Mikä sähkönsiirrossa maksaa ja miksi?

ARTIKKELI

26.01.2016 klo 09:31
Kun sähköenergian hinta on alhaalla, sähkön siirtomaksun suuruus helposti korostuu. Mutta mistä kaikesta sähkönsiirrossa oikein maksetaan ja miten sen hinnoittelua valvotaan?

Jokainen sähkönkäyttäjä maksaa sähkölaskussaan kahdesta eri asiasta. Sähkönsiirtoyhtiölle hän maksaa sähkön siirtopalvelusta eli siitä, että yhtiö siirtää sähkövirran voimalaitokselta asiakkaalle ja että sähköverkot myös toimivat kaikissa sääolosuhteissa. Varsinaisesta sähköenergiasta sähkön käyttäjä maksaa puolestaan sähkönmyyjäyritykselle.

Sähkönsiirtoyhtiön monet velvollisuudet

Sähkönmyyjäyrityksen kuluttaja voi valita vapaasti. Mutta sähkönsiirtoyhtiö, jollainen Carunakin on, toimii aina tietyllä maantieteellisellä alueella. Alueen asukkaat eivät voi valita sähkönsiirtoyhtiötä, vaan se määräytyy sijainnin perusteella. Tämä johtuu siitä, että sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on niin työlästä ja kallista, ettei useita verkkoja kannata rakentaa rinnakkain.

Valtakunnallisen sähköverkon ylläpito ja sähkönjakelun varmistaminen ovat elintärkeitä toimintoja niin kuluttajille kuin koko yhteiskunnallekin. Vuonna 2013 voimaan tuli sähkömarkkinalaki, joka velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöitä takaamaan sähkön aiempaa paremman toimitusvarmuuden säällä kuin säällä.

Niinpä sähkönsiirtoyhtiöt ovat käynnistäneet useita mittavia verkon kunnostustöitä eri puolilla maata ja tämä on luonut painetta hintojen korotuksiin. Myös säiden ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja nämä voivat pahimmillaan aiheuttaa laajoja ja pitkäkestoisia vaurioita sähköverkolle. Sähköverkkojen jatkuva kunnostaminen ja vaurioituneiden linjojen nopea korjaaminen vaativat erikoisosaamista ja jatkuvaa päivystystä.

Sähkönsiirtomaksuilla verkkoyhtiö kattaa kaikki kulunsa, eikä valtio tue toimintaa vaan päinvastoin verottaa sitä. Siirtohintoihin sisältyy siirtomaksujen lisäksi sähkövero ja arvonlisävero, jotka välitetään edelleen valtiolle. Verojen osuus kaikessa sähkölaskutuksessa on noin 30 %.

Sähkönsiirtoyhtiö tarjoaa sähköliittymiä uusille rakentajille niin kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla, kuten saaristossa. Tämän kaiken lisäksi sähkönsiirtoyhtiö vastaa myös sähkön kulutuksen mittaamisesta sekä huolehtii mittareiden korjaamisesta ja kulutustietojen välittämisestä sähkönmyyjäyrityksille. Kaiken tämän asiakas saa siirto- ja liittymismaksuilla.

Siirtohinnan määräytyminen ja valvonta

Koska sähkönsiirtoyhtiöllä on monopoli omalla alueellaan, verkkoyhtiöiden toimintaa ja siirron hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Uudet valvontamenetelmät ovat voimassa vuoden 2016 alusta vuoden 2023 loppuun.  Siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvotaan nelivuotisin valvontajaksoin. Viranomaiset pyrkivät sääntelyn ja valvonnan avulla löytämään tasapainon kohtuullisten hintojen ja sähkönsiirron laadun välille.

Uusissa valvontamenetelmissä kannustetaan investointeihin, jotta toimitusvarmuutta voidaan parantaa. Caruna on sitoutunut parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta koko verkkoalueellaan. Tämä luonnollisesti korottaa asiakkaidemme sähkönsiirtomaksuja.

Miten kuluttaja voi vaikuttaa sähkönsiirtolaskuun?

Sähkönsiirron hinta koostuu siirron perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta. Nykyinen hintarakenne on kuitenkin perua ajalta, jolloin sähkön myyntiä ja siirtoa ei erotettu toisistaan. Kun ottaa huomioon, että kaikki edellä mainittu on kyettävä kattamaan siirtomaksulla, voi siirtomaksun suuruuteen vaikuttaa omalla kulutuksella varsin rajatusti.

Suurimmat sähkösyöpöt kotona ovat lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen ohella sauna, kylpyhuoneiden lattialämmitykset, keittiön koneet ja kodin viihdelaitteet. Ilmalämpöpumppua on tärkeää osata käyttää oikein. Tässä vinkit sähkön säästämiseen:

  • Huolehdi siitä, että sulakkeet vastaavat kulutustasi. Liian suuri sulakekoko näkyy turhaan siirtomaksusi hinnassa.
  • Kokeile huonelämpötilan laskemista yhdellä asteella.
  • Älä lämmitä koko taloa kylpyhuoneen lattialämmityksellä vaan sulje kylpyhuoneen ovi.
  • Ohjaa energian käyttöä edullisemmille tunneille. Jos käytössäsi on esim. varaava lämmitysjärjestelmä, Yösiirto-tuotteen hinta on yöaikana edullisempi.
  • Tutustu ja ota käyttöön energiaseurantapalvelumme, linkin palveluun löydät tämän sivun lopusta. 

 

Teksti: Tarja Sinervo

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon