Yritysvastuun osa-alueet

Vastuullisuus Carunassa

Yritysvastuun osa-alueet

Carunan yritysvastuun osa-alueet

Syrjimättömyys

Carunan toiminnan lähtökohtana on tasapuolisuus asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja palveluita, jotta sähköverkkoon liittyminen ja sähkönkäyttö olisi vaivatonta ja sähkönkulutuksen seuranta ja tehostaminen mahdollista.

Pidämme liiketoiminnassa syntyneet asiakkaan tiedot salassa, emmekä luovuta niitä eteenpäin kolmansille osapuolille. Luovutamme asiakkaamme henkilökohtaisia tietoja vain asiakkaalle itselleen tai hänen valtuuttamalleen osapuolelle.

Regulaatio eli sääntely 

Sähkönsiirtoyhtiöllä on luonnollinen monopoli omalla alueellaan. Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole järkevää eikä kustannustehokasta, että monet yhtiöt rakentaisivat rinnakkaisia sähköverkkoja.

Tämän vuoksi sähköverkkoliiketoiminta on säänneltyä. Sääntelyä tarvitaan, jotta sähkönsiirtohinnat pysyvät kohtuullisina ja sähköverkkoliiketoiminta tehokkaana.

Viranomaiset pyrkivät sääntelyn ja valvonnan avulla löytämään tasapainon kohtuullisten hintojen ja sähkönsiirron laadun välille niin asiakkaan kuin sähkönsiirtoyhtiönkin näkökulmasta.

Sähkömarkkinalaissa sekä eri viranomaisten asetuksissa ja määräyksissä on määritelty sähkönsiirtoyhtiöiden velvollisuudet. Energiamarkkinaviraston valvontamallissa on määritelty myös menetelmät hintojen kohtuullisuuden varmistamiseksi.

Menetelmät sallittujen tulojen laskemiseksi määritellään etukäteen neljän vuoden valvontajaksoksi. Valvontamalli määrittelee jakeluverkonhaltijan kohtuullisen tuottotason kokonaisuudessaan, mutta se ei ota kantaa yksittäisten tariffien kohtuullisuuteen.

Sponsorointiyhteistyö

Sponsorointiyhteistyömme perustana ovat arvomme: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhteistyö ja tuloksellisuus.

Sponsorointitukemme on avointa ja läpinäkyvää. Käsittelemme sponsorointihakemukset tasapuolisesti ja puolueettomasti. Asiakkailta tai omilta työntekijöiltämme tuleviin tukipyyntöihin suhtaudumme kriittisesti.

Emme tue:

  • ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa
  • kohdetta, jolla on suora yhteys liiketoimintaamme tai josta on henkilökohtaista etua työntekijöillemme tai heidän perheenjäsenilleen
  • poliittisia puolueita tai muita poliittisia organisaatioita suoraan tai epäsuorasti tai yksittäisten ehdokkaiden kampanjoita
  • uskonnollisia tai radikaaleja liikkeitä.

Vuosina 2016—2019 pääyhteistyökumppaninamme toimii Suomen Jääkiekkoliitto. Yhteistyöllä haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jääkiekkotoimintaa seuroissa ympäri Suomen sekä nostaa esille seuratoiminnassa arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset.

Caruna Easy Hockey — pelaamista silkasta ilosta!

Merkittävin panostuksemme lasten ja nuorten jääkiekkotoimintaan kaudella 2016—2019 on yhteinen Easy Hockey -hankkeemme Jääkiekkoliiton kanssa. Easy Hockey on tarkoitettu 10—17-vuotiaille matalan kynnyksen harrastustoiminnaksi nuorille, jotka haluavat pelata jääkiekkoa, mutta joilla ei välttämättä ole aikaa tai mahdollisuuksia käydä treeneissä useita kertoja viikossa.

Toiminta alkoi lokakuun 2016 alusta. Lue lisää hankkeesta Jääkiekkoliiton sivuilta.