Sähkönsiirtotuotteet

Valitse sähkönsiirtotuote tarpeen ja kulutuksen mukaan

Valitse sähkönsiirtotuote tarpeen ja kulutuksen mukaan

Jotta sähköenergia saadaan tuotantolaitoksesta sähköverkon kautta käyttäjälle, tarvitaan sähköliittymä ja sähkösopimus. Jälkimmäisestä vastaa sähkönmyyntiyritys, liittymästä puolestaan Caruna ja muut sähkönsiirtoyhtiöt. Liittymän lisäksi on valittava oikea sähkönsiirtotuote.

Siirtotuotteella eli tariffilla tarkoitetaan tuotetta, jolla sähkönsiirtoyhtiö laskuttaa sähkön siirtoon liittyvät maksut. Asumismuoto ja valittu lämmityssysteemi ratkaisevat, mikä tuote tarvitaan. Tarjoamme kuluttaja-asiakkaallemme kolme erilaista sähkönsiirtotuotetta: yleissiirron, yösiirron ja kausisiirron:

”Yleissiirto soveltuu kerrostalo- ja rivitaloasuntoihin, kesämökkeihin, ja ylipäätään asuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä,” selventää vanhempi asiantuntija Matti Halkilahti.

Yösiirron hinta vaihtelee päivittäin. Jos talossa käytetään esimerkiksi varaavaa lattialämmitystä, rakennusta on halvempi lämmittää yöllä. Kausisiirtotuote puolestaan tarjoaa asiakkaalle huhtikuusta lokakuuhun edullisemman hinnan, lisäksi talvella hyödynnetään yöajan halvempia aikoja.

”Kausisiirtotuote sopii esimerkiksi suoralle sähkölämmityskohteelle ja erityisesti silloin, jos talviaikana voi hyödyntää muita lämmitystapoja kuten takkaa,” Halkilahti neuvoo.

Muuttaja, muista nämä

Sähkönsiirtotuotetta on joskus tarve vaihtaa, kun sähkön kulutus nousee tai laskee. Tuotteen voi muuttaa, kun edellistä on käyttänyt vähintään vuoden. Muutos on asiakkaalle ilmainen. Tarjoamme myös tilapäissiirtotuotteen lyhyen ajanjakson tarpeisiin.

Kun on vaihtamassa kotia, sähkönmyyjään pitää olla yhteydessä kahta viikkoa ennen muuttoa. Sähkönmyyjäyritys kertoo muutoksista myös sähköverkkoyhtiölle, kuten Carunalle.

”Kannattaa muistaa, että sähkösopimusta ei voi solmia takautuvasti, vaan asia pitää hoitaa etukäteen. Käyttöpaikkanumero viimeisimmältä laskulta on hyvä olla käsillä, kun soittaa sähkönmyyjälle,” Halkilahti vinkkaa.

Jos olet ostamassa omakotitaloa, kannattaa varmistaa, että esimerkiksi kiinteistön kauppakirjassa on maininta liittymän omistuksen siirtymisestä, sillä se on ilmoitettava sähköverkkoyhtiöön. Liittymissopimusta ei voida siirtää, jos sähkönsiirtoyhtiöllä on vielä saatavia edelliseltä omistajalta. Uudiskohteessa tarvitaan myös liittymissopimus.

Mistä asiakas maksaa sähkönsiirtohinnassa?

Sähkönsiirto on liiketoimintana säädeltyä monopolitoimintaa. Energiavirasto myöntää sähköverkkoluvat ja sähkömarkkinalaki säätelee sähköverkkoyhtiöiden toimintaa.

”Sähkönsiirron toimintavarmuuden ylläpito ja kehittäminen edellyttää luotettavan ja kattavan sähköverkon rakentamista. Investoinnit ovat suuria, ja toimintaan sitoutuvalle pääomalle saa kohtuullisen tuoton. Meidän toimintamme lähtökohta on, että asiakkaamme saavat sähköä luotettavasti ja heidän kannaltaan kustannustehokkaaseen hintaan,” Halkilahti sanoo.

Sähkönsiirron hinta muodostuu monesta eri osasta. Siihen kuuluvat mm. sähköenergian siirto tuotantolaitoksilta käyttäjille sekä toimitusvarmuuden takaaminen eli sähköverkon kunnossapito ja rakentaminen, vikapäivystys ja vikojen korjaus. Lisäksi vastaamme sähkön kulutuksen mittaamisesta ja tietojen välittämisestä sähkönmyyjäyrityksille.

”Sähkönsiirtoyritystä ei voi kilpailuttaa, sillä kansantaloudellisesti on kannattamatonta rakentaa useampia jakeluverkkoja samalle alueelle. Viranomainen valvoo tuottotasoa ja julkaisee tiedot valvontamenetelmän määreistä etukäteen. Hinnoittelumme seuraa näitä asetettuja raameja. Kannattaa myös huomioida, että sähköverkko on aina toimintavalmiudessa, vaikkei sähköä käyttäisi ollenkaan. Kun kullakin maantieteellisellä alueella on vain yksi vastuullinen verkkoyhtiö, on sillä myös liittämisvelvollisuus alueellaan. Tällä taataan kaikille pääsy sähköverkkoon, myös esimerkiksi harvaanasutuilla alueilla,” Halkilahti toteaa.
 

VINKKI: Jos tiedät jo, mihin sähkönsiirtotuotteeseen haluat vaihtaa olemassa olevan tuotteesi, teet sen helposti klikkaamalla sivun alaosasta löytyvää Siirtotuotteen muutos -linkkiä.

Mikä on sähköliittymä?
Sähköliittymällä tarkoitetaan oikeutta liittyä sähköverkkoon. Liittymä on tietty yksilöity paikka, mistä liittyminen konkreettisesti tapahtuu. Asiakas tilaa liittymän ja maksaa liittymismaksun.

Mikä on sähkösopimus?
Sähkösopimus solmitaan asiakkaan ja sähkönmyyjän välillä. Asiakas valitsee itse sähkönmyyjän, jolta sähköenergian haluaa ostaa. Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakastiedot verkkoyhtiölle ja tarvittava verkkopalvelusopimus hoituu tätä kautta.

 

Lue lisää aiheesta