Espoon helikopterisahaukset onnistuneesti päätökseen

Espoon helikopterisahaukset onnistuneesti päätökseen

Caruna sahasi huhtikuussa Espoon alueella oksistoa sähkölinjojen läheltä helikopterin avulla. Sahaukset ovat osa sähköverkon kunnossapitotyötä ja projekti valmistui etuajassa.

Caruna aloitti Espoon helikopterisahaukset Suvisaaristossa huhtikuun alussa. Työ saaristoalueella saatiin päätökseen aikataulussa ja asiakaskyselyssä lähes 90 prosenttia vastaajista antoi positiivista palautetta.

Heliwest helikopterisahaamassa lenkkipolun vieressä Espoossa.

Huhtikuun jälkimmäisellä puoliskolla sahaukset siirtyivät mantereen puolelle. Helikopterin saattoi huomata niin Länsiväylän ja Turunväylän varrella kuin lenkkipolulla Mankkaalla tai jopa takapihan tuntumassa. Vaikka työ tapahtui monin paikoin lähellä asutusta ja valtaväyliä niin ongelmilta vältyttiin. Muun Espoon osalta työ valmistui etuajassa.

”Vaikka olemme sahanneet ympäri Euroopan vastaavia kohteita, on kaupunkiympäristössä aina omat haasteensa tiedottamiseen ja turvallisuuteen liittyen. Onnistuminen vaatii siksi tiivistä yhteistyötä verkkoyhtiön kanssa ja myös verkkoyhtiön aktiivista osallistumista ja kehityshalukkuutta”, kiittää Heliwestin kehitysjohtaja Jan-Erik Luther.

Tulevina vuosina monet nykyisistä ilmajohdoista kaapeloidaan maan alle. Muutos parantaa huomattavasti sähkönjakelun luotettavuutta ja tuo varmuutta asiakkaiden arkeen.

”Tarkkailemme sähköverkon tilaa jatkuvasti. Tarvittaessa suoritamme helikopteriraivauksia sähkökatkojen estämiseksi, mutta muuten keskitymme säävarman verkon rakentamiseen eli maakaapelointiin”, toteaa kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa.

Tutustu tarkemmin helikopterisahaukseen ja hyppää helikopterisahaaja Ossin mukaan:

Lue lisää aiheesta