Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee aikataulussa ja parantaa asiakkaiden sähkönjakelun luotettavuutta

MEDIATIEDOTE

06.09.2019 klo 11:00
Carunan hankkeet säävarman sähköverkon rakentamiseksi etenivät suunnitellusti konsernin verkkoalueilla eri puolilla maata. Investoinneilla parannettiin noin 13 000 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta korvaamalla vanhaa sähköverkkoa maakaapeleilla, lisäämällä verkostoautomaatiota sekä raivaamalla puustoa ilmajohtojen läheisyydestä. Tammi-kesäkuun aikana sähköverkkoa rakennettiin maan alle säältä suojaan noin 1 750 kilometriä ja sähköverkon kaapelointiaste nousi 56 prosenttiin.

Sähkön toimitusvarmuusaste oli 99,99 % (99,98 %). Eniten sähkönjakelun keskeytyksiä aiheutui tammikuun Aapeli-myrskystä, jolloin sähköt olivat poissa samanaikaisesti enimmillään 28 900 asiakkaalta. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät investoinnit vähentävät ja lyhentävät vikojen korjausaikoja. Tapani-myrskyssä vuonna 2011 sähköt olivat samanaikaisesti pois yli 200 000 Carunan asiakkaalta, ja vuorokauden jälkeen vielä yli 100 000 asiakasta oli ilman sähköjä.

Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä aleni lämpimän alkuvuoden takia hieman ja oli jakeluverkossa 5,0 (5,2) TWh ja suurjännitteisessä jakeluverkossa 1,4 (1,5) TWh.

Konsernin liikevaihto oli 240,6 (230,5) MEUR, jossa on kasvua 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportointikauden voitto oli 10,9 (tappio -6,8) MEUR. Investoinnit sähköverkkoon olivat 80,3 (127,8) MEUR, mikä on 33 % liikevaihdosta.

"Maakaapelointi ja muut toimet säävarman sähkönjakelun turvaamiseksi asiakkaille alkavat tuottaa tulosta ja olemme lainsäätäjän verkkoyhtiöille antamassa aikataulussa sähkön toimitusvarmuusvelvoitteen täyttämiseksi. Erityisesti Caruna Oy:n verkkoalue kattaa myös harvaanasuttuja alueita, joiden sähkönjakelun häiriöttömyys riittävän varmaksi muulla tavoin kuin maakaapeloinnilla on kustannustehokkaampaa. Selvitämme parhaillaan vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja, joilla toimitusvarmuudelle asetetut säädökset toteutuisivat maakaapelointia edullisemmin”, sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Uusia, sähköisiä palveluja asiakkaille

Caruna lanseerasi tammi-kesäkuussa asiakkailleen useita, sähköistä asiointia helpottavia palveluja, kuten mobiilisovellus Caruna+:n, josta asiakas voi katsella energiankulutustaan, sopimus- ja laskutustietojaan. Toukokuussa lanseerattiin sähköinen Caruna Markkinapaikka -palvelu, jossa asiakas voi tutustua aurinkopaneelitoimittajien palveluvalikoimiin, vertailla tuote- ja hintatietoja sekä valita itselleen sopivimman paneelitoimittajan. Tällä hetkellä Markkinapaikassa on mukana yli 20 aurinkosähkökumppania. Palvelua on tarkoitus laajentaa kattamaan esimerkiksi sähköautojen latausratkaisut.

Sähkön pientuottajien määrä Carunan verkossa oli tammi-kesäkuussa vahvassa kasvussa ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla Carunan verkkoihin kytkettiin 1 100 uutta aurinkosähkön tuottajaa (745). Kauden lopussa pientuottajia oli yhteensä jo 5 200 (3 100).

Sähkö- ja valokuituverkkojen yhteisrakentaminen käyntiin

Caruna ja Telia julkistivat alkuvuodesta sopimuksen yhteistyöstä, jossa sähkökaapelien lisäksi maahan asennetaan samassa yhteydessä valokuituverkko. Suunnittelutyöt ensimmäisissä yhteisrakentamiskohteissa Ruskolla ja Raisiossa Lounais-Suomessa käynnistyivät keväällä ja verkkojen rakentaminen alkoi loppukesästä.  Sähkö- ja valokuituverkkojen yhteisrakentaminen on ensimmäinen näin laajasti tehtävä yhteistyöhanke Suomessa.

Yhteenveto avainluvuista ajalta 1.1.-30.6.2019 (1.1.-30.6.2018)

MEUR tai kuten merkitty H1-2019 H1-2018 2018
Liikevaihto 240,6 230,5 454,1
Raportointikauden voitto/tappio 10,9 -6,8 18,5
Yhteisövero 6,3 4,3 10,3
Investoinnit 80,3 127,8 258,4
Rahavirta investointien jälkeen 2,9 -45,6 -132,6
Asiakkaita 686 000 676 000 683 000
Verkon kaapelointiaste, (%) 56 48 52
Aurinkosähkön pientuottajia verkkoalueella 5 200 3 100 4 100
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen keskeytysaika
asiakasta kohden (SAIDI), (min)
52 51 103
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys
asiakasta kohden (SAIFI), (kpl)
0,78 0,88 1,9
Sähkön toimitusvarmuusaste, (%) 99,99 99,98 99,98
Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon