Carunan voimajohtohankkeen valmistelu Etelä-Pohjanmaalla etenee

MEDIATIEDOTE

04.04.2018 klo 14:02
Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta Etelä-Pohjanmaalla ja valmistautuu siihen, että uusiutuvaa energiaa voidaan jatkossa liittää voimajohtoon mahdollisimman vaivattomasti.
Etelä-Pohjanmaan voimajohdon reittivaihtoehto VE2 on valittu jatkosuunnitteluun

Suunnitteilla on noin 50 kilometriä pitkä voimajohto, joka sijoittuisi Ilmajoen kunnan sekä Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien alueille. Voimajohto alkaa Seinäjoen länsipuolelta ja päättyy Kurikan Jurvan Koskenmäkeen. Uusi voimajohto korvaa jo aiemmin puretun Jurvan 45 kilovoltin varayhteyden.

Uuden voimajohdon esisuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2014 ja ympäristövaikutusten arviointi voimajohtohankkeen ympäristövaikutuksista (YVA) on tehty. Yhteysviranomainen, ELY-keskus on antanut hankkeesta oman lausuntonsa. Nyt Caruna jatkaa voimajohdon suunnittelua YVA-menettelyssä saatujen lausuntojen pohjalta. Voimajohdon yleissuunnittelu on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

Reittivaihtoehto ja pylvästyyppi on valittu

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu kahta eri toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan Ilmajoella Kasarinloukon ja Huissinkylän välisellä osuudella. Molempien reittivaihtoehtojen ympäristövaikutukset on arvioitu. Caruna on päättänyt viedä jatkosuunnitteluun Kiikerinkylän pohjoispuolisen vaihtoehdon VE2, jossa voimajohto kulkee maisema-alueella ja pelloilla lyhyemmän matkan kuin vaihtoehdossa 1.

Alajoen peltoalueella käytettävä voimajohdon pylvästyyppi on niin ikään valittu. Valinnassa otettiin huomioon pylvään vaikutus maankäyttöön, maisemaan ja alueen linnustoon.

"Voimajohdon pylväsvaihtoehdot ovat herättäneet keskustelua ja ymmärrämme hyvin eri näkökantoja. Päädyimme käyttämään vapaasti seisovan pylvästyypin sijaan harustettuja pylväitä, jotka sopivat sekä maisemaan että alueella jo olevien voimajohtopylväiden joukkoon paremmin. Lisäksi ne ovat alueen linnuston kannalta parempi vaihtoehto", Carunan alueverkkopäällikkö Miia Wallén toteaa.

Voimajohdon yleissuunnittelu on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Yleissuunnittelun aikana tehdään tarvittavat maastotutkimukset ja suunnitellaan pylväiden paikat. Suunnittelusta vastaa Carunan yhteistyökumppani Empower PN Oy.

Caruna järjestää myöhemmin kevään aikana yhteistyökumppaneidensa kanssa yleisötilaisuuden, jossa esitellään tarkemmin voimajohtohanketta ja voimajohdon yleissuunnitteluun liittyviä asioita.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon