Kevään helikopterisahaus onnistuneesti päätökseen Espoossa ja Kirkkonummella

Kevään helikopterisahaus onnistuneesti päätökseen Espoossa ja Kirkkonummella

Caruna sahasi 25.3-12.4. aikana Kehä III:n ulkopuolella oksistoa sähkölinjojen läheltä helikopterin avulla. Sahaukset ovat osa sähköverkon kunnossapitotyötä.

Sahausalue painottui Korpilammelta Veikkolaan ja Evitskogin kautta Upinniemeen saakka. Huhtikuussa alkaneen lintujen pesimärauhan huomioimiseksi työt aloitettiin lintujen luonnonsuojelualueilla, kuten Nuuksiossa.

"Aina kun toimitaan sähköverkon äärellä, pitää myös arvioida millainen vaikutus työllä on ympäröivään luontoon. Helikopterisahaukselle ominaista on esimerkiksi suora yhteydenpito hevostiloihin ja vastaavasti pohjoisessa porotiloihin. Tieto oli nähtävästi kulkenut, koska hevoset eivät tuntuneet olevan moksiskaan läheisestä helikopterista", Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa kertoo.

Heliwest sahaa helikopterin avulla oksistoa Espoossa 2018. Kuva: Caruna

Epävakainen sää haittasi projektin aloitusta ja työt jouduttiin hetkeksi keskeyttämään sankan lumisateen vuoksi. Hyvät sahauskelit kuitenkin siivittivät projektin päätökseen etuajassa.

”Kaupunkiympäristössä sahaaminen tuo omat haasteensa tiedottamiseen ja turvallisuuteen liittyen. Tiivis yhteistyö verkkoyhtiön kanssa ja verkkoyhtiön oma aktiivisuus sekä halu kehittää toimintaa ja asiakastyytyväisyyttä ovat perusta onnistuneelle projektille", Heliwestin kehitysjohtaja Jan-Erik Luther toteaa.

Sahauksista aiheutui muutamia lyhyitä sähkökatkoja, jossa oksa jouduttiin poistamaan sähkölinjalta. Säännöllisen kunnossapitotyön avulla kuitenkin ehkäistään oksien aiheuttamia räpsyjä ja vähennetään sähkölinjalle kaatuvan puun riskiä.

Tulevina vuosina monet nykyisistä ilmajohdoista kaapeloidaan maan alle. Muutos parantaa huomattavasti sähkönjakelun luotettavuutta ja tuo lisää varmuutta asiakkaiden arkeen.

”Tarkkailemme sähköverkon tilaa jatkuvasti. Tarvittaessa suoritamme helikopterisahauksia sähkökatkojen estämiseksi, mutta muuten keskitymme säävarman verkon rakentamiseen eli maakaapelointiin”, Palmumaa sanoo.

Lue myös yleisimmät kysymykset helikopterisahaukseen liittyen Carunan verkkosivuilta!