Ilmastonmuutos lisää myrskyjä ja lumikuormia ja niistä johtuvia sähkökatkoja – yhteiskunnan sähköriippuvuus kasvaa edelleen

UUTINEN

17.09.2019 klo 12:13
Sähköverkko on osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria ja sähkönkäytön ennustetaan kasvavan noin kuusi prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Säävarmuuden parantaminen on keskeistä, jotta Suomessa pystytään vastaamaan tulevaisuuden energiankäyttötarpeisiin, kuten sähköautoilun lisääntymiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon. Tämä vaatii älykkään sähköverkon kehittämistä, mikä mahdollistaa yritysten toiminnan myös ruuhka-Suomen ulkopuolella ja joustavan etätyön tekemisen etelästä pohjoiseen.

Vuoden 2028 loppuun mennessä asiakkaille tulee turvata sähkönsaanti sekä taajamissa että haja-asutusalueilla: sähköt tulee palauttaa kuudessa tunnissa taajamissa ja 36 tunnissa haja-asutusalueilla. 

Toimitusvarmuutta parannetaan monin keinoin

Parannamme toimitusvarmuuttamme maakaapeloinnin ohella myös muun muassa raivaamalla puut sähkölinjojen läheisyydestä ja lisäämällä verkostoautomaatiota. Lisäksi selvitämme vaihtoehtoisia tapoja parantaa toimitusvarmuutta, kuten akkujen käyttämistä sähkön varastointikeinona harvaan asutuilla alueilla. Nykyisen lainsäädännön puitteissa se ei vielä ole mahdollista verkkoyhtiöille. 

Caruna-konserniin kuuluu kaksi verkkoyhtiötä – poikkeavat toisistaan merkittävästi

Suomessa toimii 77 sähkönjakeluyhtiötä. Caruna-konserniin kuuluu kaksi, hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivaa verkkoyhtiötä: Caruna Oy ja kaupunkiyhtiö Caruna Espoo Oy. Caruna Espoossa on sähköverkkoa asiakasta kohden 36 metriä ja se on jo suurelta osin maakaapeloitu. Käynnissä olevat sähköverkon uudistamishankkeet eivät vaikuta Caruna Espoon sähkönjakeluhintoihin.

Pääosin haja-asutusalueilla toimiva Caruna Oy rakentaa ja uudistaa sähköverkkoaan, jotta asiakkaille voidaan turvata häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Tämä vaikuttaa myös Caruna Oy:n hintatasoon. Caruna Oy:ssä on rakennettavaa ja ylläpidettävää sähköverkkoa noin 170 metriä asiakasta kohden. 

Caruna Oy:n hinnat muuttuvat 1.11.2019 alkaen, Caruna Espoo Oy:n hinnat pysyvät ennallaan

Verkonparannushankkeet vaikuttavat Caruna Oy:n hinnoitteluun, ja yhtiön verolliset sähkönjakeluhinnat nousevat keskimäärin 3,9 prosenttia 1.11.2019 alkaen. Vaikutus verottomiin yksikköhintoihin on keskimäärin 5,0 prosenttia.

Korotuksen keskimääräinen vaikutus verolliseen hintaan:

Asumismuoto (sähkönjakelutuote) Vuosikulutus (kWh) Korotuksen vaikutus (€/kk)
Kerrostalo, Yleissiirto 2 000 1,00
Omakoti- tai rivitalo, Yleissiirto 3x25 A 5 000 2,20
Omakotitalo, sähkölämmitys, Yösiirto 3x25 A 18 000 4,20

Uudet hinnat löytyvät verkkopalveluhinnastosta. Muutoksen tarkemman vaikutuksen omalta osaltasi löydät Omien sivujen energiaseurannasta 18.9. alkaen.

Voit seurata Carunan sähköverkon parannustöiden etenemistä verkkosivultamme.

Asiakaskirjeet postitetaan 18.9.2019 alkaen.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon