Carunan vuosi 2017: Sähköverkkoja kunnostettiin 277 miljoonalla eurolla, säävarman sähköverkon alueella jo 71 % Carunan asiakkaista – myös uusiutuvan energian suosio kasvaa

MEDIATIEDOTE

06.03.2018 klo 14:10
Carunan verkkojen kaapelointiaste nousi vuoden 2017 aikana, kun sähköverkkojen maakaapelointia jatkettiin aktiivisesti eri puolilla maata. Kokonaisinvestoinnit olivat 291 miljoonaa euroa, josta 277 miljoonaa euroa kohdennettiin pääasiassa verkon toimintavarmuuden parantamiseen. Carunan asiakkaista 71 prosenttia oli säävarman verkon alueella vuoden lopussa. Uusiutuvan energian pientuottajia liitettiin Carunan verkkoon yli tuhat.

Caruna Networks -konsernin (Caruna) vuoden 2017 liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa (2016: 384 milj. euroa). Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 11 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa sähkönsiirron kiinteiden perusmaksujen alennuksen poistumisesta maaliskuussa 2017. Muutoin sähkönsiirtohinnat pysyivät ennallaan. Tilikauden voitto oli 29 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 32 miljoonaa euroa tappiolla. Yhteisöveroja Caruna maksoi 6,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Caruna tilitti Suomen valtiolle sähkö- ja arvonlisäverona 254 miljoonaa euroa. Asiakkaiden maksamista siirtomaksuista keskimäärin noin puolet on veroa.

Verkonparannushankkeita jatkettiin

Verkonparannushankkeet Carunan verkkoalueilla etenivät hyvin eri puolilla Suomea, mikä paransi asiakkaiden sähkönsiirron luotettavuutta entisestään. Sähköverkon kehittämiseen investoitiin 277 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2016: 271 milj. euroa). Pien- ja keskijänniteverkkoa rakennettiin yhteensä yli 6 000 kilometriä (4 195 km). Projektien painopiste laajeni taajamista haja-asutusalueille, kun yhtiö aloitti mittavia verkkoprojekteja muun muassa Ranualla, Pudasjärvellä, Sastamalassa, Kuusamossa, Lohjalla ja Raaseporissa. Carunan sähköverkon kokonaispituus on 85 000 kilometriä.

"Toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloimalla keskijännitejohtoja, jotka saadaan näin suojaan sään aiheuttamilta vaihteluilta. Viime vuonna kaapelointiasteemme nousi 36 prosentista 45 prosenttiin ja säävarman verkon alueella oleva asiakasmäärä nousi 65 prosentista 71 prosenttiin. Ilmastonmuutos lisää tarvetta korvata ilmajohdot maakaapeloinnilla. Viat voidaan myös rajata aiempaa paremmin lisääntyneen automaation avulla, kun sähkö voidaan siirtää kulkemaan verkoston vahingoittumattomiin osiin aiempaa nopeammin", Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toteaa.

Asiakasmäärät kasvoivat tasaisesti

Carunan asiakasmäärät kasvoivat 1,2 prosenttia. Asiakkaita oli 672 000 (2016: 664 000). Asiakkaat ryhmitellään Carunan tuotteiden perusteella pien-, teho- ja alueverkkoasiakkaisiin.

Vuoden 2017 aikana Caruna selvitti asiakkaidensa toiveita ja odotuksia hinnoittelunsa, tuotteidensa ja palvelujensa osalta. Asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmää uudistettiin kesän ja syksyn aikana. 

Uusiutuvan energian pientuotannon suosio kasvoi

Uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon suosio kasvoi edelleen. Carunan verkkoon liitettiin 1 223 uutta aurinkosähköjärjestelmää ja yksi uusi tuulisähkön pientuottaja. Vuoden lopussa 2 400 pientuottajaa oli liitettynä Carunan verkkoon. Caruna tukee uusiutuvan energian tuotantoa verkkoalueillaan, joten pientuottajilta ei veloitettu sähkön myynnin siirtomaksuja vuonna 2017.

Johtoryhmä uudistui, henkilöstön määrä pysyi ennallaan

Tomi Yli-Kyyny aloitti Carunan toimitusjohtajana 1.5.2017. Tarkasteluvuoden aikana yhtiön strategiaa uusittiin. Uuden strategian myötä Carunan johtoryhmässä tapahtui henkilövaihdoksia, joiden myötä johtoryhmän koko pieneni. Myös Carunan organisaatiorakennetta muutettiin asiakaslähtöisemmäksi.

"Muutoksen tarkoituksena on pystyä palvelemaan sekä asiakkaitamme että muita keskeisiä sidosryhmiämme aiempaa paremmin", Tomi Yli-Kyyny sanoo.

Carunassa työskenteli vuoden lopussa 276 henkilöä (2016: 273 henkilöä). Lisäksi Caruna työllisti merkittävän määrän yhteistyökumppaneita verkonparannusprojekteissa. Ne työllistivät suoraan noin 2 000 ja välillisesti noin 4 000 henkilöä.

Caruna Networks -konsernin, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n tilinpäätökset ovat luettavissa Carunan verkkosivuilla. Carunan vuosiraportti julkaistaan viikolla 13. Raportti kertoo tarkemmin vuodesta 2017 ja se noudattaa yritysvastuuraportoinnin Global Reporting Initiativen (GRI) G4 -ohjeistoa.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon