Muutoksia sähkönjakeluhintoihin 1.7.2018 alkaen

MEDIATIEDOTE

24.04.2018 klo 09:27
Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat nousevat heinäkuun alusta lähtien. Muutoksen vaikutus yksittäisen asiakkaan laskuun vaihtelee asumismuodon ja energiankäytön mukaan. Vaikutus laskun siirto-osuuden verolliseen loppusummaan on keskimäärin 6,5 prosenttia. Sähkönjakelulaskuun sisältyy myös sähkövero, jonka Caruna tilittää valtiolle sellaisenaan. Veron osuus sähkönjakelulaskusta on noin puolet. Kaikille asiakkaille lähetetään asiasta kirje, jonka he tulevat saamaan postinjakelun aikatauluista riippuen muutamien arkipäivien kuluessa.

Kerrostaloasukkaalle (kulutus 2 000 kWh/vuosi) muutos merkitsee noin 1,5 euron korotusta kuukaudessa, omakoti- tai rivitaloasujalle (kulutus 5 000 kWh/vuosi) puolestaan noin 3,5 euron korotusta. Sähkölämmitteisen omakotitalon (kulutus 18 000 kWh/vuosi) siirtolasku nousee noin 7,5 euroa kuukaudessa.

Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat katkot vähenevät

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähkönjakeluyhtiöt parantavat toimitusvarmuuttaan. Jatkossa sähköt on pystyttävä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamien katkojen jälkeen palauttamaan asiakkaille nykyistä nopeammin. Määräaikaa verkon parantamiselle on annettu vuoteen 2028 asti. Tämä edellyttää yhtiöiltä suuria investointeja, sillä harvaan asutuilla alueilla maakaapelointi on pitkien etäisyyksien vuoksi kallista.

”Sähkönjakelun luotettavuus on elintärkeää koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Täytämme velvoitteemme ja investoimme voimakkaasti säävarman sähköverkon rakentamiseen, jotta asiakkaalle voidaan turvata häiriötön sähkönsaanti riippumatta siitä, asuuko hän taajamassa vai haja-asutusalueella", Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toteaa.

Verkkoja maan alle, leveämpiä johtokatuja ja parempaa etäohjattavuutta

Carunalla on sähköverkkoa noin 85 000 kilometriä, josta noin puolet kulkee metsän keskellä. Käytännössä investoinnit tarkoittavat sähkölinjojen siirtämistä maan alle ja aiempaa leveämpien käytävien raivaamista ilmajohtojen kulkureiteille. Kun sähköverkon etäohjattavuutta parannetaan, sähkökatkot saadaan nopeammin paikannettua ja sähköt palautettua keskusvalvomosta käsin.

Caruna-konsernissa on kaksi erillistä yhtiötä: Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Caruna Oy vastaa sähkönjakelusta Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Caruna Espoo Oy toimii Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa. Caruna Espoon osalta hinnat pysyvät ennallaan vuonna 2018. Yhtiön sähkönsiirtoverkko kulkee kaupunkimaisessa ympäristössä ja on jo nyt varsin hyvin suojattu sään ääri-ilmiöiltä.

Asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset paranevat 20 prosenttia

Caruna korottaa asiakkaille pitkittyneen sähkökatkon myötä maksettavia korvauksia. Lain vaatiman vakiokorvauksen lisäksi yhtiö maksaa 20 prosentin lisäkorvauksen 1.7.2018 alkaen. Korvauksia ei tarvitse hakea, vaan ne maksetaan automaattisesti.

Lisätietoa:

Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Caruna Oy
Median yhteydenotot Carunan viestinnän kautta: puh. 020 520 5500

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 670 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Uudellamaalla, Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa sekä Joensuussa. Carunassa työskentelee noin 280 henkilöä ja lisäksi yhtiö työllistää yhteensä 2 000 työntekijää verkonparannusprojekteissa eri puolilla Suomea.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon