Sähkönjakelun luotettavuus paranee lähivuosina entisestään noin 30 000 asiakkaalla Lounais-Suomessa ja Satakunnan taajama-alueilla

Sähkönjakelun luotettavuus paranee lähivuosina entisestään noin 30 000 asiakkaalla Lounais-Suomessa ja Satakunnan taajama-alueilla

Caruna on siirtymässä säävarman sähköverkon varmistamisen seuraavaan vaiheeseen eli pienjänniteverkon maakaapelointiin taajama-alueilla. Työt aloitetaan maakaapeloimalla Lounais-Suomen ja Satakunnan taajama-alueet. Verkonparannushankkeen yhteistyökumppani on nyt valittu, ja seuraavan neljän vuoden aikana verkkoja uudistetaan ja parannetaan Eltel Networks Oy:n kanssa.

Caruna jatkaa sähköverkon uudistamista ja toimitusvarmuuden parantamista Lounais-Suomen ja Satakunnan alueella. Nyt alkava verkonparannushanke on ensimmäinen laatuaan ja tulee parantamaan alueen noin 30 000 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta. Hankkeen aikana pyritään rakentamaan mahdollisimman paljon yhtä aikaa sekä sähkö-, katuvalo- että kuituverkkoja, jotta asiakkaille koituisi mahdollisimman vähän haittaa ja alueiden saneeraukset hoidettaisiin kerralla kuntoon.

Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan noin 25 miljoonaa euroa. Sopimuskauden kesto yhteistyökumppanin kanssa on neljä vuotta, minkä aikana noin 900 kilometriä ilmajohtoa vaihdetaan säävarmaan maakaapeliin. Pienjännitteistä verkkoa rakennetaan 700 kilometriä ja keskijännitteistä 200 kilometriä. Keskijänniteverkko, jonka jännite on 20 kilovolttia (kV) siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. Pienjänniteverkko (0,4 kV) liittää kotitaloudet sähkönjakeluhtiön jakeluverkkoon.

”Nyt rakennettava verkko suunnitellaan niin, että se palvelee seuraavien vuosikymmenten ajan myös sähköautoilijoita ja uusiutuvan energian pientuottajia”, Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toteaa.

Rakennustyöt käynnistyvät 2019

Hankkeen suunnittelu aloitetaan tänä syksynä ja rakentaminen aloitetaan näillä näkymin 2019 keväällä. Rakentamisen pääpaino on pienjänniteverkon maakaapeloinnissa. Verkkoja siirretään maan alle suojaan, joten myrskyjen ja lumen aiheuttamat sähkökatkot vähenevät tulevina vuosina.

Sähköverkon rakenteellisia ja teknisiä ominaisuuksia parannetaan. Vikatilanteissa vika pystytään rajaamaan ja sähköt palauttamaan nopeasti verkoston vahingoittumattomiin osiin.

Lue lisää aiheesta