Joukkoistamalla parannetaan sähköverkkojen turvallisuutta entisestään - Caruna ja Posti jatkavat yhteistyötä

MEDIATIEDOTE

04.06.2019 klo 08:20
Sähköverkon turvallisuudesta ja tarvittaessa kunnostuksesta huolehtiminen on tärkein osa Carunan asiakkailleen tarjoamista palveluista. Carunan ja Postin vuonna 2018 pilotoima yhteistyö laajenee kesällä 2019.

Postinjakajat toimittavat tarvittaessa kuva- ja havaintotietoja yhteensä 5 000 Carunan verkkoalueella sijaitsevasta muuntamo- ja jakokaappikohteesta. Postin tiedontuotantopalvelun avulla Caruna saa entistä reaaliaikaisempaa tietoa verkon kunnostustarpeista ja turvallisuudesta.

Jatkoa vuoden 2018 pilotille

Vuonna 2018 Caruna ja Posti kokeilivat uudenlaista tapaa kerätä tietoa sähköverkon kunnosta. Postinjakajat kuvasivat ja havainnoivat jakelureitin varrelle osuneiden jakokaappien ja muuntamoiden kuntoa. Pilotointijakson tulosten perusteella toimintaa voitiin edelleen kehittää palvelun tuottamiseksi laajemmin.

Carunan ja Postin yhteistyö laajenee tänä kesänä, kun tietoa kerätään noin 5 000 kohteesta eri puolilla Carunan verkkoaluetta. 

”Carunan kanssa toteutetun pilotoinnin tulosten perusteella kehitimme palveluamme vastaamaan aiempaa laajemmin sähköverkkoyhtiöiden tietotarpeita. Kykenemme varmistamaan aiempaa paremmin kertyvän tiedon laatua jo tiedonkeruuseen käytettävässä mobiilisovelluksessa. Tavoitteenamme on luoda maanlaajuinen ympäristöstään tietoa tallentava verkosto Postin jakajista ja ajoneuvoista, tehostamaan esimerkiksi rakennetun infrastruktuurin hallintaa”, Postin liiketoimintapäällikkö Tommi Pekkala kertoo.

Tehokkuutta verkon kunnon ja turvallisuuden valvontaan

Verkon turvallisuuden varmistaminen on jakeluverkkoyhtiölle ja yhtiöiden asiakkaille ensisijaisen tärkeää. Joukkoistamisperiaatteeseen perustuvasta tiedontuotantomallista syntyy selkeitä hyötyjä verkon kunnon, siisteyden ja turvallisuuden kartoittamisessa. 

”Postin kanssa tehtävän tiedonkeruun avulla pystymme takaamaan entistä tehokkaammin verkon kunnon ja turvallisuuden. Viallisiin kohteisiin ja turvallisuuspuutteisiin päästään reagoimaan aiempaa nopeammin”, Carunan käyttöpäällikkö Jarmo Ström kiteyttää.

Uudet teknologiat ja toimintamallit ohjaavat muutosta

Kolmansien osapuolten avulla kerättyä tietoa hyödyntämällä verkon valvonta nopeutuu ja kunnossapitotyöt voidaan kohdistaa aiempaa tarkemmin.

”Nykypäivän teknologia, kuten älypuhelimet, tarjoaa joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja tiedonkeruuseen. Parempi näkyvyys verkon kuntoon mahdollistaa todellisiin tarpeisiin perustuvan verkon kunnossapidon. Korjaustoimenpiteiden teko nopeutuu ja täsmentyy, mikä on asiakkaidemme kannalta hyvä”, Carunan liiketoiminta-asiantuntija Mika Suomi toteaa.

Kolmasien osapuolten tiedontuotannosta ja kuvamateriaalista uskotaan tulevaisuudessa olevan hyötyä kunnossapidon lisäksi myös muilla jakeluverkkoliiketoiminnan osa-alueilla. 

”Jatkossa työmaiden suojaus- ja liikenteenohjausjärjestelyjä voidaan valvoa esimerkiksi postiautoihin kiinnitettyjen videokameroiden avulla tai työn lopputulos voidaan tarkastaa urakoitsijan ottaman kuvamateriaalin perusteella. Uskomme myös, että konenäön hyödyntäminen kuvamateriaalin tulkintaan voisi olla mahdollista”, Suomi pohtii.

Halukkaat mukaan kokeilemaan joukkoistettua tiedontuotantoa

"Postin palvelu jakeluverkkoyhtiöiden verkkokomponenttien valvontaan on avoinna kaikkien verkkoyhtiöiden kokeiltavaksi. Kannustammekin jakeluverkko- ja infrayhtiöitä kokeilemaan menetelmää oman infraomaisuutensa valvonnassa", Postin Pekkala kannustaa. 

Näin joukkoistaminen toimii:

1. Postinjakaja arvioi ja kuvaa mobiilisovelluksella reittinsä varrella sijaitsevan Carunan muuntamon tai jakokaapin ulkoisen kunnon.

2. Caruna vastaanottaa postinjakajan lähettämät kuvat ja tarkastaa kohteista tehdyt havainnot kuvien perusteella.

3. Tarvittaessa Caruna tilaa kohteelle asianmukaiset kunnossapitotoimenpiteet.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon