Caruna osana suomalaista yhteiskuntaa

Sähköverkkoyhtiönä Caruna on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Rakennamme kriittistä infrastruktuuria ja turvaamme Suomen huoltovarmuutta. Suomalaisen yhteiskunnan toimintakyky on riippuvainen sähköverkon toimivuudesta. Kun liikenne sähköistyy ja Suomi digitalisoituu, sähkön merkitys kasvaa. 

Asiakkaamme ovat mukana torjumassa ilmastonmuutosta ja työllistämässä suomalaisia.  

Taloudellinen jalanjälki  

Caruna on tärkeä taloudellinen toimija. Työllistämme suoraan ja välillisesti yli tuhat suomalaisia sekä pääkaupunkiseudulla että haja-asutusalueilla. Lisäksi työllistämme kumppaniyrityksiä ja urakoitsijoita, jotka maksavat veronsa Suomeen.   

Kuulumme Suomen suurimpiin yhteisöveron maksajiin. Keräämme asiakkailtamme sähkö- ja arvonlisäverot, jotka tilitämme valtiolle.  

Suomen sähkönjakeluyhtiöistä me olemme suurin veronmaksaja. Maksamme kaikki veromme Suomeen. 

Investoimme toimivaan sähköverkkoon. Työmme kotimaisuusaste on lähes sata prosenttia. Toimimme kaikessa taloudenpidossamme avoimesti, läpinäkyvästi ja Suomen kirjanpito- ja verolakien mukaisesti.  

Caruna on paikallinen toimija  

Vastuullamme on viidennes Suomen sähkönjakelusta. Haluamme kantaa vastuumme myös paikallisena toimijana. Mahdollistamme yritysten liiketoiminnan ja parannamme kuntien ja kaupunkien kilpailukykyä.  

Käymme jatkuvaa keskustelua kunnan asukkaiden ja yritysten kanssa. Järjestämme tupaillan alueella, jolla alamme rakentamaan sähköverkkoa. 

Carunan asiakkaat ovat mukana torjumassa ilmastonmuutosta 

Haluamme olla mukana Suomen ilmastotavoitteiden toteutumisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa. Kun sähköverkkoja maakaapeloidaan, vapautuu maata hiilinieluksi. Hyödynnämme puretusta materiaalista 95 prosenttia ja otamme huomioon ympäristövaikutukset kaikessa tekemisessämme.  

Kannustamme taloyhtiöitä ottamaan käyttöön aurinkopaneeleja ja sähköautojen latausratkaisuja. Seuraamme hiilijalanjälkeämme aktiivisesti ja pyrimme jatkuvasti parempaan.  

Lue lisää Aurinkoyhteisö-palvelustamme 

Lue lisää ilmastoteoistamme 

Carunalla on vahva yhteistyöverkosto

Asiakkaanamme on noin 80 kuntaa, 90 000 yritystä ja runsaat 600 000 kotia. Asiakkaiden lisäksi teemme yhteistyötä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa. Huolehdimme siitä, että yhteistyö kanssamme on avointa ja ennakoitavaa, ja pidämme kiinni sovituista asioista. Kehitämme yhteistyötämme aktiivisesti ja tapaamme sidosryhmiämme säännöllisesti. 

Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa. Olemme yhteydessä ministeriöihin, Energiavirastoon, Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ja poliittisiin päättäjiin valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Viranomaisille on tärkeää, että toimintamme on vastuullista, läpinäkyvää ja lainmukaista. Kehitämme energiatoimialaa ja tarjoamme ratkaisuja oma-aloitteisesti. Lisäksi haluamme olla aktiivinen toimija lainsäädännön kehittämisessä.  

Toimimme aktiivisina alan järjestöissä. Teemme Carunan liiketoimintaa tunnetuksi ja tarjoamme ratkaisuja. Lisäksi osallistumme alan edunvalvontaan eri elimissä. 

Sähköverkkojen ylläpito on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Vastuullisena toimijana teemme yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen, pelastuslaitosten, poliisin ja puolustusvoimien kanssa. Suomen huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että kunnat ovat varautuneet sähkönsiirron keskeytyksiin ja yhteistyö toimii myös poikkeustilanteissa. 

Kehitämme osaamistamme ja turvallisuuskulttuuriamme jatkuvasti.  

Lue lisää sidosryhmistämme

Sponsoroimme hankkeita, joista välitämme 

Haluamme olla hyvä yrityskansalainen. Toimintaamme kuuluvat myös sponsorointi ja oppilaitosyhteistyö.  

Viime vuosina olemme sponsoroineet paikallisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä hyväntekeväisyysjärjestöjä. Olemme tukeneet Suomen Jääkiekkoliittoa ja Salibandyliittoa ja keränneet urheiluvälineitä lapsille ja nuorille. Olemme tukeneet kummivanhustoimintaa ja järjestäneet verenluovutusta.  

Teemme yhteistyötä suomalaisten, vastuullisten toimijoiden kanssa.  

Lue lisää Carunan sponsoroinnista 

Carunan sertifikaatit 

Olemme saaneet seuraavat sertifikaatit tai muut tunnustukset osoituksena vastuullisesta toiminnasta 

  • ISO 14001 Ympäristöjohtaminen 
  • ISO 45001 Työterveys- ja turvallisuusjohtaminen 
  • ISO 55001 Omaisuudenhallinta 
  • Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokitus 1 – Maailman kärjessä
  • Great Place to work