Arvot ja vastuullisuus

Vastuullisuus

Carunassa vastuullisuus tarkoittaa, että työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.

  • Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin sähkönsiirtoyhtiö, joka tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja omistajilleen.
  • Tarjoamme luotettavan sähköverkon, joka siirtää sähköä turvallisesti luontoarvot huomioiden.
  • Saavutamme visiomme toimimalla eettisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä luotettavien kumppaneidemme kanssa.

Kehitämme toimintaamme ja raportoimme siitä yritysvastuun olennaisiin teemoihin keskittyen. Huomioimme olennaisuusprosessin tulokset myös sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

Syrjimättömyys

Caruna toiminnan lähtökohtana on tasapuolisuus asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja palveluita, jotta sähköverkkoon liittyminen ja sähkönkäyttö olisi vaivatonta ja sähkönkulutuksen seuranta ja tehostaminen mahdollista.

Pidämme liiketoiminnassa syntyneet asiakkaan tiedot salassa, emmekä luovuta niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.  Luovutamme asiakkaamme henkilökohtaisia tietoja vain asiakkaalle itselleen tai hänen valtuuttamalleen osapuolelle.

Meillä on syrjimättömyyden varmentamisohjelma, jonka raportoimme vuosittain sääntelyviranomaiselle ja jonka julkaisemme myös internet-sivuillamme. Voit tutustua raportteihin sivun alareunan liitteissä.

Regulaatio eli sääntely

Sähkönsiirtoyhtiöllä on luonnollinen monopoli omalla alueellaan. Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole järkevää eikä kustannustehokasta, että monet yhtiöt rakentaisivat rinnakkaisia sähköverkkoja.

Tämän vuoksi sähköverkkoliiketoiminta on säänneltyä. Sääntelyä tarvitaan, jotta sähkönsiirtohinnat pysyvät kohtuullisina ja sähköverkkoliiketoiminta tehokkaana.

Viranomaiset pyrkivät sääntelyn ja valvonnan avulla löytämään tasapainon kohtuullisten hintojen ja sähkönsiirron laadun välille niin asiakkaan kuin sähkönsiirtoyhtiönkin näkökulmasta.

Sähkömarkkinalaissa sekä eri viranomaisten asetuksissa ja määräyksissä on määritelty sähkönsiirtoyhtiöiden velvollisuudet. Energiamarkkinaviraston valvontamallissa on määritelty menetelmät kohtuullisten hintojen laskemiseksi.

Menetelmät sallittujen tulojen laskemiseksi määritellään etukäteen aina neljän vuoden valvontajaksoksi. Valvontamalli määrittelee jakeluverkonhaltijan kohtuullisen tuottotason kokonaisuudessaan, mutta se ei ota kantaa yksittäisten tariffien kohtuullisuuteen.

Sponsorointiyhteistyö

Sponsorointiyhteistyömme perustana ovat arvomme: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhteistyö ja tuloksellisuus.

Sponsorointitukemme on avointa ja läpinäkyvää. Käsittelemme sponsorointihakemukset tasapuolisesti ja puolueettomasti. Asiakkailta tai omilta työntekijöiltämme tuleviin tukipyyntöihin suhtaudumme kriittisesti.

Emme tue kohdetta, jolla on suora yhteys liiketoimintaamme tai josta on henkilökohtaista etua työntekijöillemme tai heidän perheenjäsenilleen. Emme myöskään tue ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. Caruna ei tue poliittisia puolueita tai muita poliittisia organisaatioita suoraan tai epäsuorasti, emmekä osallistu yksittäisten ehdokkaiden kampanjoiden rahoittamiseen. Caruna ei myöskään tue uskonnollisia tai radikaaleja liikkeitä.

Vuosina 2016-2019 pääyhteistyökumppaninamme toimii Suomen Jääkiekkoliitto. Yhteistyöllä haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jääkiekkotoimintaa seuroissa ympäri Suomen sekä nostaa esille seuratoiminnassa arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset.

Caruna Easy Hockeypelaamista silkasta ilosta!

Merkittävin panostuksemme lasten ja nuorten jääkiekkotoimintaan kaudella 2016-2019 on yhteinen hankkeemme Jääkiekkoliiton kanssa lasten ja nuorten harrastekiekon järjestelmällisen toiminnan mahdollistamiseksi jääkiekkoseuroissa ympäri Suomen.

Easy Hockey, sponsored by Caruna on suunnattu kaikille 10-17-vuotiaille jääkiekosta kiinnostuneille nuorille, joille jääkiekko on tärkeä harrastus, mutta joilla ei välttämättä ole aikaa tai mahdollisuuksia käydä treeneissä useita kertoja viikossa. Easy Hockeyn ajatuksen ytimessä on rakkaus lajiin. Tutkimukset osoittavat, että lapsia ja nuoria on hyvä kannustaa harrastamaan eri lajeja kattavasti, ja harrastustoiminnan tulisi pyrkiä monipuolisuuteen. Siksi Easy Hockey tarjoaa nuorille mahdollisuuden nauttia pelaamisesta kerran viikossa. Se jättää aikaa muillekin harrastuksille. Toimintaan osallistumisen kynnys on matala, sillä osallistujat tarvitsevat vain luistimet, mailan, ristikollisen kypärän ja kaulasuojan.

Easy Hockey on innostava ja hauska tapa pelata jääkiekkoa silkasta pelaamisen ilosta! Toiminta alkoi lokakuun 2016 alusta. Lue lisää Jääkiekkoliiton sivuilta.