Uutishuone

Seinäjoki-Jurvan voimajohto sai vuoden Hyvä YVA -palkinnon

Seinäjoki-Jurvan voimajohto sai vuoden Hyvä YVA -palkinnon

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on estää ja vähentää hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Yva ry palkitsee vuosittain ansiokkaita vaikutusarviointeja. Palkinto jaettiin YVA-päivillä Helsingissä 21.3.2019.

Palkinnon kävi Carunan puolesta hakemassa projektin projektipäällikkö Jori Tervo, suurjännitteisestä jakeluverkkotiimistä.

"Opin itsekin prosessissa miten tärkeää vuorovaikutus ja viestintä tällaisissa hankkeissa on. Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet paljon vuorovaikutukseen maanomistajien ja paikallisten ihmisten kanssa", projektipäällikkö Jori Tervo toteaa.  

Palkinnon perustelut - selkeä ja kattava arviointi

Palkinnon perusteluina YVA ry:n palkintoraati mainitsee, että arviointimenettelyssä on tunnistettu hankkeen kannalta keskeiset ja merkittävät ympäristövaikutukset. Vaikutusten selvittämisen perusteeksi on hankittu riittävät tiedot ympäristön nykytilasta ja tarkasteltavasta vaikutusalueesta.

Erityismaininnan ansaitsee arviointimenettelyn aikainen dynaaminen suunnittelu. YVA-menettelyn aikana saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella molempia vaihtoehtoisia reittejä on kehitetty.

Voimajohtoreitin valinta on aina monen tekijän kompromissi. Reittien esisuunnittelussa on pyritty huomioimaan tekijöitä mahdollisimman tasapuolisesti. Suunnittelemme ja rakennamme voimajohtoreittejä 50-100 vuodeksi, joten toiminnan on oltava vastuullista ja kestävää.

Yva ry 
Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat YVA-alan vuotuisen päätapahtuman YVA-päivän järjestäminen sekä päivän yhteydessä jaettavat Hyvä YVA ja Hyvä SOVA -palkinnot. Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta http://www.yvary.fi  Lisätietoja Hyvä YVA ja Hyvä SOVA -palkinnoista (palkintosäännöt ja aiemmat palkitut) http://www.yvary.fi/yva-palkinto/

 

 

Lue lisää aiheesta