Sähköverkko

Carunan sähköverkko

Sähkönsiirto

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri polttoaineilla. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta.

Voimalaitoksilta sähkö siirtyy koteihin ja muihin sähkön käyttöpaikkoihin kanta- ja jakeluverkkoa pitkin. Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaa Fingrid Oyj. Kantaverkossa sähkö siirtyy tuottajilta sähkönsiirto- ja teollisuusyrityksille. Sähkönsiirtoyhtiö siirtää sähköä kotitalouksiin ja yrityksille keski- ja pienjännitteisessä jakeluverkossa.

Sähköverkon kehittäminen

Rakennamme sähköverkkoa yhdessä eri toimijoiden, kuten teleoperaattoreiden, kanssa aina, kun mahdollista.

Tutustu yhteisrakentamiseen!

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme verkkoa siten, että se täyttää asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Carunalla on käynnissä vuosikymmenen kestävä verkonparannushanke, jossa viemme sähköverkkoa maan alle säältä suojaan. Olemme sitoutuneet täyttämään sähkömarkkinalain tavoitteet vuoteen 2028 mennessä siten, että pystymme palauttamaan asiakkaille sähköt taajamissa kuudessa tunnissa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa.

Saneeraamme säälle häiriöaltista ja ikääntyvää verkkoa toimitusvarmuuden parantamiseksi. Lisäksi lisäämme verkkoon automatiikkaa, jolla sähköt saadaan palautettua vikatilanteessa nopeammin. Rakennamme myös jatkuvasti uutta sähköverkkoa, jotta voimme liittää uudet asiakkaat verkkoon.

Toteutamme joka vuosi satoja verkonparannushankkeita, joihin voit tutustua kartalla.

Voit lukea lisää investoinneistamme sähköverkkomme parantamiseksi.

Carunan työmaat kartalla

Toteutamme joka vuosi satoja verkonparannushankkeita eri puolilla verkkoaluettamme, jotta voimme parantaa ja vahvistaa sähköverkkoamme.

Klikkaa karttaa ja tutustu missä maakaapeloimme. Jotta pääset tarkastelemaan yksittäistä projektia, lähennä karttaa plus-merkistä. Kartassa näkyvät asiakasmäärät ovat viitteellisiä ja voivat muuttua projektien edetessä. Jos sinulla on kysyttävää kartasta tai projekteistamme, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Anna palautetta →

Anna palautetta työmaasta

Oheisen painikkeen kautta pääset antamaan palautetta työmaistamme. Voit antaa palautetta esimerkiksi työn jäljestä tai työmaan siisteydestä.

Käsittelemme palautteen mahdollisimman pian, jonka jälkeen alueella toimiva urakoitsija on sinuun yhteydessä. Valitse yhteydenottolomakkeella aiheeksi verkonparannustyömaat.

Sähköverkon kunnossapito

Tarkastamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Osana verkon kunnossapitoa hoidamme sähköverkon ympäristöä oksimalla, kaatamalla tai lyhentämällä puita ja muuta kasvustoa.

Havaitsemme raivaustarpeet maasta partioimalla ja ilmasta helikoptereilla. Huomioimme raivaussuunnitelmissa muun muassa myös tulevat maakaapeloinnit, ja siksi samalla alueella ei aina raivata kaikkia ilmalinjoja.

Piha- ja tonttialueiden raivausten yhteydessä huomioimme erityisesti kiinteistöjen omistajat. Kerromme raivauksista verkkosivullamme ja ilmoitamme niistä etukäteen asianosaisille.

Raivauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat maanomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät sijoilleen maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi. Emme jätä raivattua kasvustoa teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Puiden kaadoissa olemme aina yhteydessä kiinteistön omistajaan. Jos haluat kaataa itse puun sähköverkon läheisyydestä, tutustu puiden kaatoa käsitteleviin ohjeisiimme ja sähköverkon suoja-alueen eli johtokadun ohjeellisiin mittoihin eri jännitetasoilla.

Sähköverkon suoja-alueen ohjeelliset mitat

Pienjänniteverkko

Keskijänniteverkko

Suurjänniteverkko