Sähkönjakelun viat ja häiriöt

Varavoiman käyttö

Varavoiman käyttö sähköverkossa

Varavoiman käytöllä voit turvata sähkönjakelun häiriötilanteessa ja/tai vähentää sähköverkosta tarvittavan enimmäisvirran määrää huippukuormien aikana.

Esimerkiksi kiinteistöihin tai maatiloille voidaan asentaa joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori. Täysin katkeamattoman sähkönsyötön laitteille voi sähkökatkon ja varavoimakoneen käynnistymisen välisenä aikana varmistaa UPS-laitteella.

Liittäessäsi varavoimaa sinun tulee varmistaa, että varavoimalaitteiden asennukset ovat asetusten mukaisia. Väärin kytketty varavoimalaite voi aiheuttaa hengenvaaran kiinteistön asukkaille ja sähköverkkoa korjaavalle henkilöstölle sekä rikkoa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita.

Varavoiman kytkennässä ota huomioon seuraavat seikat:

  • Kaikki varavoimalaitteiden asennukset tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
  • Kaikki laitteet tulee asentaa kiinteistön sähköverkkoon sähkömittarin jälkeen.
  • Viankorjaushenkilöstömme turvallisuuden takia on tärkeää, että varavoiman syöttämä asiakkaan sähköverkko on erotettu verkkoyhtiön jakeluverkosta. Tämän vuoksi varavoimalaitteisto on varustettava kytkimellä, jolla on estetty toiminta rinnan jakeluverkon kanssa.
  • Erotuksen tulee olla riittävä, ja suositeltava menetelmä on kolmiasentoinen vaihtokytkin, joka katkaisee toisen syötön ennen kuin toinen syöttö kytkeytyy.
  • Huom! Pääkytkimen asettaminen 0-asentoon ei ole riittävä erotus. Lisätietoa erotusvaatimuksista ja varavoimakoneen liitämisestä saat urakoitsijaltasi. Määritelmät urakoitsijasi löytää standardista SFS 6000-5-551.6/7 ja ST-kortista ST 52.40.
  • Varasähköjärjestelmän käytön aikana olet itse vastuussa jännitteen laadusta, ja sen varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota laitetta valittaessa.
  • Varavoimakone tulee huoltaa säännöllisesti.

Verkkosähkön kanssa yhtä aikaa käytettävä varavoima

Varavoimalaitteita, joita voidaan käyttää samanaikaisesti normaalin verkkosähkön kanssa, on hyväksytettävä verkkoyhtiössä. Puhutaan usein tahdistuvasta varavoimasta, rinnakkaiskäytöstä tai kaksoissyötöstä. Näitä käytetään muun muassa sähköverkosta tarvittavan enimmäisvirran vähentämiseen suurien kuormien, kuten viljankuivurien käytön aikana. Tahdistuvia varavoimalaitteita koskevat samantyyppiset vaatimukset kuin esimerkiksi vesi- tai tuulivoimaloita. Lisätietoa vaatimuksista löydät omaa sähköntuotantoa esitteleviltä sivuiltamme Tietoa ja ohjeita - Näin tuotat oman sähkösi - Mikrotuotanto / Pientuotanto.