Mikä on todellinen hiilijalanjälkesi? Faktoilla ilmastonmuutosta vastaan

BLOGI

05.12.2019 klo 07:40
Herätykseni ilmastoasioihin tapahtui 1980-luvulla. Maapalloa koettelevat ympäristöuhat mietityttivät pientä koululaista: otsonikato, happosateet ja ilmastonmuutos, josta puhuttiin kasvihuoneilmiönä. Otsonikatoa ja happamoitumista on saatu tehokkaasti kuriin kansainvälisillä sopimuksilla ja lainsäädännöllä, mutta ilmastonmuutos jatkaa kiihtymistään.

Ilmastonmuutos vaikuttaa jakeluverkkoihin monellakin tapaa. Sähkönjakelun häiriöttömyys tulee taata, vaikka tuotanto siirtyy uusiutuviin, sääriippuvaisiin lähteisiin ja sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Selvittämällä faktat toiminnan vaikutuksista ilmastoon ja ilmastomuutoksen vaikutuksista toimintaan, voidaan toimintaa  kehittää ilmastoystävällisempään suuntaan. 

Selvitimme koko toimitusketjun hiilijalanjäljen

Ensimmäisenä koko toimialalla laskimme hiilijalanjälkemme siten, että se kattoi omien päästöjemme lisäksi hankinta- ja toimitusketjumme olennaisimmat päästöt. Kokonaisuudessaan Carunan hiilijalanjälki vuonna 2018 vastaa noin 19 000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Reilu neljännes  hiilijalanjäljestä tulee omasta toiminnastamme  - pääasiassa sähköverkon jakelu- ja muuntohäviöistä. Suurin osa  hiilijalanjäljestä syntyy kuitenkin hankinta- ja toimitusketjussamme, silläverkon rakentamisessa käytettävät materiaalit muodostavat 40 prosenttia hiilijalanjäljestämme.

Vaihtoehtoja asiakkaittemme ja yhteiskunnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Hiilikädenjäljen laskemiseksi tunnistimme tapoja, joilla vaikutamme ilmastoon myönteisesti ja valitsimme tarkempaan tarkasteluun niistä kiinnostavimmat.

Merkittävin hiilikädenjälkemme syntyy uusiutuvan energian liittämisestä sähköverkkoon. Vuonna 2018 Carunan verkkoon tuotettiin noin 3 600 GWh uusiutuvaa sähköä eli 11 % kaikesta Suomen uusiutuvasta sähköntuotannosta. Se vastaa noin 46 000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Sähköisessä markkinapaikassamme tuomme asiakkaan saataville vaihtoehtoisia energiaratkaisuja ja mahdollistamme vaihtoehtojen vertailun ja kilpailutuksen. Asiakas voi myös pienentää hiilijalanjälkeään omilla valinnoillaan koskien pientuotantoa, lämmitystä, liikkumista, kotiautomaatiota ja kulutuksenohjausta.

Hiilineutraali energiajärjestelmä syntyy eri toimijoiden yhteistyöllä. Yritykset ovat avainasemassa tuomalla asiakkaan ulottuville kustannustehokkaita, arkea sujuvoittavia ja ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja. Kaikkien panosta tarvitaan, jotta hiilikädenjälki kasvaa.

Se, mikä 80-luvulla huoletti pientä koululaista, ei ole muuttunut. Mutta tapa, miten me kaikki voimme vaikuttaa asioihin, on ottanut tulta alleen. Siitä olen iloinen.

Piia Häkkinen, HSE-päällikkö

piia.hakkinen@caruna.fi

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon