Carunan toimitusjohtaja: Tehohinnoittelu ei ole hyvä vaihtoehto kaikille sähkönkuluttajille

Carunan toimitusjohtaja: Tehohinnoittelu ei ole hyvä vaihtoehto kaikille sähkönkuluttajille

Sähkönsiirtoyhtiöiden kiinnostus muuttaa kuluttajan siirtolaskutusta tehoperusteiseksi on herättänyt keskustelua. Käytännössä kuluttajan sähkölaskuun tuotaisiin uusi komponentti, suurimman kulutushuipun perusteella määräytyvä tehomaksu. Tällöin lasku muuttuisi esimerkiksi niin, että perusmaksun ja energiamaksun lisäksi laskuun tulisi tehomaksu (euroja per kilowatti). Muutos sähkölaskussa olisi suurin kuluttajille, joiden sähkönkäyttö vaihtelee merkittävästi eri kuukausina.

Carunan mukaan pakollisen tehomaksukomponentin tuominen pienasiakkaille ei ole yksiselitteisesti suositeltava ratkaisu. Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny linjaa, että ainakaan kaikille kuluttajille tehomaksua ei pitäisi ottaa käyttöön pakollisena.  

Carunan mukaan tehomaksu sopii tavallista yksityistaloutta paremmin sähkön suurkuluttajille eli teollisuudelle, yrityksille ja suurille sähkölämmittäjille, jotka pystyvät sähkönkulutuksellaan vaikuttamaan kysynnänjoustoon.  

"Kerrostaloasukkaiden tai vain vähän sähköä kuluttavien kotitalouksien kulutuspiikeillä ei ole tarvittavaa vaikutusta sähköjärjestelmän tasapainon säätelyyn ja tehopiikkien tasaamiseen. Siihen tarvitaan suurten sähkön käyttäjien yhteistyötä”, Yli-Kyyny muistuttaa. 

On tärkeää, että tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ja arvioidaan sähkönkuluttajien kannalta. Tähän asiaan on odotettavissa linjauksia työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmältä syksyllä. Caruna korostaa työryhmässä asiakkaan valinnanvapautta. ”Miksi pakotettaisiin asiakas tällaiseen ratkaisuun sen sijaan, että annettaisiin hänelle vapaus valita?" Yli-Kyyny kysyy. 

Lue lisää aiheesta