Kerralla kuntoon: Joensuun yhteistoimintamalli

ARTIKKELI

29.10.2014 klo 15:27
Joensuun kaupunki rakennuttaa vuosittain useita kymmeniä kadunrakennushankkeita. Käytössä oleva yhteistoimintamalli sovittaa hankkeeseen osallistuvien rakennuttajien käytännön toimenpiteet sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Yhteistoimintamallia on noudatettu 1990-luvun puolestavälistä. Carunalla Joensuun alueen verkon rakentamisesta ja ylläpidosta vastaava Commercial Manager Keijo Matilainen muistaa, kuinka mallia lähdettiin rakentamaan:

"Ennen jokainen taho veti vuorotellen kadut auki, mikä haittasi kuntalaisten elämää. Tästä haluttiin päästä eroon. Myöhemmin olemme vielä sopineet yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi sopimusten laatimisen suhteen", hän sanoo.

Kun uusi hanke käynnistyy, kutsuu kunta eri toimijat kuten verkko- ja teleoperaattoriyhtiöt koolle. Kaupunki ottaa projektista koordinaatiovastuun, samaan aikaan hankkeeseen osallistuvat tahot edistävät omia suunnitelmiaan.

"Pääsuunnittelija kaupungin puolelta kokoaa ja sovittaa eri suunnitelmat kokonaisuudeksi. kilpailutetaan kerralla, ja urakoitsija toimii päätoteuttajana. Hänellä on myös yhteensovittamisvelvollisuus eri alihankkijoiden kesken", kertoo Joensuun kaupungininsinööri Ari Varonen (sivun yläkuvassa).

Etukäteissuunnittelu estää tyhjäkäynnin

Carunan kannalta yhteistoimintamalli tarkoittaa sitä, että sähkönjakeluverkot rakennetaan samanaikaisesti muun infrastruktuurin kanssa.

Uusilla kaava-alueilla rakennetaan kadut ja rakenteet valmiiksi, jonka jälkeen kaupunki luovuttaa tontit rakentajille. Tehokas etukäteissuunnittelu saa aikaan sen, että Caruna jakaa rakentajille rakennustyön aikaisen sähkön lopullisen jakeluverkon kautta, tilapäisjakelulinjoille ei ole enää tarvetta.

Yhteistoimintamalliin kuuluu myös, että tulevista hankkeista tiedotetaan eri osapuolten kesken, ja varaudutaan tuleville vuosille. Näin mitään ei tule yllätyksenä, vaan päällekkäisiinkin hankkeisiin riittää resursseja, kun ne tiedetään ajoissa.

"Joensuussa kokoonnutaan keskeisimpien rakennuttajaosapuolien kesken suunnilleen kahden kuukauden välein palaveriin, jossa luodaan katseet tulevaan. Osapuolet esittelevät tällöin jopa vuosien päähän ulottuvat tulevat tarpeensa", kertoo Matilainen.

Kuntalaisten arki helpottuu

Katurakentaminen luonnollisesti näkyy kuntalaisten elämässä, mutta yhteistoimintamallin ansiosta häiriöt ja poikkeamat saadaan pidettyä minimissä.

"Katuomaisuuden hallinnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että katua ei tarvitse aukoa vähän väliä, vaan tehdään kaikki kerralla kuntoon. Pitkällä aikavälillä saamme säilytettyä tasalaatuisuuden, ja palvelemme kuntalaisia kaikkein tehokkaimmin", Varonen sanoo.

"Yhdessä tekeminen on kaikkien kannalta myös kustannustehokasta. Taloudellinen hyöty on kiistaton. Sähkönjakeluverkon vaatimat rakenteet saadaan asennettua kadunrakennuksen yhteydessä", Matilainen lisää.

Commercial Manager Keijo Matilainen

"Hyvin ja ajoissa tehty suunnittelu helpottaa toimintaamme, eri toimijat ja toimenpiteet menevät vetoketjuna eteenpäin. Yllätyksiä ja viivästyksiä ei juuri tule, kun projektia on tarkasteltu yhdessä kokonaisuutena"

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon