Vihreä sähköverkko tarvitsee energiayhteisöjä ja uusia kulutusjoustomalleja

MEDIATIEDOTE

24.10.2018 klo 10:24
Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen on tärkeä osa vihreän sähköverkon kehityksessä. Viime vuosina omakotitalot sekä yritykset ovat tarttuneet toimeen kiitettävällä tahdilla. Yksi olennainen osapuoli vielä puuttuu: kerrostalot.

Asunto-osakeyhtiön jäsenet voivat yhteistuumin hankkia aurinkopaneelit kerrostalon katolle ja jakaa sähköä jokaisen asunnon tarpeen mukaisesti. Tätä kutsutaan energiayhteisöksi. Tällä hetkellä kerrostaloasujat joutuvat maksamaan siirtomaksua riippumatta siitä, tuleeko kulutettu energia jakeluverkosta vai kiinteistön omasta tuotannosta.

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän keskiviikkona 24.10. julkistama raportti asettaisi kerrostaloasujat samalle viivalle muiden pientuottajien kanssa: jos sähkö ei kulje yleisen jakeluverkon kautta, siitä ei pitäisi maksaa siirtomaksua. Muutos voi edellyttää mittauslaitedirektiivin tai vähintään sen tulkinnan muuttamista.

"Energiayhteisöt ja kiinteistön sisäiset sähköverkot parantavat uusiutuvan energian monipuolista hyödyntämistä sekä kannustavat asiakkaita pohtimaan omaa energiankäyttöään. Nykymääräysten muuttaminen vähentäisi turhia kuluja ja edistäisi vihreän sähkön käytön kasvua", Carunan analyysipäällikkö Lasse Konttinen kannustaa.

Tehomaksu hyvä lisäys asiakkaan valikoimaan - muutakin tarvitaan

Älykkään sähköverkon ansiosta asiakas voi vaikuttaa oman sähkölaskunsa suuruuteen kulutustottumuksiaan muuttamalla. Yksi esitetyistä vaihtoehdoista on tehomaksu, jossa asiakas maksaa tietyllä ajanjaksolla suurimman tuntitehon mukaan. Kaikille malli ei sovi.

"Valtaosalle sähkönkuluttajista nykyinen toimintatapa on toimiva sekä kustannustehokas. Sähköverkon lisäksi kodinkoneet kehittyvät yhä älykkäämmiksi ja kykenevät optimoimaan omaa sähkönkulutustaan itsenäisesti. Tehomaksun tueksi tarvitaan muitakin tapoja luoda joustavuutta energiantuotantoon ja -kulutukseen", Konttinen painottaa.

Energiamarkkinat muovautuvat asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Tulevaisuudessa asiakas toimii aktiivisesti energiamarkkinoilla esimerkiksi tarjoamalla ja ostamalla jousto- sekä reservisähköä itsenäisesti tai, ehkä todennäköisemmin, palveluntarjoajan kautta. Uusien palvelujen kehittämisen ja tarjoamisen tulee olla markkinalähtöistä ja -ehtoista sekä avointa vapaalle kilpailulle.

"Yhdelle suurelle toimijalle keskittämisen sijasta asiakkaan tarpeisiin vastataan nopeimmin laajalla kumppaniverkostolla, jossa jokaisella toimijalla on oma erikoisosaamisensa. Carunan kaltainen jakeluverkonhaltija on luonnollinen kanava tuomaan yhteen asiakkaat ja palveluntarjoajat", Konttinen visioi.

 

Mikä energiayhteisö?

Energiayhteisössä yhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa.

Paikallisen energiayhteisön voivat muodostaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiön jäsenet, joka tuottaa aurinkosähköä itselleen (kiinteistön sisäinen energiayhteisö) tai naapurusto, joilla on yhteinen aurinkovoimala yhden asukkaan pellolla (kiinteistörajat ylittävät energiayhteisö). Yhteistä molemmilla on oma, itsenäinen sähköverkko.

Hajautettu energiayhteisö hyödyntää sähköntuotannossa olemassa olevaa jakelu- ja siirtoverkkoa. Tällöin kuluttaja voi käyttää esimerkiksi kesämökin aurinkopaneelisähköä varsinaisessa asunnossaan.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon