Sähköpylväiden poistaminen pelloilta vähentää torjunta-aineiden käyttöä

ARTIKKELI

08.08.2019 klo 08:00
Kyrön ja Äetsän maanviljelijät ovat innoissaan ilmajohtojen siirtyessä maan alle. Pellolla ajaminen on sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun isojen koneiden ei tarvitse kiertää pylväitä. Yhden maanviljelijän pellolta lähtee jopa 40 pylvästä. Aikaa ja vaivaa säästyy kymmeniltä maanviljelijöiltä, ja maisemakin palaa ennalleen.

Ympäristöystävällinen rakentaminen onnistuu hyvän maankäytön ja rakenteiden suunnittelun, kestävien materiaalien valinnan, eri toimijoiden yhteisrakentamisen ja purettavan sähköverkon kierrätyksen avulla.

- Sähkönjakelun turvallisuus ja luonnon huomiointi on meille tärkeää. Maakaapeliverkko on lähtökohtaisesti ilmajohtoverkkoa turvallisempaa. Esimerkiksi Kyrön poistetut pylväät tuottavat energiaa, kun ne poltetaan ongelmajätteenä. Alumiinijohdot viedään metallinkeräykseen ja siitä edelleen uudelleenkäytettäväksi metallina, kertoo Carunan HSE-päällikkö Piia Häkkinen.

Sähköpylväiden poistaminen pelloilta vähentää myös torjunta-aineiden käyttöä maanviljelyssä. Jokaisen pellolla sijaitsevan pylvään juurella kasvaa nimittäin rikkaruohoja, joiden siemenet levittäytyvät viljelmille. Nyt Kyrössä vapautuu peltoalaa viljelyyn ja rikkaruohojen siemenpesäkkeet pysyvät loitommalla.

Johtokatujen poistuessa maisema ja metsä palaavat ennalleen

Asukkaita kiinnostaa usein esteettisyys, eli miten maisema muuttuu pylväiden tai kaivamisen myötä ja miten työt vaikuttavat heidän arkeensa. Keskusteluissa liikkuvan asukaspalvelun kanssa kyröläiset ovat olleet pylväiden poistamisesta innoissaan.

Jatkossa ilmajohdot eivät rajoita maanomistajien metsänhoitotoimenpiteitä. Kun pylväät ja 10 metriä leveä johtokatu poistuu metsästä, on metsänomistajalla nopeasti useita lisähehtaareja metsänkasvatukseen.

- Ilmajohdoilla on toki oma roolinsa luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin tukemisessa. Johtokadut ylläpitävät niitynomaisia olosuhteita, joilla tietyt uhanalaiset niittylajit viihtyvät. Ja olemme me saaneet yksittäisiä palautteita, joissa koetaan ilmajohtojen poistumisen pilaavan tutun maiseman, Piia nauraa.

Muuntamoiden öljyvuodot kuriin

Myös muuntamoiden uusiminen on tärkeää ympäristön kannalta. Jopa pari sataa litraa öljyä sisältävät muuntajat rakennettiin aiemmin tyypillisesti pylväisiin. Pylväsmuuntamoista puuttuvat öljynkeruualtaat, jotka estäisivät öljyvuodon maahan muuntajan rikkoontuessa. Kyröstä poistuu nyt useita pylväsmuuntamoita pylväiden purun myötä, mikä pienentää öljyvuodon riskin minimaaliseksi.

- Vuosina 2016–2018 olemme poistaneet valtakunnanlaajuisesti lähes 1 000 pylväsmuuntamoa pohjavesialueilta ja tavoitteena on saada työ päätökseen vuoden 2019 aikana, toteaa Piia.

Yhteisrakentaminen säästää asukkaiden hermoja ja vähentää jätettä

Espoon alueella uusittiin samanaikaisesti katua, sähköverkkoa, vesihuoltoa, kaukolämpöverkkoa, televerkkoa ja katuvaloverkkoa. Hyvällä suunnittelulla katu jouduttiin kaivamaan auki vain kerran. Yhteisrakentaminen säästää paitsi asukkaiden hermoja myös luontoa, kun maa-aines vaihdetaan vain kerran ja yksi asfaltointi kaikkien töiden valmistuttua riittää. Ilman yhteistyötä syntyisi huomattavasti enemmän jätettä, kun asfaltti pitäisi purkaa moneen otteeseen ja joka kerta lisätä uutta tilalle.

- Haluamme minimoida rakentamisesta aiheutuvat haitat ja siksi pyrimme ajoittamaan työt siten, että sähköverkko suunnitellaan yhdessä muun kunnallisteknisen rakentamisen kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkojen, vesihuoltoverkon ja kaukolämpöverkon kanssa, Piia kertoo.

Mitä lähempänä koteja rakennetaan, sitä nopeammin ja laadukkaammin rakentamisen jäljet pitää entisöidä. Kaapelityön tyypillinen elinkaari on kaksi vuotta siten, että kaivaminen tapahtuu keväästä syksyyn ja purkutyö talven aikana. Mutta jos esimerkiksi kaivetaan jonkun pihalla, pitää nurmikko ja maasto palauttaa ennalleen nopeasti kaivamisen jälkeen.

Faktaa Carunan sähköverkkojen rakentamisesta 2019:

  • vapautimme maa- ja metsätalouskäyttöön 3 500 ha maata
  • vähensimme ilmajohtoja noin 4 000 km
  • purimme noin 3 000 tonnia sähköpylväitä
  • poistimme noin 230 pylväsmuuntamoa pohjavesialueilta

Lue lisää Carunan vuosiraportista

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon