Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n sähköverkon avainlukuja

Carunan vastuulla on noin viidennes Suomen jakeluverkosta

Jakeluyhtiöt vastaavat sähköverkon ylläpidosta ja korjaamisesta sekä uuden verkon rakentamisesta tulevaisuuden tarpeisiin. 

Carunaan kuuluu kaksi erilaista jakeluyhtiötä: pääosin kaupunkimaisissa olosuhteissa toimiva Caruna Espoo Oy (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Joensuun keskusta) ja pääosin haja-asutusalueilla toimiva Caruna Oy (Länsi-Suomi, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Lounais-Suomi, Satakunta, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Koillismaa).

  Caruna Oy Caruna Espoo Oy
Sähköverkon pituus (kilometrejä) 80 250 8 100
Pienjänniteverkon kaapelointiaste (%) 53 77
Keskijänniteverkon kaapelointiaste (%) 67 86
Verkkopituus (metriä/asiakas) 168 36
Kaapelointiaste (%) 57 78
Investoinnit vuonna 2020 / asiakas (euroa) 254,44 95,41

Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n väliset hintaerot johtuvat yleensä verkko-omaisuuden määrän suhteesta asiakasmäärään. Mitä enemmän asiakkaita on jakamassa verkko-omaisuuden arvoa (verkkopituus metri/asiakas), sen pienempi hinta on asiakkaalle. Caruna Espoo Oy:ssä verkko on pitkälti modernisoitu ja verkon kustannuksia on jakamassa useampi kaupunkilainen tiheästi asutulla alueella.

Takaisin hinnoittelusivulle