Johtokatujen hoito varmistaa sähköverkon turvallisuuden - mittava urakka valmistunut

MEDIATIEDOTE

08.07.2019 klo 10:23
Carunan asiakkaat odottavat turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua. Yksi keino varmistaa tämä on johtokatujen hoito, jossa poistetaan sähkölinjojen läheisyydestä puita ja muuta kasvillisuutta. Viimeisen kuuden vuoden aikana sähkölinjojen läheisyydestä on poistettu noin miljoona puuta ja yli 30 000 maanomistajaan oltu yhteydessä kunnostustoimien osalta.

Turvallisen sähkönjakelun varmistamiseksi hoidetaan sähköverkon alla olevan alustakasvillisuuden lisäksi sähköverkon lähellä kasvavaa metsää ja kasvillisuutta. Caruna tekee jatkuvan alustaraivauksien lisäksi metsänhoidollisia toimenpiteitä ja poistaa riskiä aiheuttavaa puustoa sähköverkon läheisyydestä.

Esimerkiksi viimeisen kuuden vuoden aikana sähköverkkojen läheltä siivottuja kilometrejä kertyi yhteensä noin 6 000 kilometriä yli 8 000 kilometrin matkalla. Turvallisen sähkönsiirron takaamiseksi poistettiin miltei 1 000 000 puuta. Lisäksi sähköasemien ympäristöissä hoidettiin metsää riskipuiden osalta. Näiden töiden yhteydessä oltiin yhteydessä yli 30 000 maanomistajaan eri puolilla Carunan verkkoaluetta.

Carunalla on sähköverkkoa Suomessa yhteensä yli 87 000 kilometriä. Tämän verkon kautta jaellaan sähköä yli 683 000 asiakkaalle. Verkkoa on siirretty kaapeloimalla maan alle jo yli puolet, mutta vielä on töitä tehtävänä, jotta koko sähköverkosta saadaan mahdollisimman säävarma.

Ilmajohtoverkon turvallinen ja luotettava sähkönjakelu turvataan reunavyöhykehakkuilla, vierimetsän hoidolla ja helikopterisahauksilla. Ilmassa kulkevan sähköverkon toimivuutta parannetaan riskipuita poistamalla siihen saakka, kunnes suurin osa verkosta on siirretty suojaan maan alle.

Ilmassa kulkevat sähköjohdot ovat säiden armoilla

Muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, kun puita kaatuu sähkölinjoille. Sähkönjakeluverkon läheisyydessä olevien metsien hyvällä hoidolla katkoja voidaan vähentää ja samalla turvata mahdollisimman keskeytyksetön sähkönjakelu Carunan asiakkaille eri puolilla Suomea.

"Aloitimme tehostetun puiden raivauksen, poiston ja johtojen alla olevan kasvillisuuden siistimisen vuonna 2013 ja jatkossa voimme keskittyä turvallisen verkon ylläpitoon. Töitä on tehty kaikilla verkkoalueillamme yhdessä useiden urakoitsijakumppaneidemme kanssa. Maanomistajia on, totta kai, pidetty tietoisina näistä kunnostustoimista. Asiakkaat saavat puutavarasta markkinahinnan ja voivat hyödyntää itse puun parhaaksi katsomallaan tavalla. Metsä saadaan näiltä osin kerralla kuntoon", Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa kertoo.

Helikopteri on avustanut useilla alueilla

Vaikeakulkuisessa saaristossa sähköverkkojen tila tarkastettiin helikopterien avulla ja sahaukset hoidettiin helikopterisahalla. Helikopterisahausta on käytetty myös manner-Suomessa. Keväällä puustoa sahattiin helikopterin avulla muun muassa Espoossa.

"Vuonna 2017 sahasimme Hangon ja Inkoon välisellä saaristoalueella helikopterisahalla oksistoa 100 kilometrin pituiselta matkalta", Palmumaa jatkaa.

"Olemme tyytyväisiä, että suurjännitteinen jakeluverkkomme on kauttaaltaan puuvarma eli johtokadut on kokonaisuudessaan käyty läpi ja siivottu. Kaikissa hankkeissa toki opitaan ja löydetään myös kehityskohteita. Meidän kohdallamme tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhteydenpitoa maanomistajien kanssa on entisestään parannettava", Palmumaa toteaa lopuksi.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon