Caruna sähköverkko

Tiesitkö tämän sähköstä? - Vastaukset kolmeen kiperään kysymykseen!

Tiesitkö tämän sähköstä? - Vastaukset kolmeen kiperään kysymykseen!

Miksi lintu voi istua sähköjohdolla vahingoittumatta mutta ihminen ei? Miksi sähkö siirtyy? Mistä yllättävät sähkönsiirtopiikit johtuvat. Tässä artikkelissa saat vastauksen näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin!

1. Miksi lintu voi istua sähköjohdolla vahingoittumatta mutta ihminen ei?

Usein pikkulintuja näkee istumassa suurjännitejohdolla tyytyväisinä ilman sähköiskun vaaraa. Syy on yksinkertainen: jotta sähkövirta vahingoittaisi lintua, sen pitäisi kulkea linnun läpi ja synnyttää virtapiiri. Pikkulinnun pienen koon takia näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä lintu ei pysty samaan aikaan koskettamaan muita sähkölähteitä, kuten toista johtoa tai maata. Jännite-eroa ei siis synny, vaan lintu on samassa sähkömagneettisessa kentässä sähköjohdon kanssa.

Jos kyseessä on kuitenkin pikkulintua kookkaampi lintu, kuten kotka – tai jopa ihminen – tilanne on vaarallisempi. Kotka tai ihminen ei kokonsa vuoksi todennäköisesti pysy täysin yhden ainoan suurjännitejohdon päällä, vaan koskettaa myös jotakin toista jännitelähdettä. Linnun siipi voi esimerkiksi koskettaa toista johtoa tai ihmisen jalka maata. Tällaisessa tilanteessa muodostuu virtapiiri, jonka läpi kulkeutuva jännite-ero voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kuolettavan sähköiskun.

2. Miksi sähkö siirtyy?

Sähkö syntyy varautuneiden hiukkasten eli elektronien liikkeestä. Kun sähköä johdetaan sähköjohtimeen ja sille avataan kulkureitti, se alkaa siirtyä eteenpäin. Sähköjohtimet ovat yleensä alumiinia tai kuparia, sillä nämä metallit johtavat sähköä hyvin. Muovi tai posliini sen sijaan estävät sähkön siirtymisen. Siksi niitä käytetäänkin esimerkiksi eristeissä ja eristimissä.

Sähköverkko toimii siirtotienä eli laajana kulkureittinä sähkölle. Verkko koostuu maakaapelista, ilmajohdoista ja erilaisista sähköverkon komponenteista, ja sen avulla sähköä voidaan siirtää pitkiäkin matkoja. Se onkin tarpeen, sillä ennen saapumistaan tavallisen kuluttajan käyttämään pistorasiaan sähkö taittaa todella pitkän matkan useiden verkkojen, muuntamoiden, rakennelmien, johtojen, mittareiden ja sulakkeiden läpi.

3. Mistä yllättävät sähkönsiirtopiikit johtuvat?

Sähkönverkon kuormitus vaihtelee vuoden- ja vuorokaudenajoittain sen mukaan, paljonko ja missä päin sähköverkkoa sähköä käytetään.

Sähkönsiirtopiikkejä voi syntyä, kun verkon kuormitus nousee erityisen suureksi. Näin voi käydä esimerkiksi talvisaikaan kovilla ja pitkäkestoisilla pakkasjaksoilla, kun sekä teollisuuden pyörät pyörivät että sähkölämmityksen kulutus on huipussaan. Hetkellisiä siirtopiikkejä voi syntyä myös silloin, jos useampia tai suuritehoisia energiantuotantolaitoksia ja sähköverkkoyhteyksiä on huollettavana tai muutoin poissa käytöstä.

Yllättävissä tilanteissa sähkön saanti turvataan hyödyntämällä valtakunnallisia ja Pohjoismaiden välisiä siirtoyhteyksiä. Myös tehoreserviä voidaan käynnistää tarvittaessa nopeasti paikkaamaan syntynyttä energiatarvetta – ääritapauksissa sen avulla voidaan tasata poikkeuksellinen kulutushuippu. Jos tarvittaisiin rajoitustoimenpiteitä, Suomen kantaverkkoyhtiöillä on olemassa suunnitelmat, joita noudatetaan tarvittaessa myös sähkönjakeluyhtiöissä. Tällaiset keinot ovat kuitenkin erittäin harvinaisia, ja niihin turvaudutaan vain silloin, kun muita keinoja ei ole.

Lue lisää aiheesta