Uutishuone

Oulujoen alueella parannetaan Suomen sähkönsiirtoverkkoa

Oulujoen alueella parannetaan Suomen sähkönsiirtoverkkoa

Carunan omistamaa sähköverkkoa uudistetaan Muhoksen ja Vaalan kunnissa Oulujoen ympäristössä. Kyseessä ovat alueelliseen sähkönsiirtoon liittyvät voimajohdot, joiden avulla sähköä siirretään tuotantolaitoksilta kantaverkkoon sekä kantaverkosta paikallisten sähkönjakeluyhtiöiden jakeluverkkoon ja raskaan teollisuuden tarpeisiin. Alueella sähköä tuotetaan erityisesti vesivoimalla.

Voimajohtomuutosten ja -saneerausten suunnittelu käynnistyy kuluvan kevään aikana. Alueella sijaitsevan Pyhäkosken vesivoimalaitoksen läheisyyteen on lisäksi suunnitteilla uusi 110 kV sähköasema kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkomuutosten seurauksena. Suunnittelutyöt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 aikana ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2021-2023.

Suunniteltavat rakennushankkeet liittyvät koko Suomen kattavan Fingridin omistaman kantaverkon uudistamiseen. Fingrid on käynnistänyt hankkeen Oulujoen alueen verkon kehittämiseksi, jotta riittävät siirtoyhteydet ja kantaverkon luotettava toiminta voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Uudelleen sijoitettavat voimajohdot asettuvat Oulujoen maisemaan Muhoksen ja Vaalan kuntien alueella. Nämä johdot siirtävät sähköä Oulujoen Montan, Pällin ja Jylhämän vesivoimalaitoksilta valtakunnan verkkoon.

Mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja alueen asukkaille

Uudelta Leppiniemen kytkinasemalta rakennetaan kaksoisjohto Fingridin Pyhänselän sähköasemalle ja nykyisen Pyhäkoski – Pälli johdon loppuosa välillä Pyhänselkä – Pälli uusitaan. Lisäksi nykyinen Pyhäkoski – Montta johto uusitaan ja käännetään Leppiniemen asemalle. Muutostöihin liittyen nykyisiin Ylikiimingin ja Jylhämän 110 kV johtoihin tehdään pienehköt muutokset Fingridin Pyhänselän ja Nuojuan sähköasemien läheisyydessä.

"Rakentamisen aikana alueen luontoa ja asukkaita pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän, joten nyt jo olemassa olevaa johtokatua hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista. Uusi sähköasema rakennetaan tämän hetkisen suunnitelman mukaan vanhan aseman viereen", alueverkkopäällikkö Miia Wallén Carunalta toteaa.

Suunniteltuihin töihin on mahdollisuus tutustua keskiviikkona 24.4. järjestettävässä tilaisuudessa, jossa hanketta esittelevät Carunan edustajien lisäksi Carunan suunnittelukumppani TLT-Building Oy:n sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n edustajat. Tilaisuus järjestetään Muhoksen Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksen Koivu ja Tähti -salissa klo. 17 alkaen. 

Lue lisää aiheesta