Miten sähkö kulkee loppukäyttäjälle ja mistä sähkölasku muodostuu

ARTIKKELI

08.12.2014 klo 10:52
Sähkön kulkeutuminen loppukäyttäjälle alkaa voimalaitoksesta, jossa sähkö tuotetaan. Sieltä se siirretään kantaverkon ja paikallisten jakeluverkkojen kautta kotitalouksien ja yritysten käyttöön. Sähkölasku koostuu näin useammasta eri tekijästä.

Energiamarkkinoilla toimii useita osapuolia. Energiavirasto valvoo sekä kansallisen että EU:n sähkömarkkinalainsäädännön noudattamista.

Suomen sähköverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää ja -markkinoita. Suomen kantaverkkoa valvoo ja kehittää Fingrid Oyj, josta Suomen valtio omistaa noin 53 %.

Sähköpörssi

Sähköä tuotetaan monin eri tavoin kuten esimerkiksi vesi-, tuuli- tai ydinvoimalla. Kaikkia tuotantomuotoja tarvitaan takaamaan luotettava sähköenergian tuotanto Suomessa. Sähkön tuottajat, vähittäismyyjät ja suuret sähkön käyttäjät ostavat ja myyvät sähköä Nord Pool Spot -sähköpörssissä. Sähkön tukkuhinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Sähkön siirtopalvelu ja sähköenergia

Kuluttajan kannalta on tärkeä huomata, että sähkö koostuu kahdesta eri hyödykkeestä: sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergiasta. Sama yritys ei voi toimittaa molempia palveluita.

Jos kuluttaja tekee sähkön myyjän kanssa sähköntoimitussopimuksen, kuluttajan sähkölaskuun sisältyy itse kulutetun sähköenergian lisäksi myös sähkön siirtomaksuja sekä arvonlisä- ja sähköveroja.

Jos kuluttaja tekee sähkömyyjän kanssa vain sähkönmyyntisopimuksen, hän saa sähkönmyyjältä laskun kuluttamastaan sähköstä sekä erikseen sähkön siirtoyhtiöltä oman laskun sähkönsiirrosta.

Sähkönmyyjän voi valita, verkkoyhtiötä ei

Sähkönmyyjän saa kuluttaja vapaasti kilpailuttaa. Sopimuksen voi tehdä määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimukset vaihtelevat myös esimerkiksi tuotantotavan mukaan, kuluttaja voi vaikkapa ostaa ns. vihreää sähköä.

Sähkön siirtää sähköverkkoyhtiö, joka toimii aina tietyllä alueella. Alueen asukkaat eivät voi valita verkkoyhtiötä, vaan sähkön siirrosta vastaa se sähköverkkoyhtiö, jonka alueella asuu. Kuluttaja ei hyötyisi useamman rinnakkaisen verkoston olemassaolosta, siksi sähkönjakelutoimintaa ei ole vapautettu kilpailulle.

Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Suomen suurimmat 15 sähköverkkoyhtiötä kattavat yli 70 % jakeluverkoista. Sähköverkkoyhtiö vastaa myös oman alueensa verkon ylläpidosta ja kehityksestä, sekä korjauksista mahdollisissa vikatilanteissa. Verkkoyhtiön toimintaa ja siirron hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon