvallista. Vaikka sähkölinjat roikkuvat maassa, niissä voi silti kulkea jännite. Ethän myöskään koske sähköverkkomateriaaleihin, kuten johtokeloihin tai merkintäkeppeihin. Mikäli johtokelat tai muut materiaalit haittaavat kulkua alueella, kerro siitä meille esimerkiksi viestillä. Asiakaspalvelun yhteystiedot löydät verkkosivultamme.

Voit tarkastella naapurustosi työmaata ja tulevia verkonparannuskohteita karttapalvelustamme.

Rakentamisen vaiheet

Rakentaminen koostuu useammasta vaiheesta, joista vain osa näkyy asukkaiden arjessa. 

  • Caruna tilaa projektin urakoitsijalta. Teemme aina urakoitsijoiden kanssa sopimuksen, jota kummatkin osapuolet noudattavat.
  • Aloitamme sähköverkon suunnittelun, mikä kestää alueesta riippuen noin puoli vuotta.
  • Suunnitelman valmistuttua aloitamme uuden sähköverkon rakentamisen. Se kestää noin vuoden alueesta riippuen. Rakentamisen kestoon vaikuttavat muun muassa maaston olosuhteet ja sää (esimerkiksi kevätaikaan routa).
  • Käyttöönoton jälkeen vanha sähköverkko puretaan ja viimeistelytyöt aloitetaan. Viimeistelytöiden aikana sähköverkkomateriaali viedään alueelta pois, pihat ja kadut siistitään vähintään siihen kuntoon, kun ne ovat olleet projektin alkaessa.
  • Projekti valmistuu 1-2 vuoden kuluessa.
  • Valmistumisen jälkeen teemme vielä asiaan kuuluvat tarkastukset. Tarkastamme esimerkiksi, että uusi sähköverkko on asennettu vähintään standardin mukaiseen syvyyteen (70 cm maan pinnasta).

Rakentamisen tiedotus

Tiedotamme rakentamisen vaiheista muun muassa tekstiviestein. Varmistathan, että meillä on tallennettuna oikeat yhteystietosi! Voit tarkastaa ja korjata yhteystietojasi Omilla sivuilla.

Vastaamme kysymyksiisi sosiaalisen median kanavissamme arkisin klo 8-16. Ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook: www.facebook.com/caruna.fi
Twitter: www.twitter.com/CarunaSuomi
Instagram: @carunasuomi

Mikäli sinulle tulee mieleen kysymyksiä, joihin et nettisivultamme löydä vastausta, tai haluat antaa palautetta rakentamisestamme, lähetäthän meille viestin. 

 

OTA YHTEYTTÄ

Voit myös keskustella chatissa palveluasiantuntijamme kanssa. Olemme tavattavissa chatissa arkisin klo 8-16. Chat-ruutu ilmestyy tälle sivulle, kun asiantuntijamme ovat vapaana vastaamaan kysymyksiisi.

Kysymyksiä ja vastauksia sähköverkon rakentamisesta

Tutustu tästä meiltä useimmiten kysyttyihin kysymyksiin sähköverkon rakentamisesta. Mikäli näistä ei ollut sinulle apua, lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät verkkosivultamme.

Miksi verkkoa pitää uudistaa?

Suomalainen sähköverkko on rakennettu pääosin laajan maaseudun sähköistämisen aikana 1960-70 -luvuilla. Se on jatkuvasti ylläpidetty, palvellut pitkään ja hyvin, mutta nyt se alkaa monilta osin olla teknisen käyttöikänsä päässä. Ilmastonmuutos lisää vanhojen ilmajohtojen myrsky- ja lumituhojen riskiä. 

Vuonna 2028 asiakkaillamme on sähköverkko, joka toimii myös kaikkein haasteellisimmissa sääolosuhteissa. 

Säävarmuuden turvaamisen lisäksi Caruna saneeraa sähköverkkoaan siten, että siinä huomioidaan mahdollisuus tarjota asiakkaillemme älykäs sähköverkko aurinkopaneeleineen ja sähköautoineen. Älykkään sähköverkon kautta asiakas saa myös tietoa omasta sähkönkulutuksestaan ja ehdotuksia toimenpiteistä, joilla sähkön käyttö on entistä ympäristöystävällisempää. 

Aapeli-myrsky osoitti, että verkonparannustoimet alkavat näkyä. Yhä useampi asiakkaamme on säävarman verkon piirissä. Taajamissa katkot vähenevät ja kestävät aiempaa lyhyemmän ajan.

Miksi ette vain kaada puita verkon läheltä, miksi kaapeloitte?

Sähkönjakelun luotettavuutta parannetaan useilla eri toimenpiteillä kuten kaapeloinnilla, lisäämällä automaatiota ja rengasyhteyksiä. Sen lisäksi pidämme johtokadut ja sähkölinjojen viereiset alueet siisteinä, jotta esimerkiksi tuuli tai lumi ei kaada puita linjoille.

Muutama vuosi takaperin kävimme läpi verkkoalueemme sähköverkkojen johtokadut eli väylät, joissa ilmajohdot kulkevat. Projektissa tehtiin mittavasti verkonparannustöitä metsureiden ja helikopteriraivausten avulla. Johtokatuja siistittiin niin, että sähkönjakelun luotettavuutta saatiin lisättyä. Pitkällä aikavälillä kestävin ratkaisu on viedä ilmajohdot maan alle, säältä paremmin suojaan.

Sähköverkon kunnossapidosta voi lukea lisää verkkosivultamme.

Kuinka suuri osa verkostanne on jo kaapeloitu?

Tällä hetkellä koko verkosta noin 45% ja säävarman verkon piirissä on 71% prosenttia asiakkaistamme. Kuten sanottu, seuraavaksi kaapelointityö etenee asuinaluille pienjänniteverkkoon.

Paljonko on tavoitekaapelointiasteenne vuoteen 2028 mennessä?

Emme tarkastele tätä kaapelointiasteen näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että saneeraamme verkkoa toimitusvarmaksi (sähkökatkot taajamissa eivät saa kestää yli 6 h, eikä haja-asutusalueilla yli 36 h). Koko verkon toimitusvarmuus koostuu muistakin toimenpiteistä kuin maakaapeloinnista.

Sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimukset eivät missään nimessä vaadi verkon täyskaapelointia. Toimitusvarmuus saavutetaan maakaapeloinnilla, viankorjausresursseilla ja tehokkuudella, automaation hyödyntämisellä, erilaisilla verkonrakenneratkaisuilla kuten mm. rengasyhteyksillä sekä kunnossapidolla, kuten raivauksilla. Toimenpiteet ja tekniset ratkaisut ovat sähkönjakeluyhtiöiden päätettävissä, mutta niitä seurataan Energiavirastolle toimitettavien kehittämissuunnitelmien kautta.

Olette tehneet sähköverkon parannustoimia vuodesta 2012 lähtien. Mitkä ovat olleet näiden vaikutukset sähkökatkoihin ja myrskyissä?

Tammikuun 2019 Aapeli-myrsky osoitti, että verkonparannustoimet (kaapelointi ja raivaustoimentoimenpiteet) alkavat näkyä. Yhä useampi asiakkaamme on säävarman verkon piirissä (2017: 71 %). Taajamissa katkot vähenevät ja kestävät aiempaa lyhyemmän ajan.

Vuosittaisiin vikamääriin vaikuttavat myrskyjen ja luonnonilmiöiden alueellisuus ja voimakkuus.

Valokuidun yhteisrakentaminen

Rakennamme sähköverkkoa yhdessä muiden toimijoiden kanssa silloin, kun se on mahdollista. Tammikuussa 2019 aloitimme yhteistyön Telian kanssa. Sähköverkkojen yhteisrakentaminen on niin ympäristön kuin kansalaistenkin kannalta järkevä vaihtoehto, sillä parhaimmillaan se säästää alueiden asukkaita arkielämää haittaavilta toistuvilta kaivuutöiltä ja ympäristön kuormitus pienenee.

Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin, laajaan tietotekniikan hyödyntämiseen ja varmaan sähkönsaantiin

Yhteisrakentamisella pystymme varmistamaan tämän myös yhä useammalle pientaloalueelle ja aiempaa ympäristöystävällisemmin. 

Valokuitu tuo alueelle nopeimman, jopa 1 000 megabitin nopeudella toimivan internetyhteyden, mikä mahdollistaa parhaat mahdolliset digitaaliset palvelut. Valokuidun avulla alueen asukkaat ja yritykset saavat käyttöönsä esimerkiksi kaikki uudenlaiset internet-, televisio-, video-, viestintä- ja terveyspalvelut. 

Oletko kiinnostunut nykyaikaisesta ja luotettavasta nettiyhteydestä?

Caruna rakentaa Lounais-Suomen alueella yhteistyökumppaninsa Telian kanssa valokuitua. Jos asut tällä alueella, sinun on mahdollista hankkia kiinteä nettiyhteys samalla, kun siirrämme sähköverkkoa maan alle.

Carunan rakentaman nopean valokuituyhteyden myynnistä vastaa Telia. He tulevat kertomaan valokuituliittymän hankinnasta alueilla, joilla valokuitua rakennetaan. Mikäli valokuitu on saatavillasi, saat Telialta kirjeen tai postikortin, jossa kerrotaan asiasta enemmän. 

Valokuituverkon rakentamistyöt suunnittelee Carunan urakoitsija, joka vastaa myös valokuituverkon rakentamisesta ja asentamisesta. Asiakkaan pihalla ja kotona tehtävien rakennustöiden suunnittelun toteuttaa Carunan urakoitsija. 

Mikäli valokuituliittymän hankinta herätti jo nyt kiinnostusta, siirry Avoin kuitu -nettisivulle ja lue lisää.

Kysymyksiä ja vastauksia valokuidusta

Valokuitu voi herättää monenlaisia mietteitä. Olemme alle koonneet muutamia kysymyksiä ja vastauksia avuksesi. Mikäli et löytänyt alla olevista vastausta kysymykseesi, otathan yhteyttä Teliaan!

Tuleeko valokuitu aina, kun Caruna saneeraa sähköverkkoa?

Tämä on tavoite, edellyttäen, että se on taloudellisesti järkevää. Telia ja Caruna arvioivat jokaisen alueen erikseen. Esimerkiksi jos alueella jo on valokuitu, toista päällekkäistä valokuituverkkoa ei kannata rakentaa. Valokuidun rakentaminen riippuu myös alueen asukkaiden kiinnostuksesta. Valokuidun rakentaminen riippuu myös alueen asukkaiden kiinnostuksesta: kokonaista uutta kuituverkkoa ei kannata rakentaa, jos siihen haluaa liittyä vain muutama kotitalous.

Kuka tämän lystin maksaa?

Valokuidusta maksavat vain ne kotitaloudet, jotka päättävät kuituyhteyden hankkia. Kotitaloudet maksavat valokuituyhteydestään heti liittymän valmistuttua liittymismaksun, joka kattaa osan rakentamiskuluista, ja Telia investoi loput. 

Kuituverkon rakentamiskustannukset eivät vaikuta sähkönjakelun hintoihin ja eivät siten tule sähkönjakeluasiakkaiden maksettavaksi.

Teitte yhteistyösopimuksen Telian kanssa, laskeeko vai nostaako tämä asiakkaan kuidusta maksamaa hintaa? Onko tämä asiakkaalle halvempaa?

Kotitaloudet päättävät itse, haluavatko he investoida valokuituliittymään. Jos valokuituliittymää ei haluta tilata tämä ei tietenkään maksa kotitaloudelle yhtään mitään. 

Telia tarjoaa tämän sopimuksen puitteissa tehdyt liittymät edullisemmin kuin ne, jotka Telia toteuttaa yksin, koska Telia asentaa valokuidun samaan aikaan, kun Caruna päivittää sähköverkkoaan. Mikäli kuituliittymän hankkii myöhemmin, Telia rakentaa kuituverkon yksin ja silloin valokuituverkkoon liittymisen kustannukset muodostuvat korkeammiksi.

Mitä kuituliittymä maksaa?

Telia tiedottaa alueen asukkaille hinnasta tarkemmin aina siinä vaiheessa, kun alamme rakentaa uutta sähköverkkoa alueella. Suurin etu lisääntyvästä yhteisrakentamisesta on, että kuitua tulee tätä kautta tarjolle yhä useammalle alueelle ja asukkaalle.

Yhteistyökumppanimme Telia vastaa mielellään lisäkysymyksiin valokuidun hinnoittelusta. Yhteystiedot löydät Telian verkkosivulta.

Miksi kuitu maksaa?

Valokuidun liittymismaksu peritään vain niiltä kotitalouksilta, jotka päättävät liittyä verkkoon. Liittymismaksu kattaa vain osan liittymän todellisista rakentamiskuluista ja operaattorin tarvitsemista laiteinvestoinneista.

Sähköverkkoyhtiö taas perii sähköverkon kehittämisen kustannukset jakelumaksuina. Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalaissa säädetysti sähköverkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton määrää.

Minkälaiset ovat yhteisrakentamisen ympäristövaikutukset?

Carunan ja Telian yhdessä tekemä maakaapelointi parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden muodostumista. Yhteisrakentamisen seurauksena tarvitaan vähemmän työkoneita, työvaiheita ja materiaaleja. Maakaapelointi ja uuden verkon lisääntyvä automaatio vähentävät sähkönjakelun häiriöitä ja kenttätyön tarvetta tulevaisuudessa (mukaan lukien viankorjaus). Tämä kaikki minimoi rakentamisenaikaisia ilmastovaikutuksia
 
Suorana ympäristövaikutuksena maakaapeloinnissa vapautuu maata muuhun käyttöön. Vapautuvia maa-alueita on mahdollista mm. metsittää tai käyttää peltomaana, jolloin ne toimivat tehokkaampina hiilinieluina.

Alentaako tämä sähkön jakelun hinnan korotuspaineita?

Sähkönjakelun kohtuullista tuottoa valvoo Energiavirasto. Hinnanmuodostukseen sekä niin sanottuun sallittuun liikevaihtoon vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi investointimäärät sekä viraston valvontakausille määrittämät yksikköhinnat, korkotaso ja toiminnan operatiiviset kustannukset. Edellisestä johtuen yhteisrakentamisen seurauksena tuleva kustannustehokkuuden parantuminen vaikuttaa sähkön jakelun hintoihin pitkällä aikavälillä.

Lisäksi valokuidun rakentaminen toteutetaan erillisenä Carunan sähkönjakeluliiketoiminnasta.

Lue lisää sähkönjakelun hinnoittelusta.

Miksi minä en saa kuitua, kun naapurikadullani Caruna rakentaa valokuitua?

Kuitu rakennetaan silloin, kun se on taloudellisesti järkevää. Esitetty uusi toimintamalli perustuu sähköverkon ja valokuidun yhteisrakentamiseen. Jos sähköverkko on jo valmiiksi maakaapeloitu, niin yhteisrakentamisen hyötyjä ei tällöin voida saavuttaa. Kuitenkin myös tällaisille alueille Telia tarjoaa valokuidun rakentamista, mikäli alueelta löytyy riittävä määrä kuituliittymistä kiinnostuneita asiakkaita.

Sähkömarkkinalaki vaatii säävarman sähköverkon rakentamisen kaikkialle Suomeen. Tällöin osa sähköverkon maakaapelointiprojekteista saattaa sijaita niin kaukana valokuituverkon solmupisteistä, ettei niihin ole mahdollista rakentaa valokuituyhteyttä.