Muutoksia Caruna Oy:n sähkönjakeluhintoihin 1.7.2018 alkaen

ARTIKKELI

24.04.2018 klo 09:00
Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat nousevat heinäkuun alusta lähtien verkkoalueellamme Uudellamaalla, Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Muutoksen vaikutus yksittäisen asiakkaan sähkönjakelulaskuun vaihtelee asumismuodon ja energiankäytön mukaan. Keskimäärin sähkölaskun jakeluosuus nousee 6,5 prosenttia. Sähkön jakelulaskuun sisältyy myös sähkövero. Veron osuus sähkönsiirtolaskusta on noin puolet.

Kerrostaloasukkaalle (kulutus 2000 kWh/vuosi) muutos merkitsee noin 1,5 euron korotusta kuukaudessa, omakoti- tai rivitaloasujalle (kulutus 5000 kWh/vuosi) puolestaan noin 3,5 euron korotusta. Sähkölämmitteisen omakotitalon (kulutus 18 000 kWh/vuosi) siirtolasku nousee noin 7,5 euroa kuukaudessa. Uudet hinnat löytyvät Caruna Oy:n verkkopalveluhinnastosta.

Tieto hinnanmuutoksesta lähetetään asiakkaille henkilökohtaisilla kirjeillä. Postitus on aloitettu tiistaina 24.4.2018 ja kirjeet saapuvat asiakkaille aikaisintaan perjantaina, Postin jakeluaikatauluista riippuen.

Caruna jatkaa sähköverkkonsa parantamista, jotta asiakkaat voivat luottaa sähkönjakeluun myös tulevaisuudessa

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähkönjakeluyhtiöt parantavat toimitusvarmuuttaan. Jatkossa sähköt on pystyttävä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamien katkojen jälkeen palauttamaan asiakkaille nykyistä nopeammin: keskeytys saa kestää maksimissaan kuusi tuntia kaupunki- ja taajama-alueilla ja 36 tuntia haja-asutusalueilla. Tämä tavoite sähkönjakeluyhtiöiden tulee täyttää vuoteen 2028 mennessä. Tämä edellyttää yhtiöiltä suuria investointeja, sillä harvaan asutuilla alueilla maakaapelointi on pitkien etäisyyksien vuoksi kallista.

Caruna haluaa turvata häiriöttömän sähkönsaannin riippumatta siitä, asuuko asiakas taajamassa vai haja-asutusalueella.

Carunalla on sähköverkkoa noin 85 000 kilometriä, josta noin puolet kulkee metsän keskellä. Käytännössä siirrämme ilmassa kulkevia sähkölinjoja maan alle tai raivaamme ilmajohdoille leveämpiä kulkureittejä.

Caruna-konsernissa on kaksi erillistä yhtiötä. Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Caruna Oy vastaa sähkönjakelusta Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Caruna Espoo Oy toimii Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa. Caruna Espoon osalta hinnat pysyvät ennallaan vuonna 2018. Yhtiön sähkönjakeluverkko kulkee kaupunkimaisessa ympäristössä ja on jo nyt varsin hyvin suojattu sään ääri-ilmiöiltä.

Asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset paranevat 20 prosenttia

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähkönjakeluyhtiöt maksavat asiakkaalle korvauksen, jos sähkökatko on kestänyt yli 12 tuntia. Maksamme asiakkaillemme 1.7.2018 alkaen vakiokorvauksen lisäksi 20 prosentin lisäkorvauksen.

Carunan Omat sivut -palvelussa voi hoitaa sähköasioita ympäri vuorokauden

Carunan Omat sivut -palvelussa voi hoitaa sähköasioita juuri silloin, kun asiakkaalle sopii. Palvelussa voi tarkkailla sähkönkulutusta, katsella tai päivittää asiakastietoja sekä selata laskuja.

Omat sivut -palvelusta löytyy energiaseuranta, jossa voi jo nyt nähdä tulevan hinnanmuutoksen vaikutuksen omaan sähkönjakelulaskuun sekä tarkastaa mikä tuotevaihtoehdoista on sopivin nykyisellä kulutuksella. Caruna parantaa energiaseurantapalveluaan jatkuvasti, ja kesäkuusta 2018 alkaen sähkönjakelutuotteita voi vertailla laajemmin. Sähkönjakelutuotetta saa vaihtaa maksutta kerran vuodessa.

 

Hinnanmuutokseen liittyviä useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia:

Nostitte viimeksi hintoja todella paljon, miksi hintaa korotetaan jälleen?
Sähköverkon uudistaminen on erittäin kallista ja se kestää useita vuosia, joten uudistaminen vaatii isoja rahavaroja. Tästä syystä joudumme korottamaan asiakkaidemme sähkönjakelumaksuja.

Mihin perustuu se, että yhtiö saa korottaa hintoja?
Korotus perustuu sähköverkon kehittämiseen liittyvien parannustöiden rahoittamiseen sekä sähkömarkkinalain muuttumiseen (toimitusvarmuuslainsäädäntö). Yhtiön on katettava jakelumaksuilla kaikki toimintonsa (esimerkiksi verkon kunnossapidon ja ympärivuorokautisen vikapäivystyksen).

Miksi asiakas maksaa verkonparannuksista?
Suomalainen sähköverkko on rakennettu pitkälti useita vuosikymmeniä sitten. Se on palvellut pitkään ja hyvin, mutta nyt se alkaa monilta osin olla käyttöikänsä päässä. Haluamme taata, että asiakas saa vastinetta rahoilleen; nykyaikaisen sähköverkon, joka toimii luotettavasti. Näin pystymme takaamaan, että sähkökatkoja on aiempaa vähemmän ja ne myös saadaan korjattua nopeammin. Siirtoyhtiön on katettava jakelumaksuilla kaikki toimintonsa (kuten sähköverkon kunnossapidon ja ympärivuorokautisen vikapalvelun).

Toimitusvarmuusinvestoinnit ovat kohdistuneet ensisijaisesti metsissä oleviin ja taajamia palveleviin ilmajohtoihin keskijänniteverkossa. Seuraavaksi olemme siirtymässä avomaastossa oleviin ilmajohtoihin ja asuinalueiden pienjänniteverkkoihin. Verkonparannushankkeita voi seurata verkkosivultamme.

Olette esittäneet muutoksen tyyppikäyttäjittäin, mutta mitä muutos osaltani tarkemmin tarkoittaa?
Näet sähkönjakeluhinnan muutoksen vaikutuksen sähkönjakelulaskuusi energiaseurantapalvelun Hinnanmuutos-näkymästä. Palvelussa voit vertailla tuotteita ja tarkastaa, mikä sähkönjakelutuote on sinulle edullisin nykyisellä kulutuksellasi. Halutessasi voit vaihtaa tuotetta maksutta kerran vuodessa. Voit tehdä ilmoituksen vaihdosta kätevästi energiaseurantapalvelun linkistä. Siirry tästä energiaseurantapalveluun.

Siirtohinnoittelun tulisi olla kohtuullista, onko tämä teidän mielestänne kohtuullista?
On ymmärrettävää, että hinnankorotus ei ole positiivinen uutinen. Hintoja korottamalla pystymme kuitenkin parantamaan palvelua eli takaamaan, että sähkökatkoja on aiempaa vähemmän ja ne myös saadaan korjattua nopeammin. Yhteiskunnan sekä asiakkaiden, vaatimukset ja Carunan tahto sähköverkon toimitusvarmuudelle ovat kasvaneet ja olemme sitoutuneet verkon kehittämiseen. 

Viranomainen valvoo viime kädessä sitä, että hinnoittelu on kullakin yhtiöllä kohtuullista heidän sähköverkkonsa rakenteeseen ja muuhun yhtiökohtaiseen tietoon nähden. Asiakas voi olla turvallisin mielin tässä mielessä. Verkonparannushankkeita voi seurata verkkosivultamme.

Miten yhtiöiden jakeluhinnat määräytyvät?
Hinnoittelumme perustuu sähköverkon ylläpitoon ja kehittämiseen, korjaamiseen ja asiakaspalveluun tarvittaviin kustannuksiin. 

Verkkopalvelun hintataso määräytyy kunkin sähköverkon oman kustannustason perusteella. 

Sähkön jakeluhinta muodostuu kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta (c/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk) sekä tehoasiakkailla lisäksi teho- ja loistehomaksuista. Sähkönsiirron laskutuksen yhteydessä Suomen valtio perii myös sähköveroa.

Energiavirasto valvoo sähkönjakelun hinnoittelua ja sen kohtuullisuutta neljän vuoden valvontajaksoissa. Yhtiöiden jakeluhinnat löytyvät aakkosjärjestyksessä Energiaviraston sivuilta.

Miksi sähkönjakeluhinta ei nouse Caruna Espoo Oy:n alueella?
Sähköverkkojen rakenne on erilainen Caruna Espoo Oy:ssa, jossa on kaupunkimaisempi verkko. Se ei vaadi niin voimakkaita investointeja kuin Caruna Oy:n maaseutumaisempi sähköverkko.

 

 

Uutista on muokattu 25.4.2018 klo 9:00: lisätty tieto asiakaskirjeiden toimituksesta.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon