Carunan turvallisuuspalkinnot Lounais-Suomen Verkonrakennus Oy:lle, Netelin Robert Norrgårdille ja Voimatelin Juha Kaltiokummulle

MEDIATIEDOTE

21.12.2017 klo 13:35
Caruna palkitsi kolmatta kertaa työturvallisuuden edistämisessä ansioituneita urakoitsijoitaan. Palkitsemisperusteissa korostettiin tänä vuonna aliurakoitsijoiden turvallisuutta edistäviä toimia ja yrityssarjan palkinnon saikin Carunan aliurakoitsija Lounais-Suomen Verkonrakennus Oy.

Turvallisuus on Carunalle ensiarvoisen tärkeää. Caruna seuraa työturvallisuuden toteutumista työmailla aktiivisesti ja järjestää omalle henkilöstölle, urakoitsijoille sekä aliurakoitsijoille säännöllisesti turvallisuuskoulutusta. Caruna haluaa myös antaa yhteistyökumppaneilleen tunnustusta työturvallisuuden eteen tehdystä työstä ja jakaa vuosittain palkinnon turvallisuuden edistämisessä ansioituneelle urakoitsijalle.

Palkinto myönnetään kahdessa sarjassa. Yrityssarjan palkinnon sai tänä vuonna Carunan aliurakoitsija Lounais-Suomen Verkonrakennus Oy, jonka Carunan urakoitsija Netel Oy on todennut luotettavaksi kumppaniksi Carunan sähköverkon rakennusprojekteissa.

”Turvallisuus on asia, johon Carunassa kiinnitetään korostetusti huomiota aivan ylintä johtoa myöten. Samoin näyttää olevan asian laita Lounais-Suomen Verkonrakennuksessa. Carunan työmaatarkastuksissa on huomattu yrityksen vahva kokemus, alan tuntemus ja henkilöstön ammattitaito sekä asianmukainen kalusto”, sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

”Meillä työturvallisuus lähtee työntekijöiden vahvasta ammattiosaamisesta, ammattiylpeydestä ja korkeasta työmoraalista. Työturvallisuus on myös jatkuvaa opiskelua ja kehittämistä. Jos työntekijämme huomaavat kentällä epäkohtia turvallisuuden suhteen, he tuovat siitä välittömästi tiedon meille ja asiaan etsitään viipymättä ratkaisuja. Seitsemän hengen yrityksessämme ei ole sattunut vielä ainoatakaan työtapaturmaa ja nollassa on myös tarkoitus pysyä”, kertoo Lounais-Suomen Verkonrakennuksen toinen omistaja Janne Syväjärvi.

Henkilökohtaisessa sarjassa Caruna palkitsi Robert Norrgårdin Neteliltä ja Juha Kaltiokummun Voimateliltä. Kenttätöiden johtaja Robert Norrgårdilla on tinkimätön turvallisuusasenne, vankka kenttätyö- ja turvallisuusosaaminen sekä kyky varmistaa asioiden käytännön jalkautuminen aliurakoitsijaportaaseen asti. Norrgård on kehittänyt hyvän käytännön tarkistuttaa urakoitsijoiden töitä toisillaan, mikä näkyy myös laatupoikkeamien vähenemisenä.

Pohjois-Suomessa Voimatelin projektivastaavana työskentelevällä Juha Kaltiokummulla on niin ikään erinomainen asenne turvallisuutta kohtaan ja hän toimii valtakunnallisena esimerkkinä kollegoilleen. Carunalle Kaltiokummun työ näkyy avoimena ja ripeänä poikkeamien ilmoittamisena ja perusteellisena poikkeamien tutkintana. Kaltiokumpu myös perehdyttää ja ohjaa omien työmaidensa henkilöstöä ja käsittelee turvallisuuspoikkeamat sekä oman että alihankkijoiden henkilöstön kanssa täsmällisesti.

”Onnittelen turvallisuuspalkinnon saajia hyvästä työstä. Toivon, että palkittujen näyttämä esimerkki kannustaa kaikkia muitakin kiinnittämään huomiota työturvallisuuteen. Jokainen työntekijä ja urakoitsija on meille arvokas ja haluamme jokaisen pääsevän päivän päätteeksi ehjänä kotiin”, sanoo Carunan turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Piia Häkkinen.

Netelin Robert Norrgård ja Lounais-Suomen Verkonrakennuksen omistajia ja henkilökuntaa
Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon