Uutishuone

Professori Partasen raportti suosittaa toimenpiteitä sähkönjakelun hinnankorotuspaineiden pienentämiseksi

Professori Partasen raportti suosittaa toimenpiteitä sähkönjakelun hinnankorotuspaineiden pienentämiseksi

Tänään julkistettu professori Jarmo Partasen raportti pureutuu sekä sähkönjakelun siirtohintojen korotuksiin että sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Raportin toimenpidesuositukset vastaavat paljon keskustelua herättäneisiin kysymyksiin.

Professori Partanen sai toukokuussa toimeksiannon asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselta selvittää sähkönjakeluverkkojen siirtohintojen korotuksia, näiden syitä ja alueellista kohdentumista sekä jakeluverkkoyhtiöiden vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimitusvarmuudelle asetetut tavoitteet.

”On hyvä, että selvitys tehtiin. Raportissa on hyviä toimenpidesuosituksia ja toivon niiden johtavan konkreettisiin toimiin sähköjärjestelmän kehittämiseksi”, Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toteaa.

Asiakkailta perittävät maksut tulisi voida jaksottaa nykyistä pidemmälle aikavälille

Sähkönjakelun laadun parantamisella on raportinkin mukaan iso kustannusvaikutus asiakkaille. Sähkönjakeluyhtiöt investoivat raportin mukaan noin 9,6 miljardia euroa sähköverkkoihinsa vuoteen 2028 mennessä. Yhtenä toimenpidesuosituksena raportti esittää, että investoinneista asiakkaille aiheutuvat kustannusvaikutukset tasataan nykyistä pidemmälle aikavälille.

Yhteisrakentaminen vauhdittaa myös valokuituverkon laajentumista

Partanen nostaa raportissaan esille myös yhteisrakentamisen tärkeyden. Jos Suomesta halutaan tietoliikenneverkkojen kärkimaa, on tärkeää lisätä valokuiturakentamista. Raportti ehdottaa lakisääteistä vaadetta kuiturakentamisen toteuttamiseen koordinoidusti yhdessä sähköverkkojen rakentamisen kanssa, riittävän suurina kokonaisuuksina ja kaikkialla Suomessa. Tämä alentaisi sekä kuitu- että sähköverkkojen investointikustannuksia ja vähentäisi asennustöistä asiakkaille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

”Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet asuinpaikasta riippumatta ovat kansallisen kilpailukyvyn edellytys. Toimintavarmimmat ja nopeimmat kiinteät yhteydet toteutetaan valokuidulla, mutta tällä hetkellä Suomi on valokuituyhteyksissä selvästi muuta Eurooppaa jäljessä. Sähköverkon maakaapelointi mahdollistaa tietoliikenneverkkojen rakentamiseen samassa yhteydessä”, Yli-Kyyny muistuttaa.

Kustannuksia voidaan pienentää uutta teknologiaa hyödyntämällä

Raportti esittää sähköverkon vahvistamiseksi myös muita vaihtoehtoja kuin maakaapeloinnin. Partasen mukaan verkkoyhtiöillä tulisi olla mahdollisuus käyttää verkossa erilaisia sähkön varastointikeinoja, kuten akkuja. Häiriötilanteissa voitaisiin ostaa käyttövarmuutta sellaisilta asiakkailta, joilla on omaa sähköntuotantoa.

Carunalla on kaksi hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivaa verkkoyhtiötä

Suomessa on yhteensä yli 70 verkkoyhtiötä, jotka toimivat hyvin erilaisissa olosuhteissa. Kaupunkiyhtiölle on tyypillistä, että sillä on vähän verkkoa yhtä asiakasta kohden, maltilliset investointitarpeet ja pitkälti maakaapeloitu jakeluverkko. Haja-asutusalueilla toimiville verkkoyhtiöille on tyypillistä, että niillä on paljon rakennettavaa ja ylläpidettävää verkkoa asiakasta kohden ja matala maakaapelointiaste.

Carunalla on kaksi verkkoyhtiötä, jotka eroavat toisistaan merkittävästi: kaupunkiyhtiö Caruna Espoo Oy sekä haja-asutusalueilla toimiva Caruna Oy. Caruna Espoo Oy:llä on sähkön jakeluverkkoa 38 metriä per asiakas (yhteensä 8 000 km verkkoa) ja Caruna Oy:llä 167 metriä per asiakas (yhteensä 78 000 km verkkoa).

Caruna Espoo Oy:n siirtohinnat kuuluvat maan halvimpaan viidekseen. Caruna Oy:n verkkoalueen asiakkailla siirtohinnat sijoittuvat 10 kalleimman yhtiön joukkoon asiakasryhmästä riippuen.

Kaikkien verkkoyhtiöiden jakeluhinnat ovat julkista tietoa ja ne löytyvät Energiaviraston sivulta.

Linkki professori Partasen raporttiin.