Sähkönjakelun viat ja häiriöt

Sähkökatkot

Siirry häiriökartalle >

Pyrimme mahdollisimman häiriöttömään sähkönjakeluun

Sähkön toimitusvarmuus eli sähkökatkojen määrät ja pituudet on määritelty alan suosituksissa. Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen, mutta aina se ei ole mahdollista.

Jos olet esimerkiksi terveyssyistä riippuvainen jatkuvasta sähkönsaannista, kannattaa kotiin hankkia varasähköjärjestelmä, kuten UPS. Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa harkita oman varasähköjärjestelmän hankkimista. Esimerkiksi maatiloilla kyseeseen voi tulla joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori. Voit lukea lisää varavoimakoneen käytöstä sähköverkossa sivun yläreunan linkistä.

Mistä sähkökatkot johtuvat?

Sähkökatkoja aiheuttavat erityisesti luonnonolosuhteet kuten myrskyt, ukkonen ja puihin kerääntyneet lumikuormat. Myös maankaivutyöt tai pieneläimet voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Toisinaan sähköt joudutaan katkaisemaan suunnitellusti sähköverkon huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Aina sähkökatko ei johdu häiriöstä sähkönjakelussa, vaan sen voi aiheuttaa esimerkiksi asiakkaan palanut sulake tai vika sähkölaitteessa.

Sähköntoimituksen takaisinkytkennän yhteydessä syntyy aina jännitepiikkejä. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit. Laitteet pitää testata tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan.

Lyhyet sähkökatkot eli ns. räpsyt

Räpsyt ovat keskijänniteverkon suojauksesta johtuvia lyhyitä sähkökatkoja, joilla usein estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Vian sattuessa verkon suojausjärjestelmä keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti ja pyrkii palauttamaan sähköt lyhyen ajan jälkeen. Järjestelmä yrittää palautusta alle sekunnissa ja jos vika ei poistu, muutaman minuutin kuluttua uudelleen. Vikaantunut paikka pyritään rajaamaan kytkemällä eri johtohaaroja irti jakeluverkosta ja palauttamalla sähköt verkostoon ilman kyseistä haaraa.  Rajauksen aikana saattaa siksi esiintyä useita lyhyitä ”räpsyjä”.

Räpsyjä aiheuttavat etenkin keväällä ja syksyllä isokokoiset muuttolinnut, ukkonen, tuulen mukana lentävät oksat ja myöhemmin talvella suuret lumikuormat. Automaattisen suojausjärjestelmän avulla vältytään pidemmiltä sähkökatkoilta, sillä suurin osa häiriöistä poistuu sen toiminnan aikana.

Miten vähennämme vikoja

Pitkiä sähkökatkoja aiheuttavia vikoja vähennetään verkoston automatiikalla. Automatiikan havaitessa vian sähköverkossa automatiikka tekee ns. jälleenkytkennän, jolloin sähköt katkeavat hetkeksi ja kytkeytyvät uudelleen päälle. Tällöin katkon kesto minimoidaan alle sekunnista muutamaan minuuttiin.

Pidemmissä keskeytyksissä sähkökatkon pituutta ja laajuutta vähennetään verkkoon asennettujen kauko-ohjattavien laitteiden avulla. Kauko-ohjauksen avulla vika-aluetta voidaan rajata ja palauttaa sähköt mahdollisimman monelle asiakkaalle. Muille asiakkaille sähköt voidaan palauttaa, kun sähköasentaja on korjannut vian.

Video: Katso miten sähköt palautetaan sähkökatkossa