Sähkön päivää vietetään jälleen 23.1.

UUTINEN

23.01.2018 klo 08:00
Suomessa vietetään jo kolmatta kertaa yhteispohjoismaista sähkön päivää. Päivä muistuttaa, kuinka suuri merkitys sähköllä on hyvinvoinnillemme.

El är en osynlig nödvändighetsvara vars betydelse framhävs i synnerhet under vintern. I Finland har vi en god leveranssäkerhet av el, och Caruna ökar konstant leveranssäkerheten på sina egna nätområden genom att gräva ner ellinjer under marken där de är i skydd för storm och andra kraftiga väderfenomen. Därtill röjer Caruna trädbestånd i närheten av luftledningar och ökar automatik i elnätet för att trygga en god elförsörjning i vårt land.

Det intelligenta elnätet kommer i framtiden att trygga en allt mer effektiv användning av el och en allt mer decentraliserad produktion av el. Konsumenten kan redan nu själv vara med om att producera sin egen el, och därmed påverka den egna elförbrukningen allt bättre. Tack vare elektrifieringen och intelligenta hushållsmaskiner kan man öka trygghet, spara energi och underlätta vardagen för åldringar som sköter sina dagliga sysslor.

Caruna bygger ut sitt nät även för att stöda förändringar i energisystemet samt en ökning av decentraliserad elproduktion. Därtill erbjuder Caruna sina kunder både kundservice och rådgivning bl.a. i frågor om energibesparing, solel och ibruktagning av småskalig produktion av el.

Temat för i år är elektrifieringen av trafiken

I år har Elens dag som sitt tema att lyfta fram elektrifieringen av trafiken. Det att elektrifieringen av trafiken blir allt vanligare påverkar avsevärt kampen mot klimatförändringar samtidigt som fenomenet har en positiv inverkan på människors hälsa och naturens välmående.

Elbilar har vare sig partikel- eller kvävedioxidutsläpp. En ökad luftkvalitet har en positiv inverkan på vår hälsa eftersom partikelutsläpp har ett samband med luftvägssjukdomar. Elektrifieringen av trafiken minskar även på bullernivån i städer.

Utöver dessa fördelar är det dessutom billigare att köra elbil än bilar som kör på bränsle. El kostar omkring två euro per hundra körkilometer. I nuläget är en elbil fortfarande dyrare än en traditionell bil med bränslemotor men skillnaderna i prisnivåerna utjämnas i rask takt.

Följ med kampanj för Elens dag och delta i dialogen på TwitterFacebook och Instagram med hashtaggen #elensdag #positivenergi.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon