Huolehdimme yhteisestä ympäristöstämme

ARTIKKELI

11.04.2022 klo 16:00
Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme sähköverkkomme koko elinkaaren osalta. Toiminnallamme on ollut ISO 14001-ympäristösertifikaatti vuodesta 2000 lähtien. Mitä teimme vuonna 2021, jotta ympäristö ei kärsisi toiminnastamme?
Huolehdimme yhteisestä ympäristöstämme

Toimintamme vaikuttaa ja näkyy verkkoalueellamme. Kunnostamme, ylläpidämme ja rakennamme uutta sähköverkkoa sekä puramme käytöstä poistettavaa sähköverkkoa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintojemme energia- ja materiaalitehokkuutta, vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja vahvistamaan myönteisiä ympäristövaikutuksiamme.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen maankäyttöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen toimintavarman sähköverkon suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Seuraamme ympäristötavoitteiden edistymistä jatkuvasti ja raportoimme suoriutumisestamme avoimesti. Myönteinen roolimme ilmastonmuutoksenvastaisessa taistelussa korostuu yhä enemmän, kun viemme läpi ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi välttämätöntä energiamurrosta. 

Suojelemme luonnon monimuotoisuutta 

Uudistimme luonnon monimuotoisuusperiaatteemme vuonna 2021. Tavoitteenamme on huolehtia ympäristö- ja kulttuuriarvoista sekä rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa luontoa ja suojelukohteita kunnioittaen. Se tarkoittaa esimerkiksi, että 

  • Selvitämme ja huomioimme järjestelmällisesti ympäristöolosuhteet ja suojelukohteet kaikissa toiminnoissamme sähköverkon elinkaaren kaikissa vaiheissa
  • Huolehdimme sujuvasta yhteistyöstä maanomistajien kanssa maankäyttö- ja lupa-asioissa
  • Varmistamme projektikohteiden työnjälkeisen ympäristöhuollon 
  • Vapautamme maa- ja metsäalaa muuhun käyttöön maakaapeloinnilla

Toteutamme myös muita luonnon monimuotoisuutta tukevia projekteja. Asennamme esimerkiksi lintuheijastimia ilmajohtoihin ja hyönteiskyliä kaapeliväylille. 

Hankimme materiaalimme vastuullisesti

Hankimme materiaalimme vastuullisesti

Vuonna 2021 verkkoomme asennettiin 1 100 uutta jakelumuuntajaa ja 1 000 kilometriä kaapelia. Käyttämämme uudet jakelumuuntajat ovat ECO-direktiivin mukaisia. Asetamme materiaalihankinnoillemme jo kilpailutusvaiheessa tarkat vaatimukset, joissa painotetaan ympäristö-, energiatehokkuus-, laatu- ja turvallisuusnäkökulmia. 

Lisäksi käytöstä poistettuja verkonosia puretaan ja kierrätetään. Vuonna 2021 purimme 2 600 kilometriä vanhaa ilmajohtoverkkoa. Puretun materiaalin käsittelystä vastasi yhteistyökumppanimme, joka nouti verkosta irrotetun materiaalin työmailta ja jatkokäsitteli sen paikallisilla toimipisteillään.

Puretut sähköpylväät saattavat sisältää vaarallisia kemikaaleja 

Sähköverkostamme puretaan vuosittain tuhansia kyllästettyjä sähköpylväitä. Vanhat, kyllästetyt pylväät sisältävät usein kupari-kromi-arseeniyhdisteitä (CCA) tai kreosoottia, ja ne voivat väärinkäsiteltyinä aiheuttaa vaaraa ihmisten, eläinten ja ympäristön turvallisuudelle.

Kyllästettyjen sähköpylväiden käyttöä ja hävittämistä rajoitetaan lainsäädännöllä. Meillä on lainsäädännön vaatimukset täyttävä toimintamalli purettujen sähköpylväiden käsittelyyn. Vuonna 2021 verkosta puretuista kyllästetyistä pylväistä 3 093 tonnia meni energiahyötykäyttöön.

Ennaltaehkäisemme ympäristön pilaantumista ja korjaamme jälkemme

Tyypillinen ympäristövahinko on muuntajaöljyn vuotaminen ympäristöön pylväsmuuntajasta sen vaurioituessa esimerkiksi salamaniskusta. Käsittelemme kaikki öljyvuodot täsmällisesti ja varmistamme puhdistustoimenpiteiden ja näytteiden avulla, ettei niistä jää pysyviä jälkiä ympäristöön. Vuonna 2021 sähköverkossamme tapahtui 30 öljyvuotoa, joista neljä oli suuruudeltaan yli 100 kg. Mittavia öljyvuotoja tai öljyvuodoista aiheutuneita ympäristövaikutuksia ei ilmennyt lainkaan.

Kaikki uudet muuntamot on varustettu öljyaltailla, jotka estävät muuntajaöljyn vuotamisen ympäristöön muuntajan vauriotilanteessa. Öljyvuodoista aiheutuvan riskin pienentämiseksi käynnistimme vuonna 2016 erillisen investointiohjelman, jossa pohjavesialueilla sijaitsevat pylväsmuuntamot korvattiin öljyaltailla varustetuilla puistomuuntamoilla. Vuosina 2016-2021 olemme korvanneet 1 359 pylväsmuuntamoa. Kaikki jäljellä olevat 41 pohjavesialueiden pylväsmuuntamoa korvataan lähivuosien aikana. Vuonna 2021 tapahtui yksi SF6-kaasuvuoto, kun kojeisto rikkoutui. Vuonna 2021 ei ilmennyt yhtään luonnon monimuotoisuutta merkittävästi heikentävää poikkeamaa.

Teksti on muokattu vuoden 2021 vuosiraportistamme. Koko raporttiin voit tutustua täällä!

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon