Caruna yrityksenä

Strategia ja arvot

Haluamme edistää liikenteen sähköistymistä, uusiutuvan energiantuotannon lisääntymistä, energiayhteisöjen syntymistä ja asiakkaan osallistamista energiamarkkinaan. 

Ilmastonmuutos ja digitalisaatio mullistavat energia-alaa ja samalla koko yhteiskuntaa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

Visiomme on miljoona tyytyväistä asiakasta

Haluamme kasvaa ja parantaa asiakkaalle tuottamaamme palvelua. Strategiset peruspilarimme ovat asiakaslähtöinen ja tehokas ydinliiketoiminta sekä hyvä yrityskansalaisuus. Nämä rakentavat alustan toimialan edelläkävijyydelle kasvun ja uusien palvelujen kehittämisessä sekä älykkään sähköverkon rakentamisessa.

Sähkön toimitusvarmuus oli 99.98 % vuonna 2018

Asiakaslähtöinen ja tehokas ydinliiketoiminta

Haluamme tehdä asiakkaidemme arjen helpoksi sähkönjakeluun liittyvissä palveluissa, kuten liittymänavauksessa ja siirrossa, energiankulutuksen seurannassa ja laskutukseen liittyvissä muutoksissa tai uusiutuvien energiajärjestelmien liittämisessä verkkoon. Parhaan asiakaskokemuksen tuotamme takaamalla häiriöttömän sähkönjakelun vuorokauden ympäri. Vuonna 2018 investoimme 258,4 miljoonaa euroa sähköverkon rakentamiseen. 

Hyvä yrityskansalaisuus

Käymme aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme rakentaa luottamusta Carunan toimintaa kohtaan ja kehittää yhdessä tulevaisuuden suomalaista sähkönjakelutoimintaa. Osallistumme toimialan sekä etujärjestöjen kehitystyöhön. Kehitämme ja käyttöönotamme uusia palveluita ja toimintamalleja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Järjestämme myös keskustelutilaisuuksia verkonrakentamisprojekteihin tai Carunan toimintaan liittyen, kuten yhdessä Maataloustuottajien Keskusliiton (MTK) ja Omakotiliiton kanssa.

Suomalainen energiajärjestelmä on ison muutoksen edessä.

Tavoitteenamme on olla mukana löytämässä ratkaisuja energiamarkkinan kehittämiseksi asiakaslähtöisempään ja yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan. Vuonna 2018 olimme mukana työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkko-työryhmässä, jossa luotiin suuntaviivoja suomalaiselle energiamurrokselle ja älykkäälle sähköjärjestelmälle.

Kasvu ja uudet palvelut

Kasvulla ja uusilla palveluilla tuemme perustekemistämme muuttuvassa toimintaympäristössä ja edistämme älykkään energiasysteemin kehitystä
Suomessa. Haluamme kasvaa ja olla mukana tuomassa uusia palveluja, joissa meillä on asiantuntemusta.

Näemme sähkönjakeluverkon erinomaisena alustana uusille, vihreille energiaratkaisuille, kuten kuluttajien kysyntäjoustolle ja energiayhteisöille.

Lue lisää Vuosiraportti 2018

Arvot

Toimin asiakkaidemme parhaaksi

 • Tunnistan asiakkaan tarpeet ja teen parhaani täyttääkseni ne
 • Varmistan yhdessä verkostomme kanssa laadukkaan asiakaskokemuksen
 • Olen Carunan ääni ja kasvot
 • Pidän lupaukseni sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille
 • Osaan kertoa toiminnastamme asiakkaalle asiakkaan kielellä

Saan rohkeasti aikaan

 • Haluan kehittyä ja uudistaa työtäni – en pelkää muutosta
 • Otan vastuuta ja teen päätöksiä
 • Asetan riman korkealle ja haluan parantaa suoritustani
 • Onnistumme ja epäonnistumme yhdessä
 • Juhlimme onnistumisia ja opimme kokemastamme
 • Tunnistan riskit ja otan ne huomioon

 

Kehitämme tulevaisuuden suomalaista yhteiskuntaa

 • Huolehdimme verkostamme, joka on yhteiskunnan peruspilari
 • Olemme paikallisia ja helposti lähestyttäviä
 • Luomme mahdollisuuksia muille toimijoille ja koko yhteiskunnalle
 • Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Toimimme läpinäkyvästi ja vastuullisesti
 • Kehitämme verkkoa kokonaisuuden kannalta järkevästi ja pitkäjänteisesti